Hetaste branschen bubblar på Vatten2023

Med ett späckat program, en slutsåld utställning och många engagerade besökare summerar arrangörerna den nya mötesplatsen Vatten2023 som en riktig fullträff. Men också en påminnelse om hur viktig frågan om samhällets tillgång till rent vatten är.
– Trots akuta klimatutmaningar som sommarens skyfall ser vi ingen minister på plats, även om fyra blivit inbjudna. Novus rapport visar att 88 procent av kommunerna har ett mycket eller ganska stort behov av underhåll, men bara hälften har den budget som behövs, nu måste frågan högre upp på den rikspolitiska agendan, säger Annika Persson, affärsansvarig för Vatten2023.

 

24-26 oktober anordnades för första gången Vatten2023 på Svenska Mässan – en branschöverskridande mötesplats där frågor om vattenförsörjning, underhållsskuld, innovation, säkerhet och hållbarhet har diskuterats i tre dagar.
– Det är verkligen jätteviktigt att både bransch, beställare och beslutsfattare kan träffas och diskutera hur vi löser de här frågorna, säger Joachim Jämttjärn, generalsekreterare på Vattenindustrin.
– För oss från industrisidan blir det en möjlighet att visa upp all den teknik som finns och de möjligheter den ger, samtidigt som våra medlemmars kunder här får en möjlighet att klämma, känna och ta del av den kunskapen. I vanliga upphandlingsmöten finns sällan tillfälle till den typen av dialog och förutsättningslösa möten som har uppstått här.

 

Rapportsläpp: kommunerna saknar budget
Att frågorna är heta visades inte minst under presentationen av Novus undersökningen ”Temperaturen på Vatten-Sverige” som presenterades under onsdagen. Den visade att 4 av 10 kommuner saknar budget för att hantera utökade kostnader vid skyfall, och bara 40 procent av kommunerna har kompetens och resurser för att genomföra planerat underhåll och investeringar.

 

– Det här är frågor som måste högre upp på den politiska agendan nationellt. Rapporten har mottagits väl och nu hoppas vi att fler vill fördjupa sig i resultatet och lyfta de här frågorna, säger Annika Persson.

 

Vatten2025
Vattenindustrin och Svenska Mässan har skapat en mötesplats där det finns något för alla som jobbar inom vatten och avlopp.
– Det har varit ett myller av människor och man har märkt att det har bubblat av prat, både glada återseenden och djupa samtal. Nu skickas enkäter ut till både besökare och utställare för att ta reda på vad vi ska skruva på till nästa gång. Det här är viktiga frågor som inte får glömmas bort, och vi ser verkligen behovet av en återkommande mötesplats där den underjordiska utmaningen kommer upp i ljuset, säger Annika Persson.

 

Mötesplats Vatten anordnas nästa gång 21-23 oktober 2025.

 

Fakta Vatten2023
Antal besök: 5 935
Antal utställare: 232

 

Nyckeltal från rapporten ”Temperaturen på Vatten-Sverige”:
9 av 10 kommuner har behov av underhåll och investering i vattentjänster
45 procent saknar eller vet inte om de har budget för att täcka behovet av investeringar
6 av 10 kommuner saknar plan för vattenförsörjning vid skyfall

Ta del av rapporten →

 

Fotograf: Natalie Greppi