Vattenverkstan

Besök och upplev aktivitetesområdet Vattenverkstan på Vatten2023

Besök och upplev aktivitetesområdet Vattenverkstan på Vatten2023

Det finns kunskap man bara kan få genom att själv vara en del av upplevelsen. Med det som filosofi bjuder vi in till Vattenverkstan på Vatten2023. I vattenverkstan kommer besökarna få pröva och diskutera vad som krävs för att nå en hållbar utveckling och ett resilient samhälle. Det kommer handla om vattenproduktion, vattenkonsumtion och vatten som en nödvändig resurs!

Det blir en blandning av interaktiva presentationer och demonstrationer på teman som är relevanta för att snabba på utvecklingen i branschen.

Förändringstrycket på branschen är stort, för att inte säga enormt. Infrastrukturen börjar nå sin tekniska livslängd och investeringsbehovet är stort. Klimatförändringarna påverkar både kvalité och kvantitet, för mycket och för lite vatten på fel platser.

Urbaniseringen späder på investeringsutmaningarna, på vissa platser behöver vi mer kapacitet, på andra är det för få som kan bekosta uppgraderingarna. Teknikutvecklingen, särskilt digitaliseringen ger nya möjligheter till effektivitet och tjänsteutveckling. Det råder brist på kompetens. Säkerheten och robustheten har kommit i tydlig fokus. Hoten mot våra anläggningar är reella.

Och på alla av ovanstående områden sker policy och lagstiftningsutveckling som man måste anpassa sig till. Enda sättet att effektivt möta alla dessa utmaningar är – tillsammans!


Vattenverkstan modereras av TankeSmedjan Sustainability Circle