Exponeringsmöjligheter

Ökad synlighet på Mötesplats Vatten

Genom att synas i våra kanaler får ni unika möjligheter att nå ut och engagera både nya och befintliga kunder före, under och efter mässan. Vi erbjuder många olika exponeringsalternativ, både fysiska och digitala, som skräddarsys för att ert varumärke ska framstå tydligt och sticka ut i bruset under mässan.

Annonsunderlag skickas till: [email protected]

För mer information, kontakta:
Albert Friberg, Försäljningsansvarig, 031 708 80 96, [email protected]
Carmen Brüning, Försäljningsansvarig, 031 708 80 92, [email protected]