Lämna ditt förslag till scenpresentationer

I det öppna scenprogrammet kommer det att finnas två scener: Stora scenen och Innovationsscenen. Här lämnar du förslag till det öppna scenprogrammet och din programpunkt kommer placeras på bäst lämpad scen.

I det öppna scenprogrammet kommer det att finnas två scener: Stora scenen och Innovationsscenen. Här lämnar du förslag till det öppna scenprogrammet och din programpunkt kommer placeras på bäst lämpad scen.

Vi kan erbjuda dig som medverkande utställare, organisation eller universitet/lärosäte möjligheten att bidra till ett starkt program och kunskapsinnehåll på Vatten2023 den 24–26 oktober.

Mötesplatsen har tre huvudmålgrupper:

 • Tjänstemän och politiker från kommuner, regioner VA- huvudmän, konsulter.
 • Drift- och underhållspersonal, tekniker, anläggningsarbetare.
 • Asset Managers, produktionschefer, tekniska chefer från industrin såsom livsmedel, kemi, skog- och pappersmassa och inom industrin.

Öppna scenprogram

I det öppna scenprogrammet kommer det att finnas två öppna scener: Stora scenen och Innovationsscenen.

 • Stora scenen har fokus på kunskapshöjande seminarier och case med best practice/goda exempel från branschen och från berörda industrier såsom jordbruks-, livsmedels-, kemi, läkemedel och gruv-, skogs och pappersmassaindustrin.
 • Innovationscenen har fokus på innovationer, nya lösningar, forskning & utveckling. Vidare är det även en arena för startups och andra aktörer som driver utveckling för branschen och industrin.

För att lämna förslag till de öppna scenprogrammen ska nedan kriterier uppfyllas:

 • I första hand prioriterar vi medverkande utställare, organisationer och universitet/lärosäten
 • Förslaget ska innehålla något av de områden som är aktuella på Vatten2023

För att få så stor genomslagskraft som möjligt, undvik säljpresentationer. Medverkande företag ombeds att tillsammans med kund presentera aktuella lösningar och erfarenheter om ett specifikt case med relevans inom nedan temaområden. Urvalsprocessen kommer ske i avstämning med programrådet, vidare beslutas vilka som kommer bli en del av det öppna scenprogrammet.

Praktisk information

För att lämna förslag måste du först registrera dig och skapa ett login. Det är inte samma login som till Utställarservice Online.

Varje programpunkt är ca 20 minuter och genomförs som scenpresentation med stöd av PowerPoint. I det fall annat format såsom tidsåtgång, föreläsningsform (t.ex. workshop) önskas så behöver det tydligt framgå i beskrivningen.

På scenen finns ståbord och teknisk standardutrustning med bland annat mikrofon och ljudanläggning samt skärm/duk för presentationer.

Tekniker finns på plats under scenprogrammet.

Exponering av scenprogrammet kommer att ske på digitala på skärmar under arrangemanget samt på webben.

Övergripande fokusområden för våra öppna scener

Det cirkulära samhället
Samhället är beroende av vattnets kretslopp, alltifrån livgivande och hälsosamt dricksvatten till hantering av regnvatten och avloppsvatten. Vårt framtida samhälle präglas av hållbara flöden av resurser och vår samlade förmåga att nyttja dessa resurser effektivt. Genom hållbara produktionskedjor och produkter skapar vi förutsättningar till återanvändning, återföring och cirkulation

Det smarta samhället
Framtidens infrastruktur är uppkopplad och präglas av kundnytta, innovation, digitalisering och automation. Tillgång och efterfrågan på vattentjänster är mer jämnt fördelade över tid där automatisering skapar möjligheter till effektivt kapacitetsutnyttjande. Genom uppkopplade system och maskiner utvecklar vi kundnära tjänster där kunden själv kan kontrollera och styra sina flöden och utveckla hållbara och resurseffektiva kundbeteenden.

Det stabila samhället
Genom en robust infrastruktur och starka VA-organisationer levereras samhällstjänster dygnet runt, året om. Strategisk kontinuitetsplanering utgör ryggraden för andra samhällsinstitutioner som sjukhus, skolor, myndigheter och näringsliv. Cirkulära lösningar bidrar till att Sveriges vatten är av yppersta kvalitet vilket borgar för effektiv vattenproduktion.

Det innovativa samhället
Idag ställer såväl konsumenter som producenter höga krav på industriella lösningar. Övergången till en hållbar vattenindustri och framtid kräver innovation och transformation. Innovation i sin tur möjliggörs av nya idéer, en hel del mod och investeringar.

Beskrivning av ditt förslag

Rubrik
Ska vara relevant, informativt och kunna stå självständigt

Föreläsare
Om du registrerar seminariet åt någon annan så kryssa ur rutan och klicka på plustecknet för att lägga till föreläsare. Glöm ej kontaktuppgifter.

Beskrivning av föreläsningen
Denna fullständiga beskrivning kommer också att publiceras i programmet på webbsidan. Här har du möjlighet att beskriva aktualitet i ämnet och skapa ett intresse för besökaren. Förändringar kan göras efter ansökan och dessa kan i vissa fall initieras av Vatten2023 som ett villkor för att ge föreläsningen utrymme i programmet.

Biografi och foto av talare, går att kompletteras med i efterhand
Du kan logga in och göra kompletteringar så länge anmälan är öppen, datum för sista tillfälle tillkommer längre fram.

Datum

Följande datum måste respekteras för att din föreläsning skall kunna bli en del av Vatten2023.

 • Den 30 augusti är sista inlämningsdatum
 • Meddelande om din föreläsning är antagen eller inte kommer ges i början av september

Vatten2023 förbehåller sig rätten till antagna presentationer. Som föreläsare/medverkande är du skyldig att säkerställa att:

 • Att det finns en fullvärdig ersättare om föreläsaren av någon anledning uteblir.
 • Föreläsningen är i original. D.v.s. författad av dig ensam eller som delförfattare eller att du är ägare/delägare till presentationen.
 • Innehållet har referenser där det är tillämpligt. Plagiat är inte tillåtet.
 • Nödvändiga tillstånd finns ifrån arbetsgivare, kunder och liknande.
 • Alla källor finns angivna

Tack på förhand för era förslag och engagemang! Vid frågor, välkommen att kontakta teamet.
Team Vatten2023

Lämna ditt förslag