Vattenlunchen i Almedalen adresserade den komplexa vattenfrågan 

Under en strålande sol och under Almedalsveckans kanske mest hektiska dag välkomnade Annika Persson och Henrik Edman från Vatten2023 särskilt inbjudna aktörer och representanter till Vattenlunchen i Almedalen för att initiera ett överskridande samtal om den underjordiska utmaningen.

Almedalsveckan i Visby är som bekant världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Som den kanske viktigaste resursen i vårt samhälle behöver vatten och VA lyftas högre upp på agendan. Den svenska vatteninfrastrukturen är ålderstigen och med en underhållsskuld som accelererar är det inte längre endast frågan om att säkerställa vattenförsörjningen utan också att undvika ett scenario där vatten blir vår nästa elkris.

Med representanter från branschen, myndigheter, organisationer, akademi, politik och startupscenen var det inte bara dricksvattnet som bubblade i glasen utan även samtalen runt borden om och kring de utmaningar som såväl enskilda aktörer som samhället står inför.

– För att få fart i frågan bjöd vi in till Vattenlunchen i Almedalen för att initiera en dialog där vi kan lära av varandra, och kanske även utmana varandra, säger Annika Persson, affärsansvarig, Vatten2023.

I Sverige försörjs 90 procent av dricksvattnet av de kommunala VA-anläggningarna. I takt med att anläggningarna och nätet åldras växer också underhållsskulden vilket riskerar ge stor påverkan på vattenförsörjning och stadsutveckling runt om i landet.

Framåt behövs nya investeringar och långsiktiga infrastrukturlösningar, något som också lyftes under lunchen av Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR och Erik Karlsson, strateg för ledningsnät och tillgångsförvaltning på Svenskt Vatten. De båda delade med sig av sina perspektiv på behoven kring den komplexa och eftersatta vatteninfrastrukturen; där de årliga miljardinvesteringarna i vattenförsörjningen behöver tredubblas samtidigt som de stora ekonomiska besparingskraven innebär att 40 procent av kommunerna drar ner på underhållet.

Många aktörer arbetar med utveckling och innovationer för säkerställa att både medborgare och industri kommer ha tillgång till vatten även i framtiden och det finns stort behov av samling över sektor- och branschgränserna. När Vatten2023 arrangeras för första gången i höst efterfrågas en större och bredare diskussion bland politiker, offentlig sektor, näringsliv, industri och jordbruk för att med gemensamma krafter ta oss an den utmanande och samhällskritiska vattenfrågan.

– Det finns många utmaningar i samhället just nu, men vatten behöver uppmärksammas bredare. Det är helt uppenbart att mycket behöver göras kopplat till den underhållsskuld som finns, inledde Henrik Edman, affärschef, Society and Tech, Svenska Mässan.

Vattenlunchen i Almedalen var en försmak på höstens tredagarskonferens och utställning Vatten2023 som arrangeras 24-26 oktober på Svenska Mässan i Göteborg.

Om mötesplatsen och konferensen