24 maj / 2023

Schneider Electric leder vägen mot framtidens intelligenta VA-anläggning

Genom att dra nytta av digitalisering och ett innovativt VA-system är Roslagsvatten på väg att möta omvärldens utmaningar på ett intelligent sätt. Målet är att bli Roslagsvatten 2.0 och för att uppnå detta har de inlett ett samarbete med Schneider Electric, AVEVA Select Scandin...
24 maj / 2023

Strategiskt underhåll: en av VA-branschens stora utmaningar

Att försumma ett förebyggande underhåll kan resultera i betydande kostnader och omfattande åtgärder, oavsett vilken bransch det gäller. Det kan även leda till onödiga läckor och avbrott, såsom inom vatten- och avloppsbranschen (VA). Vi bad fyra branschrepresentanter att dela med...
24 maj / 2023

Underhållsstrategi: En nyckel till framgång och ökad lönsamhet inom industrin

Prioriteringen av hållbarhet dominerar agendan när svenska industrier, oavsett storlek, ställer om. En kraftfull komponent för att uppnå ökad hållbarhet är en strategisk underhållsstrategi. Denna faktor fungerar även som en stark resurs för att effektivisera energianvändningen...
13 maj / 2023

”Ett brett programutbud som är intressant för alla i de kommunala verksamheterna” menar Peter Lönn, Utredare Kommunledningen i Härryda kommun

Vi intervjuade Peter Lönn, Utredare Kommunledningen i Härryda kommun och medlem programrådet för Vatten2023 för att höra hans tankar inför konferensen i oktober 2023.   Vad ser du mest fram emot på Vatten2023? Att de viktiga vattenfrågorna ly...
12 maj / 2023

Fyra snabba med Jesper Olsson, Utvecklingsingenjör på Käppalaförbundet

Vi intervjuade Jesper Olsson, Utvecklingsingenjör på Käppalaförbundet och medlem programrådet för Vatten2023 för att höra hans tankar inför konferensen i oktober 2023.   Vad ser du mest fram emot på Vatten2023? Att få nätverka med andra in...
20 april / 2023

“Vatten är en fantastisk resurs!”

För många är det en självklarhet att när som helst kunna dricka ett glas kallt vatten eller ställa sig under en varm dusch. Men faktum är att stora delar av världen är svårt drabbade av föroreningar, torka och översvämningar. WSP arbetar med att säkerställa användbart vatt...
19 april / 2023

“Jag personligen har genom åren på mässor träffat människor som verkligen bidragit i mitt arbetsliv.”

SGS är ett globalt test-, inspektions- och certifieringsföretag med närmare 100 000 anställda världen över. En av dem är Affärsutvecklingschefen Magnus Berglund som kommer att delta på Vatten2023. Vi passade på att ställa några frågor inför mässan.  
13 april / 2023

“Branschen har kommit långt”

Ju mer behovet av cirkularitet och energieffektivitet ökar i vattenbranschen desto viktigare blir kunskapsspridning. Niclas Caspersson är ordförande för Pumpserviceföretagen och konstaterar att: “Vi behöver utbilda beslutsfattare, kommuner och driftsutvecklare om vad som krävs f...
31 mars / 2023

“Vi hoppas kunna skapa symbios med besökarna”

Pumpteknik är en av landets mest kompletta leverantörer av pumpar, kompressorer, blås- och vakuumaggregat och LTA pumpstationer. Med ett brett sortiment av såväl produkter som tjänster levererar de driftsäker och kostnadseffektiv utrustning till hela landet. Vi har träffat Stefan Ström, ...
28 mars / 2023

“Säkerhetsfrågan är en stor angelägenhet för hela industrin”

Vattenbranschen är en av de mest nödvändiga delarna av vårt samhälle och likt många andra industrier står den nu inför stora utmaningar. Med nya krav på dricksvatten, pfas-ämnen och med ett nytt säkerhetsläge i Europa krävs både en vidare kompetens, mer arbetskraft och nya a...
1 november / 2022

VA Tour Sweden gör stopp på Vatten2023

Caroline Harrå är branschutvecklare hos VVS-Fabrikanterna, branschorganisationen för VVS- och VA-industrin. VVS-Fabrikanternas står bakom VA Tour Sweden, en turnerande mötesplats för branschen som kommit att bli den viktigaste inom markförlagd VA. Under nästa turné med VA Tour Sw...
1 november / 2022

Föreningen Vatten kastar ljus på vattenbranschens utmaningar

Vattenindustrin är en av de absolut mest nödvändiga industrier i vårt samhälle. Men likt många andra industrier, präglas nu branschen av stora utmaningar. Föreningen Vatten verkar för att belysa och bevaka vattenfrågor och kommer på Vatten2023 att hålla i seminarieprogram. “...
30 augusti / 2022

Vatten2023 kastar ljus på vattenbranschens utmaningar

Vatten2023 är mötesplatsen där hela vattenbranschen samlas för att diskutera de utmaningar branschen står inför - och vilka lösningar som finns för att hantera dem. Och en av utställarna på Vatten2023 är Airwatergreen som erbjuder energieffektiva produkter för luftavfuktning o...
30 augusti / 2022

Vatten2023 – mötesplatsen för morgondagens vattenbransch

I oktober nästa år gör Vatten2023 entré på Svenska Mässan. Mötesplatsen, som är ett samarbete mellan Svenska Mässan och branschorganisationen Vattenindustrin, skapar en unik plattform där branschens alla möjligheter och utmaningar får en gemensam plats. “För att klara av ut...
30 augusti / 2022

“Det personliga mötet avgörande för att klara av utmaningarna”

Vattenbranschen står inför stora utmaningar. Och på Vatten2023 samlas hela branschen - med framtidens industri på agendan. Grundfos är världens största tillverkare av pumpar och intar Vatten2023 som utställare. Grundfos är ett familjeföretag som grundades 1945. Idag...