Programrådet Vatten2023

Programrådet kvalitetssäkrar innehållet på konferensen för Vatten2023. Här presenterar vi medlemmarna i årets programråd

Programrådet kvalitetssäkrar innehållet på konferensen för Vatten2023. Här presenterar vi medlemmarna i årets programråd

För att klara anpassningen till ett klimatsmart samhälle, där vatten- och VA-branschen har en nyckelroll, måste kompetensen öka. Konferensen på Vatten2023 syftar till att förmedla ny kunskap, inspirerar och delge erfarenhetsutbyten inom branschens olika delar. Ett råd bestående av tongivande aktörer kvalitetssäkrar konferensprogrammet.

Medlemmar
Joachim Jämttjärn, Vattenindustrin
John Skantze, Huber/Vattenindustrin
Peter Lönn, Härryda Vatten
Roger Lexfors, ABB/Vattenindustrin
Jesper Olsson, Käppala/Föreningen Vatten
Thor Wahlberg, Sweco/Föreningen Vatten
Irina Persson, Uppsala Vatten/Föreningen Vatten
Anna Dahlman Petri, WSP/Vattenindustrin
Anna Hamrin, Ramboll/Vattenindustrin
Erik Winnfors Wannberg, Chefredaktör tidningen Cirkulation
Tomas Helenius, Värmdö Vatten/SSTT
Caroline Harrå, VVS Fabrikanterna med VA-Tour Sweden
Lisa Olofsson Fast, VVS Fabrikanterna med VA- Tour Sweden
Bo Tiderman, Airwatergreen/Vattenindustrin
Karin Lundwall Welin, SSTT
Kristina Ros, Vattenindustrin

Representanter från Svenska Mässan
Pernilla Ahlqwist
Henrik Edman
Annika Persson

Läs mer om konferensen

Om konferensen

Arrangeras av

Mediepartners