Vatten2023 kastar ljus på vattenbranschens utmaningar

Vatten2023 är mötesplatsen där hela vattenbranschen samlas för att diskutera de utmaningar branschen står inför – och vilka lösningar som finns för att hantera dem. Och en av utställarna på Vatten2023 är Airwatergreen som erbjuder energieffektiva produkter för luftavfuktning och luftbehandling.

Airwatergreen grundades år 2009. Och sedan starten har det hänt mycket. Idag har företaget 750 installationer i åtta länder och det största segmentet är vatten och avlopp. Bo Tiderman är sedan fem år tillbaka vd på Airwatergreen.

– Energibesparing är en väldigt viktigt fråga inom hela vattenbranschen. Det är en industri som står inför många utmaningar där energibesparing är en av dom. Men det finns tekniska lösningar idag som gör att man minskar sin energiförbrukningen. Vatten2023 är en möjlighet att visa upp, och hitta teknologier som kan bidra till sänkt energiförbrukning, säger Bo.

Vatten2023 öppnar dörrar för nya samarbeten och sätter framtidens vattenbransch i fokus. Och på mötesplatsen vill Airwatergreen visa hur man kan göra energibesparingar med hjälp av ny teknologi.

– Marknaden just nu är i ett spännande och komplicerat läge som vi inte tidigare har upplevt. Med höga elkostnader och långa leveranstider uppstår utmaningar för hela branschen. Den senaste tiden har vi lanserat produkter som vi menar är mycket relevanta för just vattenindustrin. Låg energiförbrukning, enkla att installera och som fungerar lika effektivt när det är kallt.

Trots att vattenbranschen står inför stora utmaningar och befinner sig i ett världsläge som skapar osäkerhet ser Bo stora möjligheter.

– Ny teknologi erbjuder goda möjligheter att hantera utmaningarna i branschen. Det handlar om att skydda befintliga investeringar men också att bygga nytt. Vi ser stora investeringar framför oss och med ny teknologi kan vi tillsammans skapa fantastiska lösningar för vårt samhälle.

Vad hoppas du att Vatten2023 ska innebära för branschen?
– Att mötas personligen är otroligt viktigt. Min förhoppning är att Vatten 2023 kommer att möjliggöra många spännande möten mellan leverantörer och kunder. Tillsammans bygger vi ny kunskap, hittar nya lösningar och kommer till nya insikter, avslutar Bo.

Tillsammans med branschorganisationen Vattenindustrin skapar Svenska Mässan mötesplatsen Vatten2023. På Vatten2023 möts hela vattenbranschen för att diskutera industrins utmaningar och framtid. Vatten2023 går av stapeln på Svenska Mässan 24-26 oktober 2023.