VVS-Fabrikanterna: "VA-frågan måste högre upp på den politiska agendan"

VA Tour Sweden drar in på Vatten2023. Med ett tydligt, faktabaserat budskap:
– Bristerna i VA-nätet är alarmerande, det är hög tid att investera. Politikerna måste förstå vad klockan är slagen, säger Caroline Harrå på VVS-Fabrikanterna.

 

VA Tour Sweden är en ambulerande mässa som VVS-Fabrikanterna står bakom. Den arrangeras vartannat år på fyra olika orter i Sverige, nästa gång i januari 2024 med besök i Umeå, Stockholm, Jönköping och Malmö.
– Innan dess adderar vi ett stopp i Göteborg på Vatten2023, 24–26 oktober, där ett 20-tal av våra medlemsföretag medverkar, förklarar Caroline Harrå, branschutvecklare för VA och Små Avlopp hos VVS-Fabrikanterna.
– Göteborg och Svenska Mässan är en jättebra plats för oss att ställa ut på. När vi fick möjlighet att göra det inom ramen för Vatten2023, så tackade vi ja. Det blir som en mässa i mässan.

 

Vill skapa opinion
VVS-Fabrikanterna, som representerar ett 100-tal tillverkande företag, kommer också att vara aktiva på konferensscenen, tillsammans med VA-Fakta som drivs gemensamt med Maskinentreprenörerna och Svenska Rörgrossistföreningen.
– Vi vill visa, med utgångspunkt från fakta, hur viktigt det är att börja investera i det föråldrade VA-nätet, säger Caroline.
– Vi vill skapa opinion och öka medvetandet kring riskerna i infrastrukturen. Vi ser till exempel fler och fler avbrott till följd av vattenläckor.

 

Är en del av lösningen
Caroline Harrå vill också få beställarsidan att upptäcka det stora utbudet av moderna, effektiva och alltmer digitaliserade produkter: alltifrån hela pumpstationer till rör och ledningsnät, lösningar för dagvatten och gatugods.
– Nätet behöver uppgraderas, våra medlemsföretag är en del av lösningen.
– Vatten2023 är ett bra tillfälle för hela branschen, vattenindustrin och VVS-Fabrikanterna, att hitta gemensamma beröringspunkter. Med årets VA Tour Sweden vill vi öppna dörren för att göra mer och större saker tillsammans.

 

Behöver nå högre upp
Ökad samverkan i VA-branschen är helt nödvändig, menar hon.
– Se bara på de komplexa utmaningarna. VA berör inte en myndighet, utan ett 20-tal.
Att samla alla berörda parter på ett och samma ställe, som under Vatten2023, ger utmärkta förutsättningar för en givande dialog, tror Caroline:
– Visserligen har VA äntligen hamnat på den politiska agendan, men den behöver nå högre upp – och stanna där. Det räcker inte att göra en sak, en insats, och tro att det räcker. Vi måste fortsätta jobba proaktivt, på både kort och lång sikt.