"Vatten2025 ger kommunerna en chans att omvärldsbevaka effektivt"

Det ökade säkerhetshotet och de stora investeringsbehoven sätter hela VA-sektorn, inte minst i landets kommuner, under allt större press.

– Vi står inför stora utmaningar som vi bara kan lösa tillsammans, säger John Skantze, ordförande för branschorganisationen Vattenindustrin.

 

Han hoppas på stor uppslutning på den branschdrivna mötesplatsen Vatten2025, som arrangeras 21–23 oktober nästa år på Svenska Mässan.

Den mångfasetterade mötesplatsen – fackmässa med stort scenprogram, konferens, arenor för innovation och aktiviteter – hölls för första gången i fjol. Utställningen blev helt slutsåld med 232 utställare och närmare 6 000 besök.

– En oerhört lyckad start, säger John Skantze, sedan i maj ny ordförande för branschorganisationen Vattenindustrin, samarrangör till Vatten2025.

– Vi har stora förhoppningar inför nästa år. Då vi får ännu större yta till förfogande, kan vässa konceptet ett snäpp till och hoppas att ännu fler ska upptäcka hur effektivt det är att omvärldsbevaka och skaffa sig ett underlag för framtida beslut på en mötesplats som Vatten2025.

 

De yttre hoten ökar

En växande utmaning inom branschen, som också blir ett högaktuellt ämne på Vatten2025, gäller hot och säkerhet.

– Det handlar dels om IT-säkerhet. Om yttre hot, dataintrång och hybridkrigföring, och hur man klarar vatten- och avloppsförsörjningen i autonoma system, säger John.

– Den andra delen gäller den fysiska säkerheten i olika vattenprojekt, som betraktas som skyddsobjekt. Det tenderar att bli mer komplext och tungrott när både material och personal ska säkerhetsklassas. Vi måste ta fram nya lösningar för att klara kraven, hitta nya sätt att jobba kostnadseffektivt.

Här har skett stora förändringar de senaste åren, konstaterar han:

– Förr var det enkelt att skicka iväg en ritning på email. Det går inte längre. Nu ställs nya krav på överföringar, till exempel molnlösningar med hög säkerhet.

 

Ett glapp som måste lösas

Investeringsbehoven i VA-nätet är ett fortsatt hett ämne, som John Skantze också ser ett stort behov av att diskutera på Vatten2025:

– Här har egentligen inte hänt någonting, trots att VA-taxan höjts med i snitt 12 procent. Den höjningen har ätits upp av inflation och höjda räntor.

En uppmärksammad rapport från Svenskt Vatten visar att kommunerna behöver investera uppåt 30 miljarder kronor om året de närmaste 20 åren. Men de når inte upp dit, det fattas närmare 10 miljarder årligen.

– Här finns ett investerings- och underhållsglapp som måste hanteras på något sätt. Kommunerna har inte tillförts nya pengar, trots att ledningsnät och vattenverk behöver utvecklas och trots de ökade digitaliseringskostnaderna, som på sikt innebär effektivisering.

 

Sträcker ut en hand

Vattenindustrin bjuder in till sitt “Vardagsrum” på mässgolvet, där man precis som i fjol gör plats för mingel och nätverkande. 2025 kompletteras rummet med en loungedel, där man kan sitta ned och diskutera i lugn och ro.

John Skantze ser särskilt fram emot att möta fler kommunrepresentanter och representanter för beställarorganisationen Svenskt Vatten på Vatten2025.

– Jag vill sträcka ut en hand till beslutsfattare i alla kommuner, inte minst VA-chefer och ordföranden i VA-nämnderna. Vi vill helst träffa dem alla på Vatten2025, säger han.

– Att mötas, diskutera och byta erfarenheter är det bästa sättet att komma framåt och hitta lösningar på dessa helt avgörande frågor.


Vattenindustrin tillsammans med Svenska Mässan arrangerar Vatten2025: Sveriges största mötesplats inom vatten och avlopp och en viktig arena för att gemensamt kunna möta både dagens och morgondagens utmaningar. 21-23 oktober 2025 öppnar Svenska Mässan i Göteborg upp dörrarna till en inspirerande mötesplats, välkommen!
 
Läs mer om Vatten2025