Ny undersökning: 6 av 10 kommuner saknar plan för vattenförsörjning vid skyfall

Den 1 januari 2024 ska samtliga kommuner i Sverige ha upprättat en vattentjänstplan för att säkra en långsiktig vattenförsörjning och stå bättre rustade vid skyfall. Med drygt två månader kvar kommer 59 procent av kommunerna stå utan plan vid årsskiftet enligt den Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av Mötesplats Vatten2023.

 

– Resultatet befäster bilden av att många kommuner upplever att vattentjänstplanen är otydlig och att man inte vet hur man ska arbeta med den. Vattenfrågan är alltför osynlig i den politiska debatten. Mot bakgrund av rapporten har vi ett extrainsatt panelsamtal i nästa vecka för att belysa utmaningarna som den svenska vattenförsörjningen står inför, säger Annika Persson, affärsansvarig för den nya mötesplatsen Vatten2023 som arrangeras 24-25 oktober.

 

I enkäten svarar 54 procent av kommunerna att de har påbörjat arbetet med vattentjänstplanen men tror inte att den kommer vara klar i tid. 4 procent har varken påbörjat arbetet eller kommer att ha en plan klar i tid. Endast 1 procent har en färdig vattentjänstplan på plats medan 38 procent har påbörjat arbetet och tror att man kommer vara klar 1 januari 2024.

 

 

4 av 10 kommuner saknar budget
Även ökade kostnader till följd av ex. skyfall har tagits upp i undersökningen, där 40 procent av kommunerna uppger att budget saknas för att hantera de åtgärder som behövs för att kommunernas vattentjänster ska fungera vid ökad belastning. 24 procent svarar att de inte vet om någon sådan budget finns. Av de kommuner som svarar att budget för ökade kostnader saknas återfinns 55 respektive 48 procent i norra eller västra Sverige.

 

 

Extrainsatt Novus-presentation och panelsamtal på Mötesplats Vatten2023
Undersökningen är en del av rapporten “Temperaturen på Vatten-Sverige” som beställts av Mötesplats Vatten2023 för att ta reda på hur prioriterad vattenfrågan är i kommunerna, vilket behov av underhåll som finns och vilka resurser som krävs för att genomföra eventuella investeringar i vatteninfrastrukturen.

 

Rapporten kommer att presenteras i sin helhet av Novus under arrangemanget Mötesplats Vatten2023 onsdag 25 oktober och efterföljs av en extrainsatt paneldiskussion med bland annat forskare och kommunrepresentanter.

 

 

Media

Mötesplats Vatten2023 är en ny mässa och konferens för vatten och VA-frågor och äger rum 24-26 oktober på Svenska Mässan i Göteborg. Bakom arrangemanget står Vattenindustrin och Svenska Mässan. Media är välkomna att ackreditera sig till samtliga dagar via länk: Pressackreditering. Läs mer om Vatten2023 i pressinbjudan.

 

Foto: iStock/Alexander Farnsworth

 

 

För mer information, kontakta:

Veronica Nyblom
PR & Communication Manager
veronica.nyblom@svenskamassan.se
0701-69 71 42

 

 

Utdrag från undersökningen

  • Kommunchefer har en större tilltro än avdelningschefer till att de kommer att vara klara med sin vattentjänstplan den 1 januari.
  • 58 procent av kommuncheferna och 26 procent av avdelningscheferna svarar att de har påbörjat arbetet och kommer vara klara den 1 januari.
  • Fyra av tio kommuner svarar att de inte har utrymme i sin budget för att även hantera de åtgärder som behövs för att vattentjänsterna ska fungera vid ökad belastning, t.ex. på grund av skyfall.

 

Regionfördelning, andel som är eller kommer vara klara med en vattentjänstplan 1 januari 2024:

 

Södra: 54%
Norra: 45%
Mellan: 39%
Väst: 26%

 

Fyra av tio kommuner svarar att de inte har utrymme i sin budget för att även hantera de åtgärder som behövs för att vattentjänsterna ska fungera vid ökad belastning, t.ex. på grund av skyfall.

 

Regionsfördelning, andel som inte har budget för att hantera åtgärder vid ökad belastning:

 

Norra: 55%
Väst: 48%
Mellan: 39%
Södra: 28%

 

 

Genomförande:

Antal genomförda intervjuer: 237
Fältperiod: 13 september – 3 oktober 2023
Målgrupp: Kommun- och avdelningschefer i Sveriges kommuner.
Undersökningen i Sverige är genomförd via telefon- och webbintervjuer där Sveriges alla kommuner har kontaktats.
Siffrorna är i vissa fall justerat för avrundningseffekter.