“Det ska pratas schaktfritt i alla lägen”

Sverige har ett åldrande nät som på sikt behöver omfattande renovering – en reinvestering som enligt Svenskt Vattens beräkningar kan kosta 42 miljarder årligen. SSTT, Scandinavian Society for Trenchless Technolgy menar att det är möjligt att halvera den kostnaden genom att använda schaktfria metoder. De arbetar för att utbilda och upplysa om de här metoderna och vilken inverkan de kan ha både ekonomiskt och miljömässigt.

Schaktfria metoder innebär att man vid markarbeten använder specialutrustning som kan spränga och borra sig genom marken utan att den behöver grävas upp. Dessa metoder kan användas när rör ska dras och är i flera fall mer kostnadseffektiva samt minskar störningarna i miljö och trafik. SSTT är en förening som är öppen för alla och arbetar för att främja NoDig och schaktfria metoder. Tomas Helenius har 20 års erfarenhet i VA-branschen och sedan 2017 är han ordförande i den svenska arbetsgruppen på SSTT:

– Jag tycker det är otroligt viktigt att lyfta schaktfria metoder och SSTT är den organisation som är bäst lämpad att driva detta. Vi vill lyfta kunskapsnivån framför allt från beställarsidan så att det talas om metoderna tidigare i alla processer. SSTT är en förening man kan luta sig tillbaka på och här finns proffs både inom tillverkning och utförande, säger han.

Sverige står inför ett omfattande renoveringsbehov av sitt nät. Tomas berättar om de fördelar och möjligheter som användandet av schaktfria metoder kan generera:

– Sverige har ett åldrande nät som så småningom behöver renoveras. Beräkningarna säger att en reinvestering i dessa nät kommer att kosta 42 miljarder kronor årligen. Med hjälp av schaktfria metoder skulle man kunna halvera kostnaderna, eller till och med sänka dem med så mycket som två tredjedelar.

 

Kostnadseffektivt och lägre CO2-utsläpp

 Schaktfria metoder är ett samlingsbegrepp som inbegriper fyra olika delar: planering, läckagekontroll, spolning och filmning. Tomas berättar att dessa metoder är mer kostnadseffektiva och genererar dessutom mindre CO2 utsläpp:

– Schaktfria metoder är oftast billigare och CO2-utsläppen blir mycket mindre.

Arbetar man inom VA ska man alltid ligga ett steg före och det här är en metod som gynnar alla. Tekniken är dessutom spännande och marknaden växer, säger Tomas.

Genom att undvika eller åtminstone begränsa schaktning inom markarbete kan både pengar sparas och CO2-utsläppen minska. Bland annat genom att det krävs färre transporter av schaktmassor och genom att behovet av återställning av det man grävt upp minskar. I och med att det blir mindre ingrepp, stör inte schaktfria metoder trafiken på samma sätt som schaktning gör.

 

En förändring kan skymtas

Trots att tekniken funnits i över 30 år och de många fördelarna med schaktfria metoder är det långt ifrån alla som använder sig av den i markarbeten. Tomas förklarar att VA är en bransch där förändringar både på gott och ont tar lite tid.

– Jag vet saker jag gjorde 2007 som skapar förändring idag. Förslag måste landa i varje person innan förändringarna kommer. Det är bra på det sättet att man inte hoppar på vad som helst, men det kan också bromsa upp processer, säger han.

Även om förändringar sker lite långsamt konstaterar Tomas att han under sin långa karriär sett att det hänt en hel del och det öppnar upp möjligheter för framtiden.

– Med tanke på att alla växer innebär det ju någonstans att metoderna används mer och mer. Vi ser att det kommer fler aktörer på marknaden och tekniken har blivit mer förfinad. De problem man stött på förut har ofta fått en lösning idag, berättar han.
 

Upplysning är A och O 

Eftersom förändringar tar tid i VA-branschen ligger utmaningarna för SSTT i att framhäva och poängtera vikten av att arbeta schaktfritt.

– Vi måste lyfta frågan så att det i alla lägen ska pratas schaktfritt som förstahandsmetod. Inte bara när det gäller reparationer utan även i förväg i projekt. Vi måste helt enkelt visa med beräkningsmodeller vad du tjänar på att arbeta schaktfritt, säger Tomas.

– Vår önskan är att politiker ska prata mer om CO2-utsläpp, speciellt inom byggsektorn som släpper ut hur mycket som helst. Där kan vi lyfta fram schaktfria metoder som en lösning. Det är det första steget mot en CO2-neutral metod, fortsätter han.
 

Förväntningar inför Vatten2023

Under Vatten 2023 kommer SSTT utbyta kunskap och kontakt med människor från VA-branschen. De kommer hålla föredrag och informera om de delar som inbegrips i schaktfria metoder, med förhoppningen om att träffa beställare.

– Det är ju i slutändan beställare som vi vill få med och jag tror det här är rätt forum för att träffa de människor som vi vill fånga upp. Det kommer vara folk från olika kommuner och VA-bolag. Vi är där för att svara på frågor och prata om allt från ax till limpa, säger Tomas och fortsätter:

– Vatten2023 har ett otroligt spännande koncept och det passar in i vårt tänk. Vi vill verkligen gå i bredden för schaktfria metoder och ta ansvar och belysa alla fördelar med det. Så att människor känner sig trygga med det. Känner man trygghet med en metod, så kommer man börja använda den. Det är den känslan vi vill ge beställare under mässan.

 

Läs mer om Vatten2023