“Branschen har kommit långt”

Ju mer behovet av cirkularitet och energieffektivitet ökar i vattenbranschen desto viktigare blir kunskapsspridning. Niclas Caspersson är ordförande för Pumpserviceföretagen och konstaterar att: “Vi behöver utbilda beslutsfattare, kommuner och driftsutvecklare om vad som krävs för att göra anläggningar så effektiva som möjligt”.

 

Pumpserviceföretagen arbetar för att främja samarbete och stötta sina medlemmar i deras verksamheter genom till exempel branschgemensamma regelverk. Dessutom satsar de på och jobbar mycket med att skapa en rikstäckande kunskapsnivå genom utbildning.

 

– Jag har varit engagerad i Pumpserviceföretagen i många år och fick förtroendet att bli ordförande för något år sedan. Jag brinner mycket för säkerhet, energi och miljö och att man hänger med i den teknikutvecklingen som sker, som hjälper oss att faktiskt spara energi, säger Niclas.

 

Ett branschövergripande kompetensbehov

Niclas brinner inte bara för att energieffektivisera vattenbranschen utan även att kunskapen som finns där måste förädlas och kompetensen öka.

 

– Kompetensbristen är ett allvarligt hot. Upplevelsen är att alla i branschen har en stående annons ute men inte får rätt ansökande. Yrket är något helt annorlunda idag. Det handlar inte längre om att få saker att bara fungera, nu kan vi få det att fungera och även få det energieffektivt. Det har en jätteviktigt samhällsfunktion att gemensamt spara på energi och få den kunskapen att spridas.

 

Lösningen tror Niclas ligger i en omvärdering av yrket och nysatsning på utbildningar.

 

– Vi måste börja nu, på gymnasienivå. Det gäller hela branschen. Spetskunskaper behövs förstås men vi måste tydliggöra en bred utbildning där man kan nischa sig sen. Vatten och avlopp ska göras energisnålare och utmaningen är att kommunen får svårare att få personal och då behöver de anlita externt. Då behöver vi få rätt kompetens, inte bara den billigaste timpengen. Då kan vi som brasch, riksförbundet, alla kan peka på samma utbildning. Helt enkelt paketera den till servicetekniker. Du kan jobba med hissar, styrning eller vatten men bredda den först och sen nischa sig.

 

Pumpserviceföretagen samarbetar med skolverket för att kunna paketera flera utbildningar till en bredare utbildning och hoppas se engagemang hos kommunerna.

 

– Branschen har kommit långt i de här frågorna, vi har jobbat med det i tio år. Nu behöver kommunerna och beslutsfattarna hänga med. Jag hoppas träffa dem på Vatten2023 så att vi får chansen att skapa förståelse för både kompetensbehovet men även vad det faktiskt krävs för att utnyttja energiresurser bättre och göra anläggningarna energieffektivare.

 

Fokus för Vatten2023

Som Niclas nämner finns det stora behov i branschen som existerar parallellt. Delvis kompetensfrågan och delvis energiutvecklingen.

 

– Det är många som inte hänger med i utvecklingen kring hur man kan göra saker smartare och så att det kräver mindre energi. Ofta får vi frågan: hur ska vi spara energi genom att tex byta ut sina pumpar mot nya. Undersök först om det är möjligt att serva pumpen och komplettera med en smart pumpstyrning istället, det är genom att styra pumparna smart som man kan göra de stora energibesparingarna.

 

Niclas och Pumpserviceföretagen finns på plats på Vatten2023 där de vill belysa resurs- och energieffektivitet inom vatten och synliggöra diplomerade servicetekniker och företag.

 

– Vatten2023 är en viktig mötesplats och jag hoppas som sagt träffa kommuner och driftutvecklare där, de som tar de dagliga belsuten och behöver lära sig hur man gör och driver sin pumpning på det mest effektiva sättet. Men även tekniska chefer från industrin och driftpersonal därifrån. Jag ser fram emot de personliga mötena och att få belysa de här viktiga frågorna, asvlutar Niclas.

 

Läs mer om Vatten2023 här »