Medverka på Vatten2023

Olika sätt att delta på Vatten2023

Vatten2023 är vattenindustrins mötesplats för innovation, inspiration och nya bubblande affärer. Du och dina kollegor får möjlighet att ta del av en tredagarsupplevelse fullspäckad av nya möten och kontakter, nyheter samt idéer för moderna, cirkulära lösningar för framtiden.

Water Expo

Självklart är mässan, Water Expo, själva kärnan av Vatten2023. En viktig och pålitlig mötesplats för säljare, köpare och branschen i stort.

Genom ett ännu vassare innehåll blir Vatten2023 till ett absolut måste för hela vattenindustrin. Målsättningen är 175 utställande företag. Som besökare får du ta del av nya affärer, inspiration, spännande lösningar, nätverkande och givande seminarier.

• Affärer
• Inspiration
• Lösningar
• Teknik
• Nätverk
• Seminarier

Vill du medverka som utställare?
Boka monter här »

Water Frontiers

Water Frontiers är den ultimata samlingspunkten för affärsutveckling, innovation, nya möjligheter och matchmaking. Vattenindustrin får chansen att visa sin samlade innovationsförmåga och visioner för framtiden. Det är en bubblande plats där partners, startups, investerare, beslutsfattare, entreprenörer och kunder möts och saker och ting händer.

Du som tittar in hos Water Frontiers kommer att på nära håll få uppleva olika innovationer, forskning och utveckling, nya spännande startups inom branschen, ny teknologi, seminarier och matchmaking.

• Innovationer
• Forskning & Utveckling
• Start ups
• Ny teknologi
• Seminarier
• Matchmaking

Water Summit

Den självklara vägen framåt för branschen, och för att uppnå rätt strategi och effektiv omställning, är dialog. Water Summit är mötesplatsen där frågorna står i centrum och äntligen får det forum de förtjänar. Här sammanförs forskare och politiker med vattenindustrins beslutsfattare och kunder.

Du som besöker Water Summit får ta del av framtidsdiskussioner och visioner, strategier, affärsmodeller, keynote speakers och nätverkande med branschens beslutsfattare.

• Framtidsutblick
• Strategier
• Affärsmodeller
• Key notes
• Beslutsfattare
• Nätverkande

Är du och ditt företag intresserade att medverka som utställare? Eller har du några andra frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Albert Friberg

Albert Friberg

Försäljningsansvarig
+46 (0) 31 708 80 96
albert.friberg@svenskamassan.se

Carmen Bruning

Carmen Brüning

Försäljningsansvarig
+46 (0) 31 708 80 92
carmen.bruning@svenskamassan.se

Anki Fagerström

Anki Fagerström

Affärsansvarig
+46 (0) 31-708 82 37
anki.fagerstrom@svenskamassan.se

Annika Persson

Annika Persson

Affärsutvecklare
+46 (0) 31-708 80 43
annika.persson@svenskamassan.se