“Jag personligen har genom åren på mässor träffat människor som verkligen bidragit i mitt arbetsliv.”

SGS är ett globalt test-, inspektions- och certifieringsföretag med närmare 100 000 anställda världen över. En av dem är Affärsutvecklingschefen Magnus Berglund som kommer att delta på Vatten2023. Vi passade på att ställa några frågor inför mässan.

 

Berätta om ditt arbete på SGS!
– Min roll som Affärsutvecklingschef för Skandinavien innebär att jag är med och utvecklar de uppdrag vi har och hittar nya innovativa lösningar. Vårt primära uppdrag är att kolla vattenkvaliteten och om det är säkert att dricka. Vi tittar också framåt. Ett exempel är att vi utförde tester på vattnet under covid för att se vilken platå spridningen skulle kunna hamna på nästkommande vecka. Genom det arbetet kunde vården få en föraning hur deras belastning skulle se ut.

 

Varför ställer SGS ut på Vatten2023?
Det är ett otroligt bra tillfälle för alla olika aktörer att nätverka. Från SGS:s sida har vi haft enbart positiva erfarenheter när vi varit med. Jag har jobbat i branschen i 23 år och jag tror att vi varit med varenda mässa. Jag personligen har genom åren på mässor träffat människor som verkligen bidragit i mitt arbetsliv.

 

Vilka hoppas du besöker mässan?
Alla olika aktörer i värdekedjan som levererar och jobbar med vatten. Jag hoppas få se entreprenörer, leverantörer och utvecklare av produkter, vatten- och avloppsbolagen och kommuner. Jag hoppas naturligtvis att få träffa både befintliga och nya kunder.