Mötesplatsen för vattnets framtida kretslopp

Välkommen!

Vatten2025 är en mötesplats som välkomnar ett stort antal besökare och utställare till Svenska Mässan 21-23 oktober. Detta är arenan för innovation, påverkan, inspiration och nya affärer.

I samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin introducerar Svenska Mässan Vatten2025.


Utställningen
– en viktig mötesplats

Självklart är utställningen själva kärnan av Vatten2023. En viktig och pålitlig mötesplats för säljare, köpare och branschen i stort med 200 utställande företag. Vatten2025 är ett absolut måste för hela vatten- och VA-branschen.

Därför ska ni ställa ut

 

Möt rätt
personer
i rätt miljö

Stärk ert
varumärke

Träffa potentiella och
nuvarande kunder

Visa produkter och lösningar
där behovet är som störst

Vem besökte Vatten2023?

Vatten2025 skapar en mötesplats för hela vatten- och VA-branschen och så även andra industrier med behov av vattenbranschens lösningar, till exempel livsmedelsindustrin.

Bland besökarna hittar du:
Anläggare
Arbets- och driftledare
Asset manager
Entreprenör
Maskinister
Miljö- och kvalitetsansvariga
Platschefer
Politiker
Processingenjörer
Produktions-, drift- och underhållspersonal
Projektingenjörer och konsulter
Projektledare
Studenter
Teknik, drift- och produktionschefer
Tjänstemän, projektledare från stat, kommuner och regioner
Upphandlingsansvariga och inköpare
VA-chefer
VA-ingenjörer

Boka monter

Vad var besökarna intresserade av?

Besökarnas intresseområden:

Analys, provtagning, mätning
Avloppsvatten
Dagvatten
Dricksvatten
Entreprenör
Gas
Grossister
Konsulter
Ledningsnät
Luftavfuktning
Markarbeten
Mät-, styr- och reglerteknik
Processautomation
Processvatten
Samhällsbyggnad
Schaktfria tekniker
Slamhantering

Även myndigheter, branschföreningar och forsknings-/utbildningsinstitutioner är viktiga inslag på Vatten2025.

Niclas Caspersson
partner sales manager,
Grundfos

”Det är en mycket viktigt mötesplats. Det personliga mötet är avgörande och att bygga nätverk och få erfarenhet från andra är ett måste för att klara av utmaningarna vi står inför. Vatten och avlopp är en av samhällets allra viktigaste frågor. Utan vatten klarar vi oss inte. Det är väldigt viktigt att våra kunder får träffa oss och få höra om både ny teknik men också om hur pumpsystem styrs effektivt. Det viktigaste är hur man kan spara energi, utan att tumma på kvalitet.”

John Skantze
vice ordförande, Vattenindustrin

”Under pandemin ställde vi oss frågan; var är framtidens mötesplats? Precis som att den frågan är utmanande står hela vattenbranschen inför utmaningar. Vi behövde en modern mötesplats för 2023 och upphandlingen med Svenska Mässan gjordes utifrån det. Med Svenska Mässan kan vi kombinera utställning med ett modernt event. Det känns väldigt bra.“

Bo Tiderman
vd,
Airwatergreen

”Marknaden just nu är i ett spännande och komplicerat läge som vi inte tidigare har upplevt. Med höga elkostnader och långa leveranstider uppstår utmaningar för hela branschen. Den senaste tiden har vi lanserat produkter som vi menar är mycket relevanta för just vattenindustrin. Låg energiförbrukning, enkla att installera och som fungerar lika effektivt när det är kallt. Vatten2023 kommer att möjliggöra många spännande möten mellan leverantörer och kunder. Tillsammans bygger vi ny kunskap, hittar nya lösningar och kommer till nya insikter.”

En mötesplats i tre delar

Utställning

En viktig och pålitlig mötesplats för säljare, köpare och branschen i stort. Vatten2025 är ett absolut måste för hela vatten- och VA-branschen.

Öppna scenprogram & aktiviteter

En unik samlingspunkt för affärsutveckling, innovation och nya möjligheter. Vatten- och VA-branschen får möjlighet att visa sin samlade innovationsförmåga och vision för framtiden.

Konferens

Här samlas vatten- och VA-branschens beslutsfattare, politiker och forskare. Områden som kommer lyftas under konferensen är upphandling, kompetensförsörjning, klimatneutral VA 2030, hållbara lösningar, nya lagkrav och investeringar. Konferensen arrangeras i anslutning till utställningen.

 

Vatten2025 välkomnar dig till Göteborg

En mötesplats mitt i centrum

Vatten2025 äger rum på Svenska Mässan i centrala Göteborg, enkel att nå med alla slags kommunikationer. Staden är inne i en spännande fas med snabb utveckling och utbyggnad. Göteborg har en en framskjuten position inom hållbarhet och har sedan 2016 rankats som världens mest hållbara stad enligt Global Destination Sustainability Index.

Allt under samma tak

Vår egen anläggning, hotell Gothia Towers och dess tre torn erbjuder 1200 rum och enastående vyer över staden i alla riktningar, med trevliga restauranger i direkt anslutning till Vatten2025. Vi är en hållbar mötesplats som prioriterar förstklassiga upplevelser samtidigt som vi tar ansvar för vår påverkan på miljön. Därför var vi också den första mötes- och hotellverksamheten i Skandinavien att bli certifierade enligt ISO 20121.

Medverka på Vatten2025

Boka monter på Vatten2025

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyhetsbrev

Arrangeras av

Samarbetspartners

Mediepartners