Medverka på Vatten2023

Olika sätt att delta

Vatten2023 är vatten- och VA-branschens mötesplats för innovation, inspiration och nya bubblande affärer. Du och dina kollegor får möjlighet att ta del av en tredagarsupplevelse fullspäckad av nya möten och kontakter, nyheter samt idéer för moderna, cirkulära lösningar för framtiden.

Utställning

Självklart är utställningen själva kärnan av Vatten2023. En viktig och pålitlig mötesplats för säljare, köpare och branschen i stort.

Vatten2023 är ett måste för hela vatten- och VA-branschen. Målsättningen är 175 utställande företag. Som besökare får du ta del av nya affärer, inspiration, spännande lösningar, nätverkande och givande seminarier.

• Affärer
• Inspiration
• Lösningar
• Teknik
• Nätverk
• Seminarier

Vill du medverka som utställare?
Boka monter här

Öppna scenprogram
& aktiviteter

Stora scenen ligger mitt på mässgolvet och har fokus på kunskapshöjande seminarier och kundcase med best practice/goda exempel från branschen och från berörda industrier såsom jordbruks-, livsmedels-, kemi-, läkemedel- och gruv-, skogs- och pappersmassaindustrin.

Vill du bidra till programmet på Stora scenen?
Förslag till scenpresentationer

Innovationsscenen har fokus på innovationer, nya lösningar, forskning & utveckling. Det är en arena för startups och andra aktörer som driver utveckling för branschen och industrin. Denna scen ligger i innovationsområdet, där företag med nya lösningar och innovationer ställer ut och verkar.

Vill du bidra till programmet på innovationsscenen?
Förslag till scenpresentationer

Aktivitetsområdet är ett aktivitetsbaserat område med prova på aktiviteter, här får man testa produkter och se på nya innovativa lösningar. Här lägger vi även workshop och kortare utbildningar i mindre grupper.

Vill du bidra till aktivitetsområdet?
Anmälan till Aktivitetsområdet

Konferens

Den självklara vägen framåt för branschen, och för att uppnå rätt strategi och effektiv omställning, är dialog. Här sammanförs forskare och politiker med vatten- och VA-branschens beslutsfattare och kunder.

Områden som kommer lyftas under konferensen är upphandling, kompetensförsörjning, klimatneutral VA 2030, hållbara lösningar, nya lagkrav och investeringar. Konferensen arrangeras i anslutning till utställningen.

Du som deltar på konferensen får ta del av framtidsdiskussioner och visioner, strategier, affärsmodeller, keynote speakers och nätverkande med branschens beslutsfattare.

• Framtidsutblick
• Strategier
• Affärsmodeller
• Keynotes Speakers
• Beslutsfattare
• Nätverkande

Är du och ditt företag intresserade att medverka som utställare? Eller har du några andra frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Albert Friberg

Albert Friberg

Försäljningsansvarig
+46 (0) 31 708 80 96
albert.friberg@svenskamassan.se

Carmen Bruning

Carmen Brüning

Försäljningsansvarig
+46 (0) 31 708 80 92
carmen.bruning@svenskamassan.se

Anki Fagerström

Anki Fagerström

Senior adviser
+46 (0)31-708 82 37
anki.fagerstrom@svenskamassan.se

Annika Persson

Annika Persson

Affärsutvecklare/ Affärsansvarig
+46 (0) 31-708 80 43
annika.persson@svenskamassan.se