VA Tour Sweden gör stopp på Vatten2023

Caroline Harrå är branschutvecklare hos VVS-Fabrikanterna, branschorganisationen för VVS- och VA-industrin. VVS-Fabrikanternas står bakom VA Tour Sweden, en turnerande mötesplats för branschen som kommit att bli den viktigaste inom markförlagd VA. Under nästa turné med VA Tour Sweden gör de sitt första stopp på Vatten2023.

 

Caroline– För oss och våra medlemmar blir Vatten2023 en värdefull mötesplats, det är en fin möjlighet att kunna samarbeta närmare inom hela vattenindustrin. Dessutom är Göteborg en viktig stad med tanke på hur mycket som händer där just nu. Efter stoppet på Vatten2023 kommer vi turnera vidare med VA Tour Sweden enligt plan ute i landet under januari månad 2024, säger Caroline.

 

Vatten och underhåll – högst upp på agendan
VVS-Fabrikanterna är en medlemsförening som samlar tillverkare på den svenska marknaden där alla på något sätt arbetar med vatten. Caroline och hennes kollegor arbetar för att samordna kring medlemmarnas gemensamma intressen. För att sprida kunskap om Sveriges VA-system har branschinitiativet VA-Fakta skapats. Bakom VA-Fakta står VVS-Fabrikanterna tillsammans med branschorganisationerna Maskinentreprenörerna och Svenska Rörgrossistföreningen VVS. Tillsammans representerar de över 4000 företag som har djup insyn i det svenska VA-systemet.

– Med VA-Fakta vill vi lyfta de viktigaste frågorna inom vår bransch och öka kunskapen kring Sveriges VA-system och vilka utmaningar vi står inför där. Det är ett enormt viktigt segment som behöver sättas högt upp på agendan, och det är snabbt. Vi har en underhållsskuld i Sverige och om vi inte angriper den på ett effektivt sätt får det stora konsekvenser.

 

VA-Fakta driver aktuella frågor och föreslår lösningar för att kunna säkerställa svenskarnas rätt till rent vatten och ett avloppssystem som fungerar. Dessutom jobbar de för jämlikheten över landet och att de här rättigheterna ska finnas till ett rimligt pris i hela Sverige. De frågor som bedrivs av VA-Fakta i dagsläget är:

● Rusta upp VA-näten nu – med rätt ekonomiska förutsättningar
● Minska VA-klyftan – skapa lika tillgång till fungerande VA-system
● Inför leveransgaranti – ge hushållen ersättning när det blir avbrott i vattenförsörjningen
● Utse en myndighet som tar ansvaret för vattenfrågor

 

– Varje vecka händer det någonting någonstans i Sverige som en konsekvens av underhållsskulden. Det kan till exempel handla om allt ifrån en läcka till att föroreningar kommer ut i dricksvatten, vilket är väldigt allvarligt såklart, säger Caroline.

 

“Mötesplatser är avgörande för att träffa rätt personer och ta rätt beslut”
Som nämnt tar VVS-Fabrikanterna plats på Vatten2023 som en del av den kommande VA Tour Sweden.

– För oss finns det flera anledningar till att det är en viktig mötesplats för oss. För våra medlemmar finns det ett väldigt konkret värde i att möta sina kunder och kunna demonstrera hur deras produkter fungerar och vad det finns för fördelar med dem. Det finns även ett stort värde i att samla branschen för att skapa en gemensam bild kring vilka behov och frågor som är viktigast just nu. Mötesplatser likt denna är avgörande för att träffa rätt personer och ta rätt beslut, avslutar Caroline.