Om Vatten2023

Mötesplatsen för vattnets framtida kretslopp | 24-26 oktober 2023, Svenska Mässan, Göteborg

Mötesplatsen för vattnets framtida kretslopp | 24-26 oktober 2023, Svenska Mässan, Göteborg

Tillsammans med Vattenindustrin skapar Svenska Mässan en ny arena för framtidens vatten- och VA-bransch. Vatten2023 är med sin samlade kompetens och över 230 utställare Sveriges största mötesplats inom vatten och avlopp.

Mötesplatsen berör alla led i samhällets vattenförsörjning och på plats får du möjlighet att besöka över 230 utställare. Du får också ta del av ett generöst och djupgående scenprogram, det nyskapade aktivitetsområdet Vattenverkstan, Win Waters innovationsarena samt en tredagarskonferens med fokus på framtid och strategi.

På Vatten2023 samlas en unik blandning av aktörer inom alla segmentets delar; offentlig sektor, industri, drift och underhåll. Det skapar en möjlighet för medarbetare på alla nivåer att träffas, utbyta idéer och utveckla sin kunskap kring nya tekniska och digitala lösningar


Konferens

Om konferensen

Utställning

Årets utställare

Öppna scenprogram
& aktiviteter

Om utställningen

Vatten2023 sätter givetvis hållbarhet i fokus

Ett av våra hållbarhetsinitiativ är att säga adjö till buteljerat vatten på mötesplatsen. Istället uppmanar vi besökare att ta med egna flaskor och fylla dem vid våra vattenstationer runt om i anläggningen. Även utställare omfamnar initiativet genom att dela ut vattenflaskor i montrarna till den som behöver. Visste du att en flaska buteljerat vatten motsvarar 2000 flaskor med kranvatten? Tillsammans gör vi ett hållbart val i taget.

Vi är stolta samarbetspartners med WaterAid

I Sverige är vi vana vid att det finns rent vatten och tar det för givet. Men i många delar av världen är rent vatten en bristvara. Det borde vara en mänsklig rättighet att alla har tillgång till rent vatten. Därför är vi på Vatten2023 stolta över att bidra med en insamling till WaterAid. Målsättningen är att samla in 100 000 kronor
 
Alla som skänker en gåva till WaterAids insamling är med i en utlottning arrangerad av Cirkulation. På Vatten2023 dras fem vinnare som får originalmålningar av den välkända serietecknaren Malin Biller.
 
Foto: Malin Biller

Varför ska du besöka Vatten2023?

Vi vet alla att samtiden är förändrad. Det finns ingen återvändo, och det är på tiden att vi samlar alla goda krafter och skapar de bästa förutsättningarna vi kan för en bättre framtid. Vatten2023 består av en tre dagars konferens, en utställning med 230 utställare och tillhörande öppna scenprogram & aktiviteter, som tillsammans skapar en viktig mötesplats för vatten- och VA-branschen.

Våra ledord

Vatten2023 tar avstamp i fyra ledord; det cirkulära, det smarta, det stabila och det innovativa. Våra ledord genomsyrar hela mötesplatsen - som programpunkterna på scenerna till leverantörernas lösningar i utställningen.

Det cirkulära samhället

Samhället är beroende av vattnets kretslopp, alltifrån livgivande och hälsosamt dricksvatten till hantering av regnvatten och avloppsvatten. Vårt framtida samhälle präglas av hållbara flöden av resurser och vår samlade förmåga att nyttja dessa resurser effektivt.

Genom hållbara produktionskedjor och produkter skapar vi förutsättningar till återanvändning, återföring och cirkulation.

Det smarta samhället

Framtidens infrastruktur är uppkopplad och präglas av kundnytta, innovation, digitalisering och automation. Tillgång och efterfrågan på vattentjänster är mer jämnt fördelade över tid där automatisering skapar möjligheter till effektivt kapacitetsutnyttjande.

Genom uppkopplade system och maskiner utvecklar vi kundnära tjänster, där kunden själv kan kontrollera och styra sina flöden och utveckla hållbara och resurseffektiva kundbeteenden.

Det stabila samhället

Genom en robust infrastruktur och starka VA-organisationer levereras samhällstjänster dygnet runt, året om. Strategisk kontinuitetsplanering utgör ryggraden för andra samhällsinstitutioner som sjukhus, skolor, myndigheter och näringsliv.

Cirkulära lösningar bidrar till att Sveriges vatten är av yppersta kvalitet vilket borgar för effektiv vattenproduktion.

Det innovativa samhället

Idag ställer såväl konsumenter som producenter höga krav på industriella lösningar. Övergången till en hållbar vatten- och VA-framtid kräver innovation och transformation.

Innovation i sin tur möjliggörs av nya idéer, en hel del mod och investeringar.

Datum för kommande mässor

21 – 23 oktober 2025

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyhetsbrev