Engelska vattenjätten: "Därför är vår resa mot nollpunkten så viktig"

2030 ska Anglian Water, till ytan Englands största regionala VA-bolag, ha netto noll CO2-utsläpp från sin dagliga verksamhet.

– Vi vill visa att det går. För våra kunder, för omvärlden, men framförallt för miljöns och klimatets skull, säger David Riley, Head of Carbon Neutrality, som medverkar på Vatten2023.

 

Idag arbetar flera bolag inom Storbritanniens offentliga vatten- och avloppsnät aktivt med att minska klimatutsläppen.

Men det är Anglian Water, som täcker större delen av östra England och har sex miljoner användare, som visat vägen. 2010 inledde företaget programmet mot klimatneutralitet.

– Målet är netto noll CO2-utsläpp i den operativa verksamheten 2030, säger David Riley. På Vatten2023, 24–26 oktober på Svenska Mässan, berättar han mer om resan mot nollpunkten.

 

Skifte till sol- och vindkraft

Den största orsaken till utsläppen har varit elförbrukning från fossila källor. Bolaget storsatsar på energieffektivisering och förnybar el, där nära hälften produceras i egna solcellsanläggningar och vindkraftverk.

Konsumtionen från de förnybara energikällorna är i år 30 procent, senast 2025 ska den vara 50 procent för att 2030 vara helt klimatneutral.

Transporterna har också stått för en stor andel av bolagets CO2-utsläpp, men nu ställs fordonsflottan om i snabb takt: 90 procent av de mindre fordonen elektrifieras och återstående ska gå på egenproducerad biogas.

 

Digital tvilling ökar insynen

En tredje utsläppskälla gäller växthusgaser från själva driften och återvinningsprocessen. Stora insatser görs för att bättre förstå och angripa orsakerna, bland annat genom en ökad grad av digitalisering, AI och IoT.

Ett viktigt mål är att minska läckagen i VA-nätet. Där har man lyckats mycket väl, bolagets läckage är idag hälften av riksgenomsnittet.

Genom att använda sig av konceptet DT, digital tvilling, har man fått en bättre helhetsbild av utvecklingen, bland annat i ett unikt samarbete med British Telecom och UK Power Networks, kallat CReDo (Climate Resilience Demonstrator), där olika infrastrukturer samverkar för att öka potentialen.

– Det ger oss ett smartare nät, med stora operativa fördelar. Vi får en ökad insyn i det som sker och kan angripa problem i ett tidigt skede, säger David.

 

Ser fram emot kolfritt stål

Även om Anglian Waters dagliga drift ska vara klimatneutral 2030 betyder det inte att alla utsläpp försvinner. Det beror på investeringarna i infrastruktur, när man bygger om eller nytt.

– Vi gör vad vi kan, och vi har minskat klimatutsläppen med 63 procent på detta område. Men vi behöver stål och betong. Så länge tillverkningen av dessa material är beroende av fossila bränslen kommer vi inte ner till noll.

David Riley sätter stort hopp till initiativen, inte minst i Sverige, på att utveckla fossilfritt stål och motsvarande när det gäller cementproduktion.

– Vårt mål är att nå klimatneutralitet även när det gäller infrastruktursatsningar senast 2050.

 

Våtmarker viktiga i processen

Företagets slogan “Love Every Drop” har blivit synonym med verksamheten.

– Med det vill vi understryka att vatten är en värdefull resurs, som vi inte kan slösa med. Det är helt fel att betrakta avloppsvatten som något oanvändbart. Det centrala för oss är att återvinna vattnet och föra det tillbaka till naturen, betonar David.

Anglian Water gör inte bara insatser för att minska klimatutsläppen, utan även för att fånga in koldioxid, bland annat genom skogsplantering. Man använder också naturliga våtmarker i återvinningen av spillvatten.

Det arbetet har varit mycket framgångsrikt. Vattenkvaliteten i floder och bäckar idag är högre än på flera årtionden.

– Men vi vill göra vattnet ännu renare och klarare. Vår utmaning för att förbättra kvaliteten på vår miljö fortsätter.