Strategiskt underhåll: en av VA-branschens stora utmaningar

Att försumma ett förebyggande underhåll kan resultera i betydande kostnader och omfattande åtgärder, oavsett vilken bransch det gäller. Det kan även leda till onödiga läckor och avbrott, såsom inom vatten- och avloppsbranschen (VA). Vi bad fyra branschrepresentanter att dela med sig av de utmaningar som VA-sektorn står inför idag.

 

Försörjningen av dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten är de två centrala områdena inom VA-sektorn. Båda utgör väsentliga delar av samhället och kräver omfattande rörsystem och reningsanläggningar. Tyvärr har utvecklingen av underhållsarbetet inte hållit jämna steg med förväntningarna, vilket nu ställer VA-branschen inför betydande utmaningar.

 

Enligt Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten, är utförandet av arbetet svårt och komplicerat och det är en av anledningarna till att underhållet inom VA halkat efter.

 

– Varför man säger att VA-underhåll är underutvecklat är för att det är sant. Det är ett gigantiskt infrastrukturnät där den stora mängden av system dessutom inte syns eftersom de ligger under marken. När det kommer till VA har man lagt krut på drift, vilket gjort att man glömt att jobba med underhåll. Man har helt enkelt skjutit den kostnaden framför sig, säger Pär Dalhielm.

 

Conny Ohlson är teknik- och underhållschef på Stockholm Vatten och står inför liknande underhållsproblem i sin verksamhet.

 

– Underhållsskulden på avloppsreningsverken var stor när jag började. Vi har systematiskt arbetat i många år nu för att komma ikapp och implementera förebyggande underhåll utgående från produktionens behov och kritikalitetsanalys. Det är en stor utmaning att förklara för alla som inte arbetar med underhåll hur viktigt det är med förebyggande arbetssätt. Vi arbetar nu mycket med att arbetsbereda alla arbeten där planering för reservdelar, arbetstillstånd inklusive bryt och lås ingår.

 

Inom alla typer av verksamheter är man överens om att utvecklingen av underhåll ligger efter. Thomas Nyberg, affärsområdeschef på Sandviken Energi, delar både Pär Dalhielms och Conny Ohlsons åsikt om att en av orsakerna till detta är ekonomiska faktorer.

 

– Det grundar sig i en kultur som utvecklats genom många års arbetssätt i ett alltför kort tidsperspektiv. En VA-verksamhet får enligt lag endast ha en nödvändig kostnad, men kompetensen i vad som krävs för att förvalta anläggningstillgångarna över lång tid har saknats. Branschen börjar nu vakna och förstår att definitionen av vad som är en nödvändig kostnad måste räknas över hela livscykeln, säger Thomas Nyberg.

 

– Fördelarna av ett planerat och strukturerat underhållsarbete är många. Att kortsiktigt dra ner på underhållet ger visserligen minskade kostnader på kort sikt, men innebär omfattande konsekvenser på lång sikt. Förutom att våra kunder oftare riskerar att få brister i vattenleveransen, innebär ett uteblivet underhåll högre kostnader i det långa loppet. Därmed också dyrare för kunden på lång sikt. Det är också en hållbarhetsfråga. Vi måste värna om våra resurser oavsett om det är naturresurser eller pengar. Att inte jobba med underhåll är slöseri med båda delarna, säger Pär Dalhielm.

 

Det råder inga tvivel om att VA-sektorn under lång tid har varit inriktad på driftsaspekter. Dessutom har man haft en kortsiktig syn på underhåll istället för att lägga grunden för framtiden, vilket har lett till en försummad utveckling. Även om frågan om underhåll har uppmärksammats vid vissa tillfällen, finns det en påtaglig skillnad i hur den behandlas mellan olika aktörer.

 

– På Sandviken Energi har vi precis börjat prata om kritikalitetsanalys, men för att klara av det behöver kompetensen höjas. Jag skulle gissa att man hittar ett fåtal VA-bolag i branschen som idag klarar av ett sådant arbete och att dra nytta av dess fördelar. Stora delar av VA-branschen är idag på en grundläggande nivå i sitt arbete med en effektiv och professionell förvaltning av anläggningstillgångarna, säger Thomas Nyberg.

 

Walter Jonasson, underhållschef på Vakin, påpekar att det finns flera faktorer som har bidragit till utmaningen med att implementera vikten av ett effektivt och bra underhåll.

 

– I årtionden har vi samlat in data på olika sätt men vi har inte varit duktiga på att förädla den information vi fått in. Idag kan vi jobba med AI och datalager vilket känns som en rutin för de flesta branscher medan det är något som bubblar hos oss, säger Walter Jonasson.

 

– Om man inte har kompetensen att sätta upp planer och analyser behöver man ta in den kompetensen nu. Det blir en kostnad nu och det kan vara svårt att veta var i budgeten man ska ta den kostnaden ifrån, men i längden är det helt nödvändigt, säger Pär Dalhielm.

 

Det är ett faktum att VA-sektorn står inför betydande utmaningar till följd av bristande kompetens inom underhåll och motvilja att investera. Samtidigt befinner sig flera verksamheter och företag i en låst situation och har svårt att ta nödvändiga steg på grund av begränsade budgetar och fastställda arbetsroller. Framtiden är därmed oviss för VA-sektorn, men en sak är tydlig – kompetens och förståelse för underhåll måste införas genom hela kedjan för att möta dessa utmaningar.

 

– Det handlar om kompetensutveckling och förankring hos våra uppdragsgivare, vikten av att förvalta våra anläggningar på ett ändamålsenligt sätt. Vi måste nå nästa nivå. Underhåll behövdes inte på samma sätt förr, men med dagens drift, behov av tillgänglighet och processtyrning måste det utvecklas, avslutar Conny Ohlson.

 

Välkommen till Vatten2023
I samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin introducerar Svenska Mässan Vatten2023. En viktig mässa och mötesplats som tydliggör vad som behövs idag, imorgon och i framtiden.

 

Läs mer om Vatten2023 här