"Ett brett programutbud som är intressant för alla i de kommunala verksamheterna" menar Peter Lönn, Utredare Kommunledningen i Härryda kommun

Vi intervjuade Peter Lönn, Utredare Kommunledningen i Härryda kommun och medlem programrådet för Vatten2023 för att höra hans tankar inför konferensen i oktober 2023.

 

Vad ser du mest fram emot på Vatten2023?
Att de viktiga vattenfrågorna lyfts på det här sättet – en egen konferens som fokuserar på denna viktiga kommunala verksamhet.

 

Vilka frågor brinner du för?
Som kommunal ledningsperson är det främst de övergripande styrnings- och ledningsfrågorna – hur finns vattenfrågorna/-verksamheten med på kommunledningens agenda och hur finns den viktiga finansieringsfrågan med i det kommunala budgetarbetet.

 

Vad kan en besökare förvänta sig från programmet i år?
Ett brett programutbud som är intressant för alla i de kommunala verksamheterna – kommundirektörer, ekonomichefer, samhällsbyggnadschefer, VA-chefer samt alla medarbetare inom VA-verksamheterna.

 

Vilka utmaningar ser ni att branschen står inför och hur kan årets program bidra?
Att klara det långsiktiga behovet av underhåll och investeringar för att klara drift- och leveranssäkerhet.
Att klara kompetensförsörjningen – konkurrensen om den arbetskraft som inte kommer att räcka till – vi måste hitta andra sätt att lösa uppdraget.
Att klara de skärpta kraven på vattenkvalitet och vattenrening.

 

Läs mer om tre dagars konferensen på Vatten2023

Om konferensen