8 februari / 2024

Sveriges största och viktigaste mötesplats inom vatten och VA återkommer till Svenska Mässan 2025

Mötesplats Vatten arrangerades för första gången i oktober 2023 på Svenska Mässan Gothia Towers i Göteborg. Under tre dagar deltog stora delar av vatten och VA-branschen och besökarna kunde ta del av fokusområden som vattenförsörjning, underhållsskuld, innovation, säkerhet oc...
29 november / 2023

Tillsammans samlade vi in över 60 000kr till WaterAid

Tillsammans har vi samlat in 63 579 kr till WaterAid. Denna gåva kan bidra till att installera vattensystem i två skolor där det behövs som mest. Stort tack till alla som bidragit!  
27 oktober / 2023

Hetaste branschen bubblar på Vatten2023

Med ett späckat program, en slutsåld utställning och många engagerade besökare summerar arrangörerna den nya mötesplatsen Vatten2023 som en riktig fullträff. Men också en påminnelse om hur viktig frågan om samhällets tillgång till rent vatten är. - Trots akuta klimatutmanin...
25 oktober / 2023

Rapport: Temperaturen på Vatten-Sverige

Här kan du ta del av Novus-rapporten "Temperaturen på Vatten-Sverige".   La...
25 oktober / 2023

Novusrapport: 9 av 10 kommuner har behov av underhåll och investeringar i vattentjänster

I en kartläggning anser 88 procent uppger att de har ett mycket eller ganska stort behov av underhåll och investeringar och 83 procent svarar att underhåll och investeringar i vattentjänster är ganska eller mycket högt prioriterat. Samtidigt säger 45 procent att de saknar eller int...
24 oktober / 2023

Bransch och riksdagspolitiker manar till bredare uppslutning kring vattenfrågan

Idag öppnar dörrarna till den nya mötesplatsen Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg. För första gången samlas hela branschen, beslutsfattare och akademin för att tillsammans diskutera nästa bubblande samhällsfråga: Den underjordiska utmaningen.   ...
19 oktober / 2023

Ny undersökning: 6 av 10 kommuner saknar plan för vattenförsörjning vid skyfall

Den 1 januari 2024 ska samtliga kommuner i Sverige ha upprättat en vattentjänstplan för att säkra en långsiktig vattenförsörjning och stå bättre rustade vid skyfall. Med drygt två månader kvar kommer 59 procent av kommunerna stå utan plan vid årsskiftet enligt...
11 oktober / 2023

Nationens säkerhet: Med fokus på totalförsvaret och vattenförsörjning

I takt med ökande hot från cyberattacker och dramatiska klimatförändringar står Sveriges totalförsvar och kvaliteten på dricksvatten inför betydande utmaningar. Elenor Bernelow-Loyd, Robert Gladh och Kristina Fogel från RISE delar sina insikter om åtgärder som krävs för att s...
9 oktober / 2023

Vatten2023: “Välkommen till en mötesplats full av möjligheter!”

– Vi har skapat ett helt nytt koncept. Inte bara en mässa, inte bara en konferens, inte bara en plats att fylla på med ny kompetens. Det är alltihop – och ännu mer! – vilken ger en otroligt spännande dynamik. Så beskriver John Skantze på Vattenindustrin den nya mötesplatsen...
5 oktober / 2023

Pressinbjudan: Den underjordiska utmaningen kan bli vår nästa elkris – bred uppslutning när den kritiska vattenfrågan ska diskuteras

När elpriset sköt i höjden blev svenskarna varse att elen man alltid tagit för given var en begränsad resurs. Samtidigt har företrädare för VA-branschen under en längre tid varnat för att tillgången till vatten kan bli nästa stora uppvaknande. På den nya mötesplatsen för vatten- oc...
18 september / 2023

VVS-Fabrikanterna: “VA-frågan måste högre upp på den politiska agendan”

VA Tour Sweden drar in på Vatten2023. Med ett tydligt, faktabaserat budskap: – Bristerna i VA-nätet är alarmerande, det är hög tid att investera. Politikerna måste förstå vad klockan är slagen, säger Caroline Harrå på VVS-Fabrikanterna.   VA Tour Sweden ...
13 september / 2023

Vattenvårdsdirektören: Gemensamma krafttag behövs mer än någonsin

I en tid av accelererande klimatförändringar, där både översvämningar och torka blir allt vanligare, står industrin inför ett akut behov av att vidta åtgärder. Annika Ekvall, Vattenvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västra Götaland, betonar att vår mest grundläggande resurs ...
12 september / 2023

Havs- och vattenmyndigheten: “Vi måste skydda våra vattenresurser”

– Efter en regnig sommar, som i år, kan det vara svårt att förstå att vi på flera håll behöver hushålla med vårt vatten. Ändå är det så. Det säger Margareta Lundin Unger på Havs- och vattenmyndigheten, som gör
11 september / 2023

VA-läckorna som inte syns: “Det bristande underhållet straffar sig”

Det finns en gigantisk underhållsskuld i de svenska vatten- och avloppssystemen. För att lösa problemen krävs årliga mångmiljardinvesteringar i den underjordiska infrastrukturen. Men enbart pengar räcker inte: – Vi behöver locka nya medarbetare. Vår bransch är i skriande beh...
7 september / 2023

På Vatten2023: Grävsugen som klarar alla “omöjliga” utmaningar

Den är först och störst i Sverige. En gigantisk dammsugare , utrustad med dubbla vakuumpumpar, som suger ut 18 000 kubikmeter i timmen – oavsett det gäller vatten, jord, sand eller sten. – Den klarar i stort sett allt, säge...
17 augusti / 2023

Vattenverkstan på Vatten2023: här ska framtidens lösningar provköras

- Vi vill inspirera till att jobba på ett nytt sätt, med smart teknik. För många i VA-branschen kan det säkert bli en ögonöppnare. Det säger Henric Widén, VD på tankesmedjan Sustainability Circle, som håller i aktivitetsområdet Vattenverkst...
5 juli / 2023

Vattenlunchen i Almedalen adresserade den komplexa vattenfrågan 

Under en strålande sol och under Almedalsveckans kanske mest hektiska dag välkomnade Annika Persson och Henrik Edman från Vatten2023 särskilt inbjudna aktörer och representanter till Vattenlunchen i Almedalen för att initiera ett överskridande samtal om den underjordiska utmaningen....
5 juli / 2023

Industrins utmaningar och möjligheter med vattenbesparingar

VA-Sverige och industrin står inför allt större utmaningar med vattenförsörjning. Enligt forskaren Andrew Simons och projektledaren Josefine Klingberg från RISE är det två faktorer som spelar en avgörande roll för vattnets framtid: ökad medvetenhet och samordnade insatser.
5 juli / 2023

Engelska vattenjätten: “Därför är vår resa mot nollpunkten så viktig”

2030 ska Anglian Water, till ytan Englands största regionala VA-bolag, ha netto noll CO2-utsläpp från sin dagliga verksamhet. – Vi vill visa att det går. För våra kunder, för omvärlden, men framförallt för miljöns och klimatets skull, säger David Riley, H...
3 juli / 2023

Grundvattnet hotas i Danmark: “Vi skyddar vattentäkterna med skog”

Även om vattenbranschens klimatmål i princip är desamma i hela Norden är tillvägagångssätten olika. – Vi sätter fokus på vårt grundvatten, som vi är helt beroende av. Att beskoga vattenreservoarer är för oss ett viktigt klimatinitiativ, säger Thomas Sö...
26 juni / 2023

Vattenlunch i Almedalen lyfter den akuta försörjningsfrågan

Vattenfrågan är lika högaktuell som ofta förbisedd i den politiska debatten. Med stora väderkontraster, en akut underhållsskuld och nya krav på kommunerna pressas en redan ansträngd infrastruktur ytterligare. Kostnaderna kommer öka, både för ...
22 juni / 2023

Droppen som blir vår nästa elkris?

Den svenska vatteninfrastrukturen är ålderstigen och med en underhållsskuld som accelererar är det inte längre endast frågan om att säkerställa en adekvat vattenförsörjning utan också att undvika ett scenario där vatten blir vår nästa elkris. På
20 juni / 2023

Underhållsskulden ökar i takt med VA-nätets åldrande infrastruktur

Underhållsskulden inom vatten och avlopp utgör en växande utmaning för kommuner och regioner. När skulden accelererar är det inte enbart ett hot mot infrastrukturens hållbarhet utan också mot samhällets välfärd. Enligt Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, krävs beslutsamma ...
19 juni / 2023

Nya lagkrav i fokus på Vatten2023: “Sätter tidspress på kommunerna”

Trots skärpta lagkrav och en tidsfrist som löper ut vid årsskiftet har få kommuner kommit igång med arbetet på en vattentjänstplan. – Många ser inte ut att bli klara i tid, säger advokat Johanna Lindqvist, som fördjupar sig i kraven och konsekvenserna på Vat...
14 juni / 2023

Innovativt system med renat avloppsvatten kyler industri i Stenungsund

Med hjälp av renat avloppsvatten ska kemiföretaget Perstorp i Stenungsund kyla sin anläggning och produktion. Projektet är unikt för sitt slag och fullt utbyggt kommer det att spara 1,1 miljoner m3 färskvatten per år. Eva Gunnergård, chef för produktionsteknik på Perstorp menar ...
13 juni / 2023

AI öppnar nya möjligheter för VA: “Driften blir mycket effektivare”

Digitala lösningar kan kraftfullt öka effektiviteten i VA-nätet. – Det är vad som krävs om vi ska gå mot ett vattenklokt samhälle, säger Clas Edvardsson Berg på Xylem, ledande leverantör inom vatten och avlopp som visar helt nya AI-lösningar på Vatten2023.
1 juni / 2023

“Underhållet och förnyelsen av det svenska VA-nätet är väldigt eftersatt och det har blivit alltmer uppmärksammat” säger Mattias Höglund, Pollex

I år deltar Pollex som utställare på Vatten2023. Vi passade på att ställa fyra snabba frågor till Mattias Höglund, VD/CEO för Pollex för att höra om deras medverkan i år.   Varför väljer ni att medverk...
31 maj / 2023

“Att mässan hålls i Göteborg är efterlängtat av hela branschen” säger Anders Schirell, Dahl

I år deltar Dahl Sverige AB, en del av SGDS gruppen som utställare på Vatten2023. Vi passade på att ställa tre snabba frågor till Anders Schirell, Marknadschef Mark & VA på Dahl för att höra om deras medverkan i å...
30 maj / 2023

“Det ska pratas schaktfritt i alla lägen”

Sverige har ett åldrande nät som på sikt behöver omfattande renovering - en reinvestering som enligt Svenskt Vattens beräkningar kan kosta 42 miljarder årligen. SSTT, Scandinavian Society for Trenchless Technolgy menar att det är möjligt att halvera den kostnaden genom att använd...
24 maj / 2023

Schneider Electric leder vägen mot framtidens intelligenta VA-anläggning

Genom att dra nytta av digitalisering och ett innovativt VA-system är Roslagsvatten på väg att möta omvärldens utmaningar på ett intelligent sätt. Målet är att bli Roslagsvatten 2.0 och för att uppnå detta har de inlett ett samarbete med Schneider Electric, AVEVA Select Scandin...
24 maj / 2023

Strategiskt underhåll: en av VA-branschens stora utmaningar

Att försumma ett förebyggande underhåll kan resultera i betydande kostnader och omfattande åtgärder, oavsett vilken bransch det gäller. Det kan även leda till onödiga läckor och avbrott, såsom inom vatten- och avloppsbranschen (VA). Vi bad fyra branschrepresentanter att dela med...
24 maj / 2023

Underhållsstrategi: En nyckel till framgång och ökad lönsamhet inom industrin

Prioriteringen av hållbarhet dominerar agendan när svenska industrier, oavsett storlek, ställer om. En kraftfull komponent för att uppnå ökad hållbarhet är en strategisk underhållsstrategi. Denna faktor fungerar även som en stark resurs för att effektivisera energianvändningen...
13 maj / 2023

“Ett brett programutbud som är intressant för alla i de kommunala verksamheterna” menar Peter Lönn, Utredare Kommunledningen i Härryda kommun

Vi intervjuade Peter Lönn, Utredare Kommunledningen i Härryda kommun och medlem programrådet för Vatten2023 för att höra hans tankar inför konferensen i oktober 2023.   Vad ser du mest fram emot på Vatten2023? Att de viktiga vattenfrågorna ly...
12 maj / 2023

Fyra snabba med Jesper Olsson, Utvecklingsingenjör på Käppalaförbundet

Vi intervjuade Jesper Olsson, Utvecklingsingenjör på Käppalaförbundet och medlem programrådet för Vatten2023 för att höra hans tankar inför konferensen i oktober 2023.   Vad ser du mest fram emot på Vatten2023? Att få nätverka med andra in...
20 april / 2023

“Vatten är en fantastisk resurs!”

För många är det en självklarhet att när som helst kunna dricka ett glas kallt vatten eller ställa sig under en varm dusch. Men faktum är att stora delar av världen är svårt drabbade av föroreningar, torka och översvämningar. WSP arbetar med att säkerställa användbart vatt...
19 april / 2023

“Jag personligen har genom åren på mässor träffat människor som verkligen bidragit i mitt arbetsliv.”

SGS är ett globalt test-, inspektions- och certifieringsföretag med närmare 100 000 anställda världen över. En av dem är Affärsutvecklingschefen Magnus Berglund som kommer att delta på Vatten2023. Vi passade på att ställa några frågor inför mässan.  
13 april / 2023

“Branschen har kommit långt”

Ju mer behovet av cirkularitet och energieffektivitet ökar i vattenbranschen desto viktigare blir kunskapsspridning. Niclas Caspersson är ordförande för Pumpserviceföretagen och konstaterar att: “Vi behöver utbilda beslutsfattare, kommuner och driftsutvecklare om vad som krävs f�...
31 mars / 2023

“Vi hoppas kunna skapa symbios med besökarna”

Pumpteknik är en av landets mest kompletta leverantörer av pumpar, kompressorer, blås- och vakuumaggregat och LTA pumpstationer. Med ett brett sortiment av såväl produkter som tjänster levererar de driftsäker och kostnadseffektiv utrustning till hela landet. Vi har träffat Stefan Ström, ...
28 mars / 2023

“Säkerhetsfrågan är en stor angelägenhet för hela industrin”

Vattenbranschen är en av de mest nödvändiga delarna av vårt samhälle och likt många andra industrier står den nu inför stora utmaningar. Med nya krav på dricksvatten, pfas-ämnen och med ett nytt säkerhetsläge i Europa krävs både en vidare kompetens, mer arbetskraft och nya a...
1 november / 2022

VA Tour Sweden gör stopp på Vatten2023

Caroline Harrå är branschutvecklare hos VVS-Fabrikanterna, branschorganisationen för VVS- och VA-industrin. VVS-Fabrikanternas står bakom VA Tour Sweden, en turnerande mötesplats för branschen som kommit att bli den viktigaste inom markförlagd VA. Under nästa turné med VA Tour Sw...
1 november / 2022

Föreningen Vatten kastar ljus på vattenbranschens utmaningar

Vattenindustrin är en av de absolut mest nödvändiga industrier i vårt samhälle. Men likt många andra industrier, präglas nu branschen av stora utmaningar. Föreningen Vatten verkar för att belysa och bevaka vattenfrågor och kommer på Vatten2023 att hålla i seminarieprogram. “...
30 augusti / 2022

Vatten2023 kastar ljus på vattenbranschens utmaningar

Vatten2023 är mötesplatsen där hela vattenbranschen samlas för att diskutera de utmaningar branschen står inför - och vilka lösningar som finns för att hantera dem. Och en av utställarna på Vatten2023 är Airwatergreen som erbjuder energieffektiva produkter för luftavfuktning o...
30 augusti / 2022

Vatten2023 – mötesplatsen för morgondagens vattenbransch

I oktober nästa år gör Vatten2023 entré på Svenska Mässan. Mötesplatsen, som är ett samarbete mellan Svenska Mässan och branschorganisationen Vattenindustrin, skapar en unik plattform där branschens alla möjligheter och utmaningar får en gemensam plats. “För att klara av ut...
30 augusti / 2022

“Det personliga mötet avgörande för att klara av utmaningarna”

Vattenbranschen står inför stora utmaningar. Och på Vatten2023 samlas hela branschen - med framtidens industri på agendan. Grundfos är världens största tillverkare av pumpar och intar Vatten2023 som utställare. Grundfos är ett familjeföretag som grundades 1945. Idag...