Vatten2023 - mötesplatsen för morgondagens vattenbransch

I oktober nästa år gör Vatten2023 entré på Svenska Mässan. Mötesplatsen, som är ett samarbete mellan Svenska Mässan och branschorganisationen Vattenindustrin, skapar en unik plattform där branschens alla möjligheter och utmaningar får en gemensam plats. “För att klara av utmaningarna industrin just nu står inför krävs samarbete”, säger John Skantze, vice ordförande för Vattenindustrin.

Branschorganisationen Vattenindustrin samlar konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Nu samlas Vattenindustrin och Svenska Mässan. Och tillsammans skapar de en arena där hela branschen är välkommen och som kastar ljus utmaningar – och lösningar. På agendan står morgondagens hållbara industri.

– Under pandemin ställde vi oss frågan; var är framtidens mötesplats? Precis som att den frågan är utmanande står hela vattenbranschen inför utmaningar. Vi behövde en modern mötesplats för 2023 och upphandlingen med Svenska Mässan gjordes utifrån det. Med Svenska Mässan kan vi kombinera utställning med ett modernt event. Det känns väldigt bra, säger John Skantze, vice ordförande för Vattenindustrin.

Vatten2023 är mötesplatsen som aktualiserar och belyser de utmaningar som vattenbranschen står inför, och måste hantera. Och enligt John finns det tre huvudspår.

– De utmaningar vi står inför kan delas in i tre spår. Det första är Klimatneutral VA 2030 som Svenskt Vatten initierar. Vi måste ta hand om vattenhanteringen ur ett hållbarhetsperspektiv. Den andra utmaningen handlar om säker tillgång till vatten och VA, den underhållsskuld som finns och måste betas av så att systemen håller ihop. Till sist står vi inför en kompetensutmaning. Vi måste ha mycket mer och ny kompetens.

Samtal avgörande för att hantera utmaningarna
Att hela vattenbranschen står inför stora utmaningar råder det inga tvivel om. En förenad mötesplats öppnar dörrar för nya samarbeten och gemensamma krafttag.

– Det blir första gången som den riktiga bredden i vattenbranschen samlas. Det innebär att begreppet VA blir bredare. Det kommer än mer VA-huvudmän men också driften, overheaden kring vattensystem och infrastrukturen samlas. Mötesplatsen fångar in forskningen som görs. Tillsammans kan vi ge svaret på utmaningarna med kompetensförsörjning, klimatneutral VA och vattenförsörjning. Jag förväntar mig att det blir en mötesplats där studenter, forskningsfronten, driften och politiker möts, säger John.

Hållbarhet är en het fråga inom hela industrin. Och vattenbranschen är inget undantag. För att nå uppsatta mål krävs ett förhållningssätt där framtiden hela tiden finns med.

– Det är viktigt att vi kan diskutera både praktiska och strategiska frågor och problem. Rent praktiskt kan man fråga sig vilken utrustning man ska investera i, men i det också fånga upp ett långsiktigt perspektiv. Att det man investera i är hållbart över tid. Både kunskapsmässigt och investeringsmässigt.

“Lösningarna finns därute”
Att mötas för att diskutera utmaningarna är helt vitalt för att säkra framtidens vattenbransch. Och på en mötesplats där hela kedjan är inbjuden möjliggörs betydande samarbeten.

– Alla ska känna sig välkomna till Vatten2023. Mötesplatsen kommer att innebära viktiga möten mellan alltifrån studenter och politiker till forskare och leverantörer. De projekt vi gör nu ska våra barn ha nytta av.

Vatten2023 fyller en viktig uppgift. Nämligen att tydliggöra vad som behövs idag, imorgon och i framtiden.

– Jag hoppas att deltagarna tar med sig att samarbete inom branschen är essentiellt. De utmaningarna vi står inför kräver en sund konkurrens mellan parterna som samarbetar. För att klara utmaningarna behöver vi ett gott klimat sinsemellan. Det kanske allra viktigaste är att lösningarna på problemen finns. I dessa tider kan det kännas som att vissa utmaningar inte går att lösa. Men lösningarna finns därute. Men det kräver att vi samarbetar, avslutar John.

Vatten2023 är ett samarbete mellan Svenska Mässan och Vattenindustrin. På mötesplatsen samlas hela vattenbranschen för att diskutera branschens framtid. Vatten2023 går av stapeln på Svenska Mässan 24-26 oktober 2023.

johnskantze
John Skantze.