"Underhållet och förnyelsen av det svenska VA-nätet är väldigt eftersatt och det har blivit alltmer uppmärksammat" säger Mattias Höglund, Pollex

I år deltar Pollex som utställare på Vatten2023. Vi passade på att ställa fyra snabba frågor till Mattias Höglund, VD/CEO för Pollex för att höra om deras medverkan i år.

 

Varför väljer ni att medverka på Vatten2023?
Vi och våra bolag vill finnas där våra kunder finns och vi räknar med att det blir bra uppslutning på Vatten2023. No Dig Alliance vill också synas för att visa upp sig för andra potentiella medlemmar i vår allians, dvs andra bolag som jobbar med schaktfritt och underhåll av VA-ledningar.

 

Vilka tjänster/produkter erbjuder ni?
Inom No Dig Alliance har vi schaktfri ledningsförnyelse med följande metoder; Flexibla foder för avlopp, Rörspräckning, Formpassade rör för både vatten och avlopp, Sliplining och Tryckslang. Och inom schaktfritt ledningsbyggande har vi följande; Styrd borrning, Hammarborrning, Inom underhåll av ledningsnät, Luft-vattenspolning,  Polly-Pig-rensning, Utredning av tillskottsvatten och Provtryckning.

 

Händer det något spännande i er monter?
Du får träffa spetskompetens inom alla schaktfria områden. Vi bjuder givetvis, som vanligt, på korv och dricka till lunch!

 

Vilka utmaningar ser ni att era kunder står inför och hur underlättar ni för dem?
Underhållet och förnyelsen av det svenska VA-nätet är väldigt eftersatt och det har blivit alltmer uppmärksammat. Det innebär att våra kunder måste åka både underhåll och förnyelsetakt av sitt ledningsnät samtidigt som hållbarhetsfrågor och minskade CO2-utsläpp blir allt viktigare faktorer.

 

Med våra tekniker och vårt erbjudande kan vi hjälpa våra kunder med två utmaningar: resursbristen samt minskade utsläpp. Schaktfria metoder kräver oftast mindre resurser från ledningsägaren och i de fall där kunden vill lämna över ett helhetsåtagande åt oss så har vi resurserna att genomföra totalentreprenader.

 

Med schaktfria metoder så minskar man CO2-utsläppen med upp till 90% beroende på metod och projekt. Det är fantastiska siffror. Om vi dessutom får upphandlingar där man prioriterar helt utsläpps fria entreprenader (eldrift) så blir klimatavtrycket minimalt med schaktfritt. En av de stora fördelarna för klimatet med schaktfritt är ju att vi inte behöver gräva upp gamla massor och tillsätta nya. Det sparar inte bara transporter utan det innebär att man inte behöver framställa nya massor (grus, sand, asfalt mm). Det gör en väldigt stor skillnad för klimatet.