“Vi hoppas kunna skapa symbios med besökarna”

Pumpteknik är en av landets mest kompletta leverantörer av pumpar, kompressorer, blås- och vakuumaggregat och LTA pumpstationer. Med ett brett sortiment av såväl produkter som tjänster levererar de driftsäker och kostnadseffektiv utrustning till hela landet. Vi har träffat Stefan Ström, VD på Pumpteknik, och pratat tankar och förväntningar inför Vatten2023.

 

Varför ska ni ställa ut på Vatten 2023?

– Det personliga mötet har alltid varit viktigt för oss, vi ser det här som en möjlighet att bygga starkare relationer med våra kunder. Dessutom får vi chansen att fysiskt presentera våra produkter som besökare kan både klämma och känna på.

 

– Vatten 2023 ger oss också möjligheten att hjälpa nya i branschen att skapa en uppfattning om vad vi faktiskt jobbar med. Vi vill förmedla hur spännande det är att jobba med vatten och ser fram emot att träffa alla som besöker mässan.

 

Varför ska man besöka er monter?

– Pumpteknik har många års erfarenhet i branschen, vi är duktiga på det vi gör. Vi fokuserar på hållbara och mer energieffektiva produkter, det är viktigt. Idag står användningen av pumpar för 10% av den globala elförbrukningen, vilket beror på att många av dem används på ett felaktigt sätt. Behovet av en pumps varvtal varierar exempelvis avseendevärt och för att optimera den globala elförbrukningen behöver vi produkter med rätt funktioner. Pumpteknik representerar ett trettiotal pumpproducenter och de flesta av de ligger i framkant när det gäller hållbarhet.

 

Vilka hoppas ni besöker Vatten 2023?

– Vi hoppas att så många som möjligt, både från kommun och industri, besöker mässan. Mötesplatsen heter visserligen Vatten men alla de produkter vi presenterar används både inom kommunal vattenbehandling och processindustrin. Vi vill belysa branschens kompetens och hur viktig den är i ett fungerande samhälle, vilket vi får möjlighet att göra här. Därför ser vi gärna att allt från konsulter och enhetschefer på kommunala vatten- och reningsverk, till alla som faktiskt använder våra produkter i det dagliga arbetslivet kommer. Det kommer att vara väldigt många utställare på plats och vi hoppas kunna skapa symbios tillsammans med besökarna. Alla som kan borde besöka mässan, unga som gamla. Att den nu huserar i Göteborg, som har en välfungerande infrastruktur, gör den också mer tillgängligt, det tror vi lockar fler nya besökare.

 

Vilka är de viktigaste frågorna att beröra på mässan?

– Definitivt energieffektivisering och hållbarhetsfrågor, det berör oss alla. För att nå våra klimat och energimål måste alla bidra och tänka hållbart hela vägen. Det handlar till exempel inte alltid om att byta ut gammalt mot nytt, ibland är det mer hållbart att uppgradera en befintlig pump.