Exponeringsmöjligheter

Boka ert deltagande och riktade marknadsaktiviteter

Som sponsor, partner eller utställare får ditt varumärke exponering i våra riktade marknadsaktiviteter både inför, under och efter arrangemanget. Du och ditt företag når beslutsfattarna i branschen via mässans kampanj i form av utskick, annonser, PR och givetvis digitala kanaler. Det finns många möjligheter till aktivering och exponering under Vatten2023. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

Annonsunderlag skickas till: vatten2023@svenskamassan.se


För mer information

Albert Friberg

Försäljningsansvarig
+46 (0) 31 708 80 96
albert.friberg@svenskamassan.se

Carmen Brüning

Försäljningsansvarig
+46 (0) 31 708 80 92
carmen.bruning@svenskamassan.se