Innovativt system med renat avloppsvatten kyler industri i Stenungsund

Med hjälp av renat avloppsvatten ska kemiföretaget Perstorp i Stenungsund kyla sin anläggning och produktion. Projektet är unikt för sitt slag och fullt utbyggt kommer det att spara 1,1 miljoner m3 färskvatten per år. Eva Gunnergård, chef för produktionsteknik på Perstorp menar att projektet öppnat dörren för att helt bryta användningen av färskvatten inom industrin.

– Till vår anläggning har vi historiskt sett tagit kylvatten från Hällungen som är en sjö här i Stenungsund. Samma sjö förser även orten och kommuninvånarna med dricksvatten. Vatten är en bristvara där vi behöver bli mer cirkulära både i Sverige och globalt. Vi började därför undersöka alternativ. I och med att vår site ligger nära kommunens reningsverk föddes idén att vi skulle kunna använda avloppsvatten och genom rening använda det som kylvatten. En idé som visade sig vara fullt genomförbar och fungerande. Vi har kommit överens med kommunen och projektet är planerat att tas i drift under hösten, säger Eva Gunnergård.

Ett steg mot en mer hållbar produktion

Perstorp är ett globalt företag med inriktning på specialkemi. På anläggningen i Stenungsund producerar man främst syror, alkoholer och estrar som vidareförädlas och används till olika applikationer inom till exempel färg, lack och plastbearbetande industri. Det unika projektet med renat avloppsvatten för kylning kommer minska den kemiska anläggningens miljöpåverkan avsevärt.

– Vi jobbar mot konkreta hållbarhetsmål. Bland de målen finns att vi ska minska vår vattenförbrukning med 30 % till år 2030, jämfört med 2019. Perstorp är bra på att konkretisera de stora miljömålen och ta ner det till konkreta projekt, som att sluta använda färskvatten till kylningen, säger Eva.

Projektet planeras i två etapper där första steget sparar 650 000 kubikmeter färskvatten. Eva berättar att när båda etapperna är klara, ska det kunna spara upp till 1,1 miljoner kubikmeter färskvatten per år.

“Vi behöver se mer cirkulära system i samhället”

– Förutom den klimatmässiga fördelen blir det också mindre känsligt när det kommer till vattenbrist för Stenungsund, säger Eva och avslutar:

– Jag hoppas att detta projekt kan inspirera andra industrier och företag att göra liknande. Vi behöver se mer cirkulära system i samhället i stort. Färskvatten är som sagt en bristvara, främst i andra länder än i Sverige men även här behövs nya lösningar. Det är framtiden att använda den här typen av möjligheter, att inte använda färskvatten där det inte behövs.

Välkommen till Vatten2023

I samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin introducerar Svenska Mässan Vatten2023. En viktig mässa och mötesplats som tydliggör vad som behövs idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om Vatten2023