Vattenlunch i Almedalen lyfter den akuta försörjningsfrågan

Vattenfrågan är lika högaktuell som ofta förbisedd i den politiska debatten. Med stora väderkontraster, en akut underhållsskuld och nya krav på kommunerna pressas en redan ansträngd infrastruktur ytterligare. Kostnaderna kommer öka, både för kommuner och privatpersoner när frågan om en fungerande vattenförsörjning ställs på sin spets. Den nya mötesplatsen Vatten2023 bjuder därför in beslutsfattare, myndighetspersoner och branschaktörer till Vattenlunchen i Almedalen för att samlas kring de kritiska frågorna.

– Det är många faktorer som spelar in och som gör vattensituationen alarmerande. Det här är inte frågor som man löser isolerat utan det krävs en samling för att adressera de större perspektiven, vilket är anledningen till att vi bjuder in till Vattenlunchen i Almedalen, säger Annika Persson, affärsansvarig för Mötesplats Vatten2023 på Svenska Mässan.

Lunchen arrangeras under onsdagen och ett antal representanter från myndigheter och organisationer har tillsammans med branschaktörer och politiker bjudits in. Syftet är att mötas och initiera en dialog om hur man gemensamt och över sektorsgränserna kan driva frågan om framtidens vatten- och VA i Sverige och vad som krävs av politiken för att upprätthålla en hållbar vatteninfrastruktur som är avgörande för den svenska välfärden.

– Läget är idag akut på många ställen runt om i Sverige. Om vi inte tar tag i underhållsskulden i våra VA-nät är risken stor att vi hamnar i en situation där vatten blir nästa energikris, vilket kommer kännas i plånboken hos konsumenten i slutändan, säger Henrik Edman, affärschef, Society & Tech, Svenska Mässan.

Vattenlunchen i Almedalen är ett startskott till den diskussion arrangörerna nu hoppas få upp och bibehålla på den politiska agendan. I höst arrangeras för första gången mötesplats Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg, ett arrangemang som syftar till att öppna upp för en större och bredare diskussion bland politiker, offentlig sektor, näringsliv, industri och jordbruk kring den utmanande och samhällskritiska vattenfrågan.

Den senaste tiden har det larmats från olika håll om den sårbara vatteninfrastrukturen och belastningen på de ansträngda vattenverkens och så sent som i förra veckan skrev företrädare för Vatten2023 en debattartikel om den kritiska vattenförsörjningen i Svenska Dagbladet.

Mötesplats Vatten2023 arrangeras 24-26 oktober på Svenska Mässan i Göteborg.

Läs mer om Vatten2023