Vattenverkstan

I Vattenverkstan (B01:12) kan du ta del av av interaktiva presentationer och demonstrationer som visar hur vi kan arbeta med tekniken för att få anläggningarna att fungera bättre och hålla längre.

I Vattenverkstan (B01:12) kan du ta del av av interaktiva presentationer och demonstrationer som visar hur vi kan arbeta med tekniken för att få anläggningarna att fungera bättre och hålla längre.

Det finns kunskap man bara kan få genom att själv vara en del av upplevelsen. Med det som filosofi bjuder vi in till Vattenverkstan på Vatten2023. I vattenverkstan kommer besökarna få pröva och diskutera vad som krävs för att nå en hållbar utveckling och ett resilient samhälle. Det kommer handla om vattenproduktion, vattenkonsumtion och vatten som en nödvändig resurs!

Förändringstrycket på branschen är stort, för att inte säga enormt. Infrastrukturen börjar nå sin tekniska livslängd och investeringsbehovet är stort. Klimatförändringarna påverkar både kvalité och kvantitet, för mycket och för lite vatten på fel platser.

Urbaniseringen späder på investeringsutmaningarna, på vissa platser behöver vi mer kapacitet, på andra är det för få som kan bekosta uppgraderingarna. Teknikutvecklingen, särskilt digitaliseringen ger nya möjligheter till effektivitet och tjänsteutveckling. Det råder brist på kompetens. Säkerheten och robustheten har kommit i tydlig fokus. Hoten mot våra anläggningar är reella.

Vattenverkstan (B01:12) är vi optimister. Här kan du ta del av av interaktiva presentationer och demonstrationer där vi visar hur man genom att jobba målmedvetet och noggrant med tekniken kan få anläggningarna att fungera bättre och hålla längre. Här visar vi hur man kan attrahera ny personal och snabbt utveckla kompetensen hos de man har, du kan själv lära dig nytt i Vattenverkstan.

Följande aktörer medverkar på Vattenverkstan och kommer visa nya tekniska lösningar som möjliggör en hållbar omställning. Kom och testa, fråga och inspireras.

  • Acobia, #omställning #digitalisering #digital tvilling #simulering
  • Amkvo, #inspektion #drönare #autonomi #datadrivna beslut
  • Aveva, #remote styrning #system #integration #datadrivna beslut #optimera
  • Divine Robot, #AR/VR #visualisera #kompetensresa #simulering #optimering
  • Mistra, Inframaint #omställning #kompetensresa #underhållsskuld
  • Momentum Industrial, #underhåll #tillförlitlighet #minskad_vattenförbrukning, #tätningar, #läckage, #RUL #verktyg #pumpar #installation
  • NX Filtration, #innovation #filter #nanoteknik #energieffektivitet #hälsa #rent vatten
  • Recolab, #innovation #omställning #visualisera #cirkularitet #stadsutveckling #testbädd #värdenätverk
  • Sustainability Circle, #Hållbar produktion #Hållbar utveckling #TeknikFörFramtiden  #SmartMaintenance #nätverk
  • Tenfifty, #AI #datadrivna beslut #optimera #automatisera #förutsäg

Vattenverkstan modereras av TankeSmedjan Sustainability Circle

Mer om Vattenverkstan  Om TankeSmedjan Sustainability Circle