Vattenbranschens viktigaste mötesplats

Här flyter kunskapen om framtidens vatten

Här flyter kunskapen om framtidens vatten

Välkommen till Vatten2023

Vatten2023 är en ny mötesplats som välkomnar ett stort antal besökare och utställare till Svenska Mässan i oktober 2023. Vatten2023 är en arena för innovation, påverkan, inspiration och nya affärer. I samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin introducerar Svenska Mässan Vatten2023.

Water Expo
– en viktig mässa och mötesplats

Självklart är mässan, Water Expo, själva kärnan av Vatten2023. En viktig och pålitlig mötesplats för säljare, köpare och branschen i stort. Genom ett ännu vassare innehåll blir Vatten2023 till ett absolut måste för hela vattenindustrin. Målsättningen är 175 utställande företag.

Därför ska ni ställa ut på Vatten2023

 

Möt rätt
personer
i rätt miljö

Stärk
ert
varumärke

Träffa potentiella och
nuvarande kunder

Visa produkter och lösningar
där behovet är som störst

Vilka besöker Vatten2023?

Vatten2023 skapar en mötesplats för hela vattenbranschen och så även andra industrier med behov av vattenbranschens lösningar,  till exempel livsmedelsindustrin.

Bland besökarna hittar du; produktions-, drift- och underhållspersonal, anläggningsarbetare, projektingenjörer, konsulter, tjänstemän från stat, kommuner och regioner, VA-chefer, teknik, drift- och produktionschefer,  inköpare, miljöansvariga, forskare, politiker och studenter.
Boka monter

Vad är besökarna intresserade av?

Utrustning och tjänster inom till exempel vattenrening, avlopp, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation, upphandling m.fl. områden. Även myndigheter, branschföreningar och forsknings-/utbildningsinstitutioner är viktiga inslag på mässan.

Områden som besökarna är intresserade av och kommer att lyftas på Vatten2023 är; investeringsbehovet, klimatneutral VA 2030, ambitioner på en resurspositiv och energieffektiv bransch, krav på hållbara, säkra och resilienta lösningar och  kompetensförsörjningen till branschen.

Niclas Caspersson
partner sales manager,
Grundfos

”Det är en mycket viktigt mötesplats. Det personliga mötet är avgörande och att bygga nätverk och få erfarenhet från andra är ett måste för att klara av utmaningarna vi står inför. Vatten och avlopp är en av samhällets allra viktigaste frågor. Utan vatten klarar vi oss inte. Det är väldigt viktigt att våra kunder får träffa oss och få höra om både ny teknik men också om hur pumpsystem styrs effektivt. Det viktigaste är hur man kan spara energi, utan att tumma på kvalitet.”

John Skantze
vice ordförande, Vattenindustrin

”Under pandemin ställde vi oss frågan; var är framtidens mötesplats? Precis som att den frågan är utmanande står hela vattenbranschen inför utmaningar. Vi behövde en modern mötesplats för 2023 och upphandlingen med Svenska Mässan gjordes utifrån det. Med Svenska Mässan kan vi kombinera utställning med ett modernt event. Det känns väldigt bra.“

Bo Tiderman
vd,
Airwatergreen

”Marknaden just nu är i ett spännande och komplicerat läge som vi inte tidigare har upplevt. Med höga elkostnader och långa leveranstider uppstår utmaningar för hela branschen. Den senaste tiden har vi lanserat produkter som vi menar är mycket relevanta för just vattenindustrin. Låg energiförbrukning, enkla att installera och som fungerar lika effektivt när det är kallt. Vatten2023 kommer att möjliggöra många spännande möten mellan leverantörer och kunder. Tillsammans bygger vi ny kunskap, hittar nya lösningar och kommer till nya insikter.”

En framtidsarena i tre delar

Water Expo

En viktig och pålitlig mötesplats för säljare, köpare och branschen i stort. Genom ett ännu vassare innehåll blir Vatten2023 till ett absolut måste för hela vattenindustrin.

Water Frontiers

Water Frontiers är en unik samlingspunkt för affärsutveckling, innovation, nya möjligheter och matchmaking. Vattenbranschen får chansen att visa sin samlade innovationsförmåga och visioner för framtiden.

Water Summit

Water Summit är konferensen där frågorna står i centrum, här sammanförs forskare och politiker med vattenbranschens beslutsfattare och kunder.

Teman för Vatten2023

Det cirkulära samhället

Det smarta samhället

Det stabila samhället

Det innovativa samhället


Arrangeras av

  Svenska Mässan      Vattenindustrin

Samarbetspartners

     VA tour     Föreningen Vatten