Om Vatten2025

Mötesplatsen för vattnets framtida kretslopp | 21-23 oktober 2025, Svenska Mässan, Göteborg.

Mötesplatsen för vattnets framtida kretslopp | 21-23 oktober 2025, Svenska Mässan, Göteborg.

Tillsammans med Vattenindustrin skapar Svenska Mässan en arena för framtidens vatten- och VA-bransch. Vatten2025 är med sin samlade kompetens och över 200 utställare Sveriges största mötesplats inom vatten och avlopp.

På Vatten2025 samlas en unik blandning av aktörer inom alla segmentets delar; offentlig sektor, industri, drift och underhåll. Det skapar en möjlighet för medarbetare på alla nivåer att träffas, utbyta idéer och utveckla sin kunskap kring nya tekniska och digitala lösningar


Konferens

Om konferensen

Utställning

Utställare 2023

Öppna scenprogram
& aktiviteter

Aktivteter

Varför ska du besöka Vatten2025?

Vi vet alla att samtiden är förändrad. Det finns ingen återvändo, och det är på tiden att vi samlar alla goda krafter och skapar de bästa förutsättningarna vi kan för en bättre framtid. Vatten2025 består av en tredagarskonferens, en utställning samt tillhörande öppna scenprogram & aktiviteter, som tillsammans skapar en viktig mötesplats för vatten- och VA-branschen.

Våra ledord

Vatten2025 tar avstamp i fyra ledord; det cirkulära, det smarta, det stabila och det innovativa. Våra ledord genomsyrar hela mötesplatsen - som programpunkterna på scenerna till leverantörernas lösningar i utställningen.

Det cirkulära samhället

Samhället är beroende av vattnets kretslopp, alltifrån livgivande och hälsosamt dricksvatten till hantering av regnvatten och avloppsvatten. Vårt framtida samhälle präglas av hållbara flöden av resurser och vår samlade förmåga att nyttja dessa resurser effektivt.

Genom hållbara produktionskedjor och produkter skapar vi förutsättningar till återanvändning, återföring och cirkulation.

Det smarta samhället

Framtidens infrastruktur är uppkopplad och präglas av kundnytta, innovation, digitalisering och automation. Tillgång och efterfrågan på vattentjänster är mer jämnt fördelade över tid där automatisering skapar möjligheter till effektivt kapacitetsutnyttjande.

Genom uppkopplade system och maskiner utvecklar vi kundnära tjänster, där kunden själv kan kontrollera och styra sina flöden och utveckla hållbara och resurseffektiva kundbeteenden.

Det stabila samhället

Genom en robust infrastruktur och starka VA-organisationer levereras samhällstjänster dygnet runt, året om. Strategisk kontinuitetsplanering utgör ryggraden för andra samhällsinstitutioner som sjukhus, skolor, myndigheter och näringsliv.

Cirkulära lösningar bidrar till att Sveriges vatten är av yppersta kvalitet vilket borgar för effektiv vattenproduktion.

Det innovativa samhället

Idag ställer såväl konsumenter som producenter höga krav på industriella lösningar. Övergången till en hållbar vatten- och VA-framtid kräver innovation och transformation.

Innovation i sin tur möjliggörs av nya idéer, en hel del mod och investeringar.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyhetsbrev