Nyheter

FILTER

0
Kategorier:
Avmarkera

VA Tour Sweden gör stopp på Vatten 2023

Caroline Harrå är branschutvecklare hos VVS-Fabrikanterna, branschorganisationen för VVS- och VA-industrin. VVS-Fabrikanternas står bakom VA Tour Sweden, en turnerande mötesplats för branschen som kommit att bli den viktigaste inom markförlagd VA. Under nästa turné med VA Tour Sw...

Föreningen Vatten kastar ljus på vattenbranschens utmaningar

Vattenindustrin är en av de absolut mest nödvändiga industrier i vårt samhälle. Men likt många andra industrier, präglas nu branschen av stora utmaningar. Föreningen Vatten verkar för att belysa och bevaka vattenfrågor och kommer på Vatten2023 att hålla i seminarieprogram. “...

Vatten2023 kastar ljus på vattenbranschens utmaningar

Vatten2023 är mötesplatsen där hela vattenbranschen samlas för att diskutera de utmaningar branschen står inför - och vilka lösningar som finns för att hantera dem. Och en av utställarna på Vatten2023 är Airwatergreen som erbjuder energieffektiva produkter för luftavfuktning o...

Vatten2023 – mötesplatsen för morgondagens vattenbransch

I oktober nästa år gör Vatten2023 entré på Svenska Mässan. Mötesplatsen, som är ett samarbete mellan Svenska Mässan och branschorganisationen Vattenindustrin, skapar en unik plattform där branschens alla möjligheter och utmaningar får en gemensam plats. “För att klara av ut...

“Det personliga mötet avgörande för att klara av utmaningarna”

Vattenbranschen står inför stora utmaningar. Och på Vatten2023 samlas hela branschen - med framtidens industri på agendan. Grundfos är världens största tillverkare av pumpar och intar Vatten2023 som utställare. Grundfos är ett familjeföretag som grundades 1945. Idag...