Medverka på Vatten2023

Olika sätt att delta i Vatten2023

Vatten2023 är vattenindustrins mötesplats för innovation, inspiration och nya bubblande affärer. Du och dina kollegor får möjligheten att ta del av en tredagarsupplevelse späckad av kontakter, nyheter och idéer för moderna, cirkulära lösningar för framtiden.

Mässan

Självklart är Vatten2023 kärnan och hjärtat av själva mässan. En viktig och pålitlig mötesplats för säljare, köpare och branschen i stort.

Genom ett ännu vassare innehåll blir Vatten2023 till ett absolut måste för hela vattenindustrin. Som besökare får du ta del av nya affärer, inspiration, spännande lösningar, nätverkande och givande seminarier.

• Affärer
• Inspiration
• Lösningar
• Teknik
• Nätverk
• Seminarier

Water Frontiers

Water Frontiers är den ultimata samlingspunkten för affärsutveckling, innovation, nya möjligheter och matchmaking. Vattenindustrin får chansen att visa sin samlade innovationsförmåga och visioner för framtiden. Det är en bubblande plats där partners, startups, investerare, beslutsfattare, entreprenörer och kunder möts och saker och ting händer.

Du som tittar in hos Water Frontiers kommer att på nära håll få uppleva olika innovationer, forskning och utveckling, nya spännande startups inom branschen, ny teknologi, seminarier och matchmaking.

• Innovationer
• Forskning & Utveckling
• Start ups
• Ny teknologi
• Seminarier
• Matchmaking

Water Summit

Den självklara vägen framåt för branschen, och för att uppnå rätt strategi och effektiv omställning, är dialog. Water Summit är mötesplatsen där frågorna står i centrum och äntligen får det forum de förtjänar. Här sammanförs forskare och politiker med vattenindustrins beslutsfattare och kunder.

Du som besöker Water Summit får ta del av framtidsdiskussioner och visioner, strategier, affärsmodeller, keynote speakers och nätverkande med branschens beslutsfattare.

• Framtidsutblick
• Strategier
• Affärsmodeller
• Key notes
• Beslutsfattare
• Nätverkande

Kontakta oss

Anki Fagerström 
031-708 82 37
anki.fagerstrom@svenskamassan.se

Annika Persson
031-708 80 43
annika.persson@svenskamassan.se