Vatten2023

Mötesplatsen för framtidens VA. • 24-26 oktober 2023, Svenska Mässan, Göteborg.

Mötesplatsen för framtidens VA. • 24-26 oktober 2023, Svenska Mässan, Göteborg.

Välkommen till Vatten2023

I samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin introducerar Svenska Mässan Vatten2023. En viktig mässa och mötesplats – på Vatten2023 tydliggörs vad som behövs idag, imorgon och i framtiden.

Vi lever i förändringens tid och omställningen till en cirkulär och hållbar ekonomi pågår för fullt. I den omställningen är vattenbranschen central och behöver större satsningar och fler investeringar. Det kräver i sin tur en arena och ett ekosystem där avgörande idéer kan växa. En plats där goda krafter och nya lärdomar kan inspirera och driva den förändring som är nödvändig för en hållbar framtid.

Teman för Vatten2023

Olika sätt att medverka på Vatten2023

Vatten2023 är en ny mötesplats som välkomnar ett stort antal besökare och utställare till Svenska Mässan i oktober 2023. Det är en arena för innovation, påverkan, inspiration och nya affärer. Här kan du medverka på olika sätt. Mötesplatsen erbjuder en mässa - Water Expo. Det finns även möjlighet att inspireras och visa upp branschens samlade innovationsförmåga och visioner för framtiden på området Water Frontiers. På Vatten2023 arrangeras även en konferens - Water Summit. Här sammansförs forskare och politiker med vattensbranschens beslutsfattare och kunder.

Water Expo

Water Frontiers

Water Summit

Intresserad av att ställa ut på Vatten2023?

Läs mer om varför ni ska ställa ut

VA Tour Sweden gör stopp på Vatten 2023

Caroline Harrå är branschutvecklare hos VVS-Fabrikanterna, branschorganisationen för VVS- och VA-industrin. VVS-Fabrikanternas står bakom VA Tour Sweden, en turnerande mötesplats för branschen som kommit att bli den viktigaste inom markförlagd VA. Under nästa turné med VA Tour Sw...

Föreningen Vatten kastar ljus på vattenbranschens utmaningar

Vattenindustrin är en av de absolut mest nödvändiga industrier i vårt samhälle. Men likt många andra industrier, präglas nu branschen av stora utmaningar. Föreningen Vatten verkar för att belysa och bevaka vattenfrågor och kommer på Vatten2023 att hålla i seminarieprogram. “...

Vatten2023 kastar ljus på vattenbranschens utmaningar

Vatten2023 är mötesplatsen där hela vattenbranschen samlas för att diskutera de utmaningar branschen står inför - och vilka lösningar som finns för att hantera dem. Och en av utställarna på Vatten2023 är Airwatergreen som erbjuder energieffektiva produkter för luftavfuktning o...

Arrangeras av

  Svenska Mässan      Vattenindustrin

Samarbetspartners

     VA tour     Föreningen Vatten