På Vatten2023: Grävsugen som klarar alla "omöjliga" utmaningar

Den är först och störst i Sverige.

En gigantisk dammsugare , utrustad med dubbla vakuumpumpar, som suger ut 18 000 kubikmeter i timmen – oavsett det gäller vatten, jord, sand eller sten.

– Den klarar i stort sett allt, säger Karl Andreasson på Hällesåker Slamsugning, som visar innovationen på Vatten2023.

 

Amphitec Suction Excavator 18000 är namnet på den nya generationens grävsug, byggd på Scanias största lastbilschassi, utvecklad i Nederländerna och helt ny på den svenska marknaden.

Det enda exemplaret, som sattes i drift häromveckan, presenteras på Vatten2023, 24–26 oktober på Svenska Mässan.

– Vi hoppas den ska väcka intresse. Vi har redan märkt en ökad efterfrågan i spåren av alla skyfall och översvämningar, säger Karl Andreasson, arbetsledare på Hällesåker Slamsugning, en av de ledande aktörerna i Storgöteborg.

 

Överlägsen kapacitet

Den rullande grävsugen är utrustad med kranarmar och vakuumteknik, två pumpar som kan generera fullt vakuum som både klarar av att suga upp vatten och i princip alla typer av torra material, hårda som mjuka: alltifrån asbest och isoleringsmaterial till jord, sand och sten. Kapaciteten, 18 000 m3 i timmen, står i särklass bland konkurrenter på marknaden.

– Förutom att suga ut väldiga massor kan den gräva sig fram, till exempel under en fastighet, för att få fram ledningar eller skapa en genomfart. Den kan också blåsa ut material, till exempel makadam eller lekakulor, berättar Karl.

 

Skonar infrastrukturen

Dimensionen på sugslangen är tio tum (drygt 25 cm), vilket ger en stor flexibilitet:

– Vi styr ner slangen med en grävmaskinsarm som med vakuumteknik tar sig fram på svårtillgängliga platser, där en grävmaskin med en skopa i fronten inte kommer igenom, förklarar Karl.

Det är också en väldigt skonsam metod, betonar han:

– Vattenläckage i en gata eller kabelschakt skapar till exempel stora problem för kommuner, då man inte vågar gräva på vanligt sätt. Där kommer vi fram och suger rent, som en dammsugare, och lämnar all infrastruktur orörd.

 

Vill diskutera hela spektrat

Vakuumtekniken används på samma sätt för avloppsrensning, slamsugning och högtrycksspolning. Hällesåker Slamsugning utför också rörinspektioner och relining av rör, ADR-transporter och kontroller av oljeavskiljare.

Karl har stora förhoppningar på Vatten2023:

– Vårt företag är i en kraftig expansionsfas och vi ser fram emot att möta nya potentiella kunder och diskutera hela spektrat av tjänster vi kan erbjuda. Inte minst för att möta de många utmaningar, klimatrelaterade och andra, som många kommuner och företag står inför idag.

 

Om Hällesåker Slamsugnings medverkan