Därför blir VA-guiden ny partner till Vatten2025: "Vill ta upp heta frågor"

Kunskapsförmedlaren och omvärldsbevakaren VA-guiden har dubbla syften med att gå in som samarbetspartner till Vatten2025:
– Dels vill vi bidra till programmet med högaktuella frågor och diskussionsämnen. Dels är Vatten2025 ett perfekt forum för att nätverka och uppdatera oss själva, säger Maja Englund, VD för VA-guiden.

 
VA-guiden är en informationsplattform som omvärldsbevakar kring vattenfrågor – små avlopp, dagvatten, VA-planering. Bevakningen riktar sig i första hand till kommunala verksamheter, men också till företag och organisationer. 260 av landets 290 kommuner är medlemmar, tillsammans med ett antal VA-bolag och företag inom vatten- och avloppsbranschen.
– Vi har en bred verksamhet. Förutom att ge ut nyhetsbrev och medlemsbrev anordnar vi också nätverksträffar, utbildningar och konferenser, berättar Maja Englund.
 
Fyra heta områden
I sin nya roll som samarbetspartner till Vatten2025 hoppas VA-guiden kunna bidra till utformningen av konferens- och scenprogram.
– Vi vill spegla de utmaningar som branschen står inför. Flera högaktuella områden är intressanta att lyfta fram, till exempel EU:s nya avloppsdirektiv, klimatanpassning, beredskapsfrågan och återanvändning av vatten.
 
Räkna med hårdare krav
Avloppsdirektivet, och hur det kommer att implementeras, väcker frågor.
– Vi kan räkna med hårdare krav, både på rening av avloppsvatten och kring hur recipienten påverkas. Även på mindre anläggningar. Här finns ett stort behov av information, inte minst ute i kommunerna, bedömer Maja.
Detsamma gäller klimatanpassningen. Kommunerna har lagkrav på sig att ta fram vattentjänstplaner och beredskap mot skyfall. Långtifrån alla är klara där.
– Dessutom ser problembilderna väldigt olika ut för olika delar av Sverige. Vissa ställen har vattenbrist, medan andra drabbas av översvämningar. Klimatförändringarna påverkar både kvantitet och kvalitet på dricksvattnet.
 
Hur god är beredskapen?
Kriget i Ukraina har gjort att beredskapsfrågan har hamnat högt på agendan.
– Det handlar om hur vi ska fördela vårt vatten i ett krisläge. Vi har ett känsligt system i Sverige idag, med stora vattenverk och avloppsreningsverk. Slås de ut står massor med människor plötsligt utan vatten och avlopp. Få kommuner har en plan B. Det här är något vi verkligen behöver diskutera, säger Maja.
Även cirkularitetsfrågorna, hur vi på olika sätt kan återanvända vatten, energi och näringsämnen, är ett högintressant ämne att belysa på Vatten2025.
– Det handlar om att använda vatten på ett smart och vettigt sätt. Till exempel genom att separera toalettvatten från bad-, disk- och tvättvatten. Då kan man hämta energi från BDT-vattnet, eller använda det till toalettspolning.
– Att återanvända resurserna vi har i vattnet kan helt klart få stor betydelse, både för klimatanpassningen och beredskapen.
 
Bra tillfälle för uppdatering
En stor del av VA-guidens medarbetare, som består av olika ämnesexperter, kommer att vara på plats under Vatten2025.
– Dels kommer vi att rapportera om själva mötesplatsen, vi vill göra en riktigt bra bevakning. Det var ju en fantastisk uppslutning i fjol och vi hoppas att minst lika många kommer 2025, säger Maja Englund.
Hon ser också fram emot nätverka, träffa utställare och knyta nya kontakter.
– Som kunskapsförmedlare behöver vi uppdatera oss själva om ny teknik, innovationer och produktutveckling. För oss är det jätteviktigt att hänga med i allt som sker! Vatten2025 ger oss ett ypperligt tillfälle att göra det.


Vattenindustrin tillsammans med Svenska Mässan arrangerar Vatten2025: Sveriges största mötesplats inom vatten och avlopp och en viktig arena för att gemensamt kunna möta både dagens och morgondagens utmaningar. 21-23 oktober 2025 öppnar Svenska Mässan i Göteborg upp dörrarna till en inspirerande mötesplats, välkommen!
 

Läs mer om Vatten2025