"Att mässan hålls i Göteborg är efterlängtat av hela branschen" säger Anders Schirell, Dahl

I år deltar Dahl Sverige AB, en del av SGDS gruppen som utställare på Vatten2023. Vi passade på att ställa tre snabba frågor till Anders Schirell, Marknadschef Mark & VA på Dahl för att höra om deras medverkan i år.

Varför väljer ni att medverka på Vatten2023?
Dahl Mark & VA divisionen vill givetvis vara där kunderna träffas. Att mässan hålls i Göteborg är efterlängtat av hela branschen.

Vilka tjänster/produkter erbjuder ni?
Dahl är marknadsledande som produkt- och serviceleverantör av allt förekommande inom VA infrastruktur samt markberedande produkter.

Händer det något spännande i er monter?
Vi kommer presentera produktnyheter, nya servicetjänster såsom digitala flöden och IoT-tjänster, men framförallt vårt utbud av produkter för att vara den som förser branschen och möjliggör hållbart byggande.

Vilka utmaningar ser ni att era kunder står inför och hur underlättar ni för dem?
Vi vill inte bara leverera en produkt från A till B utan också kompetensförsörja anläggningsbranschen med alla nya utmaningar inom digitalisering, elektrifiering samt hållbarhet med miljökrav och klimatanpassning.

Om utställningen på Vatten2023