Fyra snabba med Jesper Olsson, Utvecklingsingenjör på Käppalaförbundet

Vi intervjuade Jesper Olsson, Utvecklingsingenjör på Käppalaförbundet och medlem programrådet för Vatten2023 för att höra hans tankar inför konferensen i oktober 2023.

 

Vad ser du mest fram emot på Vatten2023?
Att få nätverka med andra inom branschen och få lyssna på ett antal intressanta seminarier.

 

Vilka frågor brinner du för?
Slamfrågan har ju alltid legat mig varmt om hjärtat.

 

Vad kan en besökare förvänta sig från programmet i år?
Den kan förvänta sig en bred uppslutning av olika högaktuella frågor som debatteras i VA-branschen.

 

Vilka utmaningar ser ni att branschen står inför och hur kan årets program bidra?
Det nya avloppsdirektivet kommer verkligen utmana branschen framöver med tuffare kvävekrav, läkemedelsrening och en klimatneutral VA.

 

Läs mer om tre dagars konferensen på Vatten2023

Om konferensen