Vattenbrist, cyberattacker och miljardbyggen – Så ska VA-branschen möta framtiden

Kompetensbrist, skyhöga kostnader, klimatförändringar och IT-hot. Det är några av vatten- och avloppsbranschens största utmaningar kommande år. Det menar Erik Winnfors Wannberg, ansvarig utgivare för VA-tidskriften Cirkulation.
 
Han berättar att det hänt en hel del under de senaste decennierna. En av de största förändringarna är dels en ökande specialisering inom branschen, dels den högre utbildningsnivån hos de anställda.

 

Måste attrahera rätt personer

På 1960-talet, under samhällets expansion med miljonprogrammen, anställdes många för att hantera avloppsreningsverk, samhällsservice och infrastruktur. De anställda trivdes bra och stannade till pensionen. Med 40-talisternas pensionering har arbetsstyrkan blivit mer nyanserad. Något som leder till fler perspektiv och bättre helhetstänkande.
 
– En annan skillnad är att det idag finns en större diversifiering av yrkesgrupper och en ökad andel kvinnor inom branschen, säger Erik Winnfors Wannberg. Det ger fler perspektiv. Du får ju förhoppningsvis ett bättre helhetstänkande i slutändan om gruppen innehåller fler professioner..
 
Fast en av branschens absolut största utmaningar är fortbildning. Det handlar inte bara om att hitta rätt personer, de måste dessutom utbildas på rätt sätt.
 
– Branschen måste bli bättre på att attrahera och utbilda personer med rätt kompetens. Det behövs också investeringar i kompetensförsörjning och praktikplatser för de som går yrkeshögskoleutbildningar.
 
Krävs enorma investeringar

Erik Winnfors Wannbergs kunskaper inom branschen är stora. Han och kollegan Jens Olsson startade tidskriften Cirkulation i början av 1990-talet. Sedan dess har det runnit mycket vatten under broarna. Inte minst när det kommer till investeringar i både gamla och nya vatten- och reningsverk. För kommunerna behöver investera en hel del kommande år. Dels för att det dagliga underhållet av ledningsnät och liknande, dels för att bygga nytt.
 
– Det är en utmaning för kommunerna att finansiera dessa investeringar och anpassa dem till nya verktyg som kan öka effektiviteten, till exempel AI-tillämpningar.
 
För den största utmaningen är kostnaden som ofta är oerhört stor. Det handlar om investeringar på flera miljarder kronor.
 
– Kungsbacka kommun har precis satt budgeten för det nya reningsverket som ska byggas. Den landade på cirka 1,5 miljarder kronor. Då är inte Kungsbacka en av Sveriges största kommuner.
 
Fler satsar klimatsmart

Branschorganisationen Svenskt Vatten samlar Sveriges viktigaste VA-organisationer. Svenskt Vatten har en målsättning om klimatneutralt VA till år 2030. Eftersom Sveriges vatten- och reningsverk ofta är från 1950-, 60- och 70-talen behöver de i många fall ersättas helt. Dessutom kräver klimatförändringarna nya lösningar för att hantera vattenbrist och extrema väderhändelser. Samtidigt händer det väldigt mycket spännande inom branschen just nu, berättar Erik Winnfors Wannberg.
 
– Det är roligt att fler aktörer inom branschen börjar ta hänsyn till klimatfrågor i sina projekt.
Nya tekniker och förbättrad övervakning kan exempelvis öka effektiviteten och säkerheten i vattenrening. Digitalisering kan optimera driften och underhållet av VA-system och klimatsmarta lösningar som återvunnet material och eldrivna maskiner kan också minska branschens miljöpåverkan.
 
Erik Winnfors Wannberg menar att vi står inför många nya tekniska utmaningar, med nya krav på rening av både avloppsvatten och dricksvatten. Samtidigt ser vi nya säkerhetskrav, ett nytt säkerhetstänk och en ny hotbild. Tillsammans innebär detta risken att branschen kan försvåra för sig själv, om man bara hanterar en fråga i taget. Klimatfrågor, nya reningskrav, ökande krav på säkerhet och kapaciteten att producera mer vatten måste hanteras som en helhet.
 
IT-säkerhet allt viktigare

– Ett exempel är att kombinera teknikval för nya reningskrav som samtidigt ska vara klimatneutrala. Det går inte bara att hänga på fråga efter fråga som ryggsäckar på varandra utan man behöver titta på helheten. Det är likadant när det gäller säkerhetstänkandet: det är svårt att bygga separat och måste istället integreras när systemen ändras. Här har jag en personlig oro för att man ibland silar mygg och sväljer kameler. Man tittar bara på många små saker som är lätta att åtgärda och kanske inte på de största hoten.
 
IT-säkerhet, till exempel. Ett hot som inte ska underskattas, enligt Erik Winnfors Wannberg.
 
– Kommuner och kommunala bolag utsätts ofta för cyberattacker med risk för kapningar och utpressningar av IT-system. Det gäller troligen även näringslivet kopplat till VA-branschen. Det finns också en risk att kapningar kan användas för terrorism. Så cybersäkerheten är superviktig, där kan man lägga mycket krut, avslutar han.


Vattenindustrin tillsammans med Svenska Mässan arrangerar Vatten2025: Sveriges största mötesplats inom vatten och avlopp och en viktig arena för att gemensamt kunna möta både dagens och morgondagens utmaningar. 21-23 oktober 2025 öppnar Svenska Mässan i Göteborg upp dörrarna till en inspirerande mötesplats, välkommen!
 

Läs mer om Vatten2025