Schneider Electric leder vägen mot framtidens intelligenta VA-anläggning

Genom att dra nytta av digitalisering och ett innovativt VA-system är Roslagsvatten på väg att möta omvärldens utmaningar på ett intelligent sätt. Målet är att bli Roslagsvatten 2.0 och för att uppnå detta har de inlett ett samarbete med Schneider Electric, AVEVA Select Scandinavia och AFRY.

 

Daniel Ljungqvist, en erfaren säljchef på Schneider Electric, har ägnat sitt yrkesliv åt automation, främst inom vatten- och avloppsindustrin.

 

– Vi jobbar med att hjälpa företag med att digitalisera sina processer. I sådana här omfattande projekt handlar det om att hjälpa kunder att få kontroll över den data man har och skapa en enklare, säkrare och effektivare arbetsdag för de som jobbar med anläggningen, säger Daniel.

 

Han förklarar att detta projekt inte bara påverkar dem som arbetar inom och runt VA-anläggningen, utan också har en bred inverkan på samhället som helhet.

 

– VA-branschen är som bekant enormt viktig för samhället. Vi behöver en ren och säker miljö att bo i. Genom att digitalisera det här arbetet skapar vi bättre förutsättningar för energieffektivitet och hållbarhet samt möjliggör mer moderna arbetssätt.

 

Vid en översvämning eller anläggningshaveri kan konsekvenserna för samhället vara oerhört omfattande. I det avseendet har VA-branschen en avgörande roll att spela när det kommer till samhällsansvar. Genom att implementera det intelligenta digitala systemet får Roslagsvatten möjligheten att i förväg identifiera vilka områden som behöver underhåll, vilket i sin tur möjliggör förebyggande åtgärder och minskar risken för allvarliga skador.

 

– Genom digitala system och verktyg underlättar det för verksamheter att arbeta proaktivt med planering och underhåll, exempelvis gällande planering av vattenreserver.
 
 

Ett banbrytande digitalt arbetsflöde

 
AFRY Water Integration Platform, drivet av AVEVA, är själva grundstommen i detta projekt, med tekniskt bidrag från Schneider Electric. Denna kombination placerar Roslagsvatten i spetsen för digitalisering och möjliggör ett världsledande system.

 

Den digitala plattformen integreras sömlöst med Roslagsvattens befintliga system, vilket inkluderar allt från styr- och underhållssystem till sensorer som är utspridda i nätverken. Detta skapar en ny digitaliserad arbetsmetod som möjliggör hela spektrumet av förebyggande underhåll, utbildning och simuleringar.

 

Välkommen till Vatten2023
I samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin introducerar Svenska Mässan Vatten2023. En viktig mässa och mötesplats som tydliggör vad som behövs idag, imorgon och i framtiden.

 

Läs mer om Vatten2023 här