Ställ ut på Vatten2025

– Sveriges största mötesplats inom vatten och avlopp

– Sveriges största mötesplats inom vatten och avlopp

Välkommen den 21–23 oktober 2025 till Svenska Mässan, Göteborg

Mötesplats Vatten genomförs vartannat år och välkomnar ett stort antal besökare och utställare till Svenska Mässan i Göteborg. Vatten2025 arrangeras den 21–23 oktober i samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin. Det är en arena för nya affärer, innovation, påverkan och inspiration.

Vatten2025 arrangeras av Vattenindustrin och Svenska Mässan tillsammans med flera samarbetspartners.

En mötesplats i tre delar

 

Mer om Vatten2025

Konferens

Här samlas vatten- och VA-branschens beslutsfattare, politiker och forskare. Områden som kommer lyftas under konferensen är upphandling, kompetensförsörjning, klimatneutral VA 2030, hållbara lösningar, nya lagkrav och investeringar. Konferensen arrangeras i anslutning till utställningen.

Utställning

En viktig och pålitlig mötesplats för säljare, köpare och branschen i stort. Med en målsättning att ha 270 utställare på plats blir Vatten2025 ett absolut måste för hela vatten- och VA-branschen.

Öppna scenprogram
& aktiviteter

En unik samlingspunkt för affärsutveckling, innovation och nya möjligheter. Vatten- och VA-branschen får möjlighet att visa sin samlade innovationsförmåga och vision för framtiden.

5 skäl att ställa ut på Vatten2025

Era kunder

Ta chansen att bjuda in era kunder, inspirera dem och gör affärer. Vatten2025 erbjuder mer än utställningsyta och det finns gott om sociala aktiviteter för att stärka affärsrelationer och nätverka.

Era konkurrenter

Ha full koll på kollegorna i branschen och samla information och insikter som kan hjälpa er till en bättre och tydligare position på marknaden.

Varumärkesbyggande

Vatten2025 erbjuder en viktig plattform för att bygga ert varumärke på den skandinaviska marknaden. Ta chansen att synas och stå ut, visa era senaste produkter och ta plats som ett branschledande varumärke.

Nya möjligheter

Spara tid och pengar på säljmöten — här träffar ni nya kunder i en aktiv köpprocess.

Rätt målgrupp

Visa era produkter, tekniska lösningar och innovationer för en intresserad publik med hög andel beslutfattare och inköpare. Här finns chansen att skapa affärsrelationer för framtiden.

Utställarna på Vatten2023

70%

uppfyllde sitt mål med sitt deltagande

90%

planerar att ställa ut på Vatten2025

80%

ansåg att rätt besökare var på plats

4,1/5

Bra helhetsintryck på mötesplatsen

Det här är årets viktigaste mässa för oss. Det är även den största mässan, hela VA-Sverige är här. Och VA-branschen är ju en bransch som bygger mycket på relationsförsäljning och det vårdar vi ömt här på Vatten2023. Vi som möts här har alla något att bidra med för att möta de utmaningar som ligger framåt.

Clas Edvardsson Berg, Xylem Water Solutions

Det är glädjande att mötesplatsen är i Göteborg, det är en bra samlingspunkt. Hela branschen behöver den här uppmärksamheten. Det finns ett jättebehov och att vi då skapar en mötesplats för det här är jätteviktigt. Vi som jobbar i branschen vet att den är väldigt smal men i och med klimatomställningen behöver resterande samhället bli medvetna om det här som de tar för givet ska fungera.

Anders Schirell, Dahl

Fakta Vatten2023

232 Utställare

5 935 Besök

295 Konferensdelegater

6 713 Totalt antal medverkande

Besökare på Vatten2023

Intresseområden (topp 10): Avloppsvatten // Dricksvatten // Drift och underhåll // Dagvatten // Ledningsnät // Analys, provtagning, mätning // Vattenbehandling // Mät-, styr- och reglerteknik // Slamhantering // Processkontroll och automatisering

Vanligaste befattningarna: Arbets- och driftledare // Processingenjörer // Produktions-, drift- och underhållspersonal // Projektingenjörer och konsulter // Projektledare // Teknik, drift- och produktionschefer // Tjänstemän, projektledare från stat, kommuner och regioner // Upphandlingsansvariga och inköpare // VA-chefer // VA-ingenjörer

 

Främsta syftet med besöket – hitta smarta lösningar, träffa leverantörer och kompetensutveckling

90%

planerar att komma till Vatten2025

80%

påverkar eller beslutar om inköp

90%

av konferensdelegaterna besökte utställningen och planerar att komma till Vatten2025

60%

diskuterade konkreta projekt med utställarna

"Vi har ett antal projekt som ska genomföras i vår kommun de kommande åren och här på Vatten2023 finns mycket intressant som kan hjälpa oss. Jag har säkert 10 förslag på lösningar som jag tar med mig hem, så jag är väldigt nöjd. Det är rätt personer på rätt plats."

Jan Haraldsson, Svedala kommun

"Jag är här för att uppdatera mig själv om vad som händer på marknaden och se vilka nyheter som finns. Det är väldigt mycket nya grejer och mycket intressant att se och mycket folk att prata med. Så det är bara positivt."

Peter Gustafsson, Växjö kommun

Vatten2025 välkomnar dig till Göteborg

En mötesplats mitt i centrum

Vatten2025 äger rum på Svenska Mässan i centrala Göteborg, enkel att nå med alla slags kommunikationer. Staden är inne i en spännande fas med snabb utveckling och utbyggnad. Göteborg har en en framskjuten position inom hållbarhet och har sedan 2016 rankats som världens mest hållbara stad enligt Global Destination Sustainability Index.

Allt under samma tak

Vår egen anläggning, hotell Gothia Towers och dess tre torn erbjuder 1200 rum och enastående vyer över staden i alla riktningar, med trevliga restauranger i direkt anslutning till Vatten2025. Vi är en hållbar mötesplats som prioriterar förstklassiga upplevelser samtidigt som vi tar ansvar för vår påverkan på miljön. Därför var vi också den första mötes- och hotellverksamheten i Skandinavien att bli certifierade enligt ISO 20121.

Kontakta oss för mer information

Albert Friberg

Albert Friberg

Försäljningsansvarig
+46 (0) 31 708 80 96
[email protected]

Carmen Bruning

Carmen Brüning

Försäljningsansvarig
+46 (0) 31 708 80 92
[email protected]

Medverka på Vatten2025

Boka monter på Vatten2025

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyhetsbrev

Arrangeras av

Mediepartners