Vattenvårdsdirektören: Gemensamma krafttag behövs mer än någonsin

I en tid av accelererande klimatförändringar, där både översvämningar och torka blir allt vanligare, står industrin inför ett akut behov av att vidta åtgärder. Annika Ekvall, Vattenvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västra Götaland, betonar att vår mest grundläggande resurs nu kräver snabba och medvetna insatser.

 

– I Sverige är vi vana vid att det finns rent vatten med rätt kvalitet vid rätt tidpunkt. Med klimatförändringarna blir det tydligt att vi inte längre kan ta det för givet. Torka är en del av problemet, men också översvämningar. Vatten är också en resurs som bokstavligt talat rinner in och ut över kommungränserna. Det gör att gemensamma krafttag behövs mer än någonsin, säger Annika Ekvall.

 

Med bakgrund som civilingenjör och en doktorsgrad inom VA-teknik har hon ägnat hela sitt yrkesliv åt ämnen som rör vatten och miljö. I sin befattning som Vattenvårdsdirektör på Länsstyrelsen är Annika ledare för en av Sveriges vattenmyndigheter.

 

– Det finns fem länsstyrelser i Sverige som fått uppdraget att vara vattenmyndighet och implementera EU:s vattendirektiv. Ofta tenderar man att dela upp vatten i olika delar såsom vattenskydd, översvämning, badvatten och liknande, men vi tittar på hela vattenförekomsten. Det är vårt uppdrag, och Länsstyrelsens uppdrag är att främja samverkan.

 

Klimatförändringarnas påverkan

 

Annika framhäver vikten av samarbete mellan myndigheter och industri som en central faktor för att säkerställa en långsiktig och hållbar förvaltning av våra vattenresurser.

 

– Det blir bara viktigare när vi ser klimatets påverkan alltmer. Ta till exempel regnmönstret som ändrar sig. Vi minns alla sommaren 2018 med torka och bränder och om det är någonting vi har lärt oss efter sommaren 2023, är det att regn kan vräka ner. Vi måste därför reagera, planera och agera tillsammans.

 

Både vattenbrist och översvämningar utgör betydande utmaningar. Prognoserna indikerar att översvämningar kommer att bli allt vanligare och kan påverka både avlopps- och reningssystem. Enligt Annika finns det åtgärder som industrin kan redan vidta idag för att hantera dessa problem.

 

– Först och främst behöver man förstå att vatten som resurs inte kommer att hålla för evigt. Därtill behöver man ha koll på sin vattenförbrukning. Man kanske använder 10 kubikmeter per timme men skaffar ett tillstånd att använda 20 för att man vill ha marginal. Där finns det ett toppenläge för företag att mäta och få klart för sig hur mycket vatten man använder. Det är också bra att utreda vilken vattenkvalitet man behöver. Dricksvattenkvalitet behövs inte överallt och även när det är gott om vatten vinner alla på att vara medveten om sin förbrukning.

 

Betydelsen av innovation och åtgärder

 

Ett företag som har noga övervägt sin vattenförbrukning och vattenkvalitet är den kommande Northvolt-fabriken i Göteborg.

 

– De behöver enorma mängder vatten för att kyla sin fabrik. Där ska man samarbeta med ett avloppsreningsverk för att kyla fabriken med renat avloppsvatten. Kylvatten som annars hade kommit från det lokala vattennätet.

 

Precis som vid eleffektbrist där Svenska kraftnät har möjlighet att tillfälligt stänga av elanvändare från elnätet enligt en prioriteringslista, påpekar Annika att frågan om vattenförsörjning och hanteringen av vattenresurser är lika brådskande och avgörande.

 

– Vi behöver en liknande strategi för vattnet. Tänk en industri som tar vatten från en å. Säg att ån börjar sina på grund av torka och reservplanen är att använda kommunalt vatten. Det är då mycket troligt att kommunen använder sig av samma vatten i samma å. Allt hänger ihop och vi behöver därför ha en levande diskussion om detta.

 

Länsstyrelsens rådgivande roll

 

Länsstyrelsen har en central funktion när det gäller att erbjuda rådgivning och vägledning till företag inom samtliga branscher om hur de kan optimera sin vattenanvändning, oavsett om det handlar om förebyggande åtgärder eller i kritiska situationer. Annika önskar att fler blir medvetna om denna resurs och dess värde.

 

– Möjligheterna att samarbeta framåt är goda. Vi som myndigheter och industri behöver samarbeta och tänka tillsammans. Årets sommar gör det tydligt för alla parter att det krävs samarbete över gränser. Säg att det regnar noll procent nästa sommar, likt 2018. Det måste planeras för nu. Upp med vattenfrågan på bordet, även när det inte är kris, avslutar Annika.

 

Välkommen till Vatten2023

 

I samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin introducerar Svenska Mässan Vatten2023. En viktig mässa och mötesplats som tydliggör vad som behövs idag, imorgon och i framtiden.

 

Läs mer om Vatten2023  Hämta biljett