Vatten2023: "Välkommen till en mötesplats full av möjligheter!"

– Vi har skapat ett helt nytt koncept. Inte bara en mässa, inte bara en konferens, inte bara en plats att fylla på med ny kompetens. Det är alltihop – och ännu mer! – vilken ger en otroligt spännande dynamik.
Så beskriver John Skantze på Vattenindustrin den nya mötesplatsen Vatten2023 som får premiär på Svenska Mässan nästa vecka.

 

24–26 oktober öppnas portarna för Vatten2023, en nyutvecklad fackmässa och konferens kring vattnets framtida kretslopp, på Svenska Mässan. Samarrangör är branschorganisationen Vattenindustrin.
Mötesplatsen vänder sig till alla som på ett eller annat sätt är engagerade i vatten- och avloppsfrågor, inom offentlig sektor såväl som inom industrin. Från beslutsfattare på olika nivåer till de som jobbar med driften i sin vardag.

 

 

Helt fullbokad mässa

 

Intresset inför Vatten2023 är på topp: utställningen samlar 230 utställare, vilket innebär fullbokat. Men ännu fler ville vara med.
– De senaste veckorna har företag dagligen hört av sig för att ställa ut. Tyvärr har vi, av utrymmesskäl, tvingats tacka nej då andra aktiviteter äger rum i huset samtidigt, förklarar Annika Persson, affärsansvarig för Vatten2023.
Målbilden inför Vatten2023 är att locka 5 000–6 000 fackbesökare.
– Av de många förhandsanmälningarna att döma kan vi nå dit – och alla är hjärtligt välkomna! Här finns verkligen någonting för alla, utlovar Annika.

 

 

Scenprogram med goda exempel

 

Vatten2023 erbjuder en tredagars konferens med två parallella spår.
– Den riktar sig till politiker och beslutsfattare inom VA-sektorn som behöver bli uppdaterade kring de senaste rönen. Men även till företagsledare, produktionschefer, tekniska chefer och tillgångsförvaltare som behöver investera i nya industriella vattenlösningar, förklarar Annika Persson.
Konferensen kompletteras av ett brett program från två scener på mässgolvet: Stora Scenen, med kunskapshöjande seminarier och kundcase, och Innovationsscenen med fokus på nya lösningar, forskning och utveckling.
– Vi har också en prova på-yta, Vattenverkstan, där visas bland annat lösningar med AI och drönare. Dessutom WIN Water innovationsarena, där man kan möta spännande startup-företag.
Annika menar att utbudet ger ett starkt stöd, inte minst åt enskilda kommuner.
– Här finns experterna som ger svar: hur ska man jobba med underhåll, hur man ska tänka i upphandlingsfrågor, vilka lagkrav gäller? Här får man goda exempel, hjälp och stöttning att ta med sig hem för att lägga upp en klok plan.

 

 

Vill vidga perspektiven

 

John Skantze, vice ordförande i Vattenindustrin, ser en stor fördel i att Vatten2023 blir relevant och meningsfull för alla yrkesgrupper i branschen:
– I själva verket handlar det om ett helt nytt koncept. Vi vill skapa en mötesplats för både strategisk och operativ nivå. För beslutsfattare men också för de som driftar i vardagen, säger han.
– Som besökare får du nya kunskaper, vidgar dina perspektiv och blir mer effektiv i din problemlösning. Samtidigt bygger du värdefulla nätverk.
Han understryker att kärnfrågan inte handlar om enbart traditionell VA.
– Den är så mycket mer idag. Vattenfrågan påverkar våra samhällen, vi har vattenbrist ena veckan och översvämning nästa. Vatten som koncept har fått en helt annan ställning, säger han.
– Därför blir det så viktigt att mötas och föra dialog på olika nivåer. Då får vi den korsbefruktning och den spännande dynamik – just det brus, det surr som hela branschen behöver.

 

 

Initiativ för ny kompetens

 

VA-branschen brottas med bristande kompetensförsörjning. För att locka framtida medarbetare arrangeras därför Studentdagen 26 oktober.
Då välkomnas studenter och nya talanger in till VA-branschen. De får ta del av introduktionsföreläsningar och träffa företagsrepresentanter.
– Att Vatten2023 också blir en mötesplats för återväxt är väldigt viktigt, säger John Skantze.
– Vi behöver verkligen åtgärda kompetensbristen och få fram nya VA-människor, därför är satsningen på Studentdagen så bra. Vi hoppas på många givande möten.

 

 

Branschfest och mingel

 

Vatten2023 gör också en stor satsning på sociala aktiviteter: på tisdag 24 oktober blir det After Work i lobbybaren på Gothia Towers, följt av en konferensmiddag för konferensdelegater i festvåningen Imagine.
Mitt på mässgolvet byggs ett “vardagsrum” i Vattenindustrins regi, avsett för mingel och nätverkande.
– Vi hoppas på att där ska uppstå spännande möten. Här har vi också vårt stora branschmingel under eftermiddagen onsdagen 25 oktober, följt en branschfest i en av Svenska Mässan festlokaler senare på kvällen.