Underhållsstrategi: En nyckel till framgång och ökad lönsamhet inom industrin

Prioriteringen av hållbarhet dominerar agendan när svenska industrier, oavsett storlek, ställer om. En kraftfull komponent för att uppnå ökad hållbarhet är en strategisk underhållsstrategi. Denna faktor fungerar även som en stark resurs för att effektivisera energianvändningen och för att öka lönsamheten.

 

Ett välplanerat och strategiskt underhåll är avgörande för att förebygga maskinavbrott och produktionsstopp. Trots detta sker underhåll alltför ofta först när det blir akut. Victoria Van Camp som är erfaren teknisk doktor och maskiningenjör med omfattande erfarenhet som tidigare teknisk direktör på SKF, driver idag eget och innehar flera styrelseuppdrag, inklusive Billerud AB, SR Energy AB och Chalmersstiftelsen.

 

– Underhåll sitter på en nyckelroll i den gröna omställningen. Det är viktigt att fler blir införstådda i värdet av ett strategiskt underhåll, säger Victoria Van Camp och fortsätter:

– Det finns två sidor av underhåll. Den första delen är det underhåll som är reaktivt och sker när något går sönder. Det är underhåll som man inte vill ha eftersom det blir en oplanerad kostnad. Den andra delen är ett underhåll där man ser planeringsmöjligheten. En växellåda till exempel, om man kan se att den kommer att gå sönder inom två år, då ska den renoveras i förväg och kanske även uppgraderas. Genom att göra det förlänger vi livstiden och sänker energiförbrukningen. Man kanske behöver investera pengar nu, men växellådan kommer hjälpa oss att producera och sälja för betydligt mer senare – det vill säga: underhållet är en investering. Man kan till exempel uppgradera med sensorer och genom dem optimera driften. Förebyggande underhåll är och ska ses som en investering.

 
 

“Det är viktigt att höja förståelsen för underhåll hos ledare”

 

Genom tiderna har underhåll betraktats som ett nödvändigt ont. Att enbart ta till underhåll när en maskin går sönder och orsakar oväntade produktionsstopp har lett till att värdet av välplanerat och förberett underhållsarbete inte har tagits på allvar, vare sig historiskt eller i dagens samhälle.

 

– Det kan tänkas att det behövs utbildning i underhållsstrategi på högsta nivå för att öka förståelsen. Det är inte alla ledningar som förstår att strategiskt underhåll är en investering. Man pratar istället om underhåll som en kostnad. Ska man spara på kostnader pratar man om att minska underhåll. Man får aldrig tänka så, säger Victoria och fortsätter:

 

– Jag tror att det är viktigt att höja förståelsen för underhåll hos ledare. De måste förstå vad en underhållstekniker idag faktiskt gör. Det finns fortfarande en bild av att underhållstekniker är en man med rutig skjorta och skiftnyckel, men dagens tekniker jobbar lika mycket med IoT och AI som med skiftnycklar. Sedan tror jag att även de som arbetar med underhåll skulle ha nytta av utbildning i grundläggande ekonomi, för att bättre kunna motivera sina investeringsförslag till ledningen.

 
 

Teknik och kompetens banar väg för omställningen

 

En avgörande faktor för att starta och lyckas med en strategisk underhållsprocess är att använda rätt teknik och ha relevant kompetens. Det är viktigt att betona att det inte alltid är den senaste eller mest trendiga tekniken som ger bästa resultat. Victoria påpekar att små insatser eller investeringar ofta kan ha en betydande effekt som lätt kan förbises. När det gäller energieffektivisering rekommenderar hon att man använder den teknik som ger ‘the biggest bang for the buck’, det vill säga maximal effekt för varje investerad krona.

 

– Kullager är ett bra exempel på detta. Det är nästan alltid tätningen som har högst friktion. Om du byter ut kullagret men behåller den gamla tätningsdesignen, missar du i princip hela energibesparingen. Man måste förstå var de stora förlusterna är och utefter det utforma sitt underhåll.

 

Victoria betonar vikten av att ge utbildning kring hållbarhet till underhållschefer och tekniker för att öka deras medvetenhet och för att de ska kunna fatta strategiska beslut. Idag spelar även artificiell intelligens (AI) en central roll i utvecklingen av strategiskt underhåll, genom att identifiera de åtgärder som kommer att ha störst inverkan på omställningen.

 

– Säg att man har hundratals motorer i sin produktion, då är det svårt att få en bra överblick. Där kan AI hjälpa till och berätta vad som är mest angeläget. Det handlar om att AI kan förutse var problemen kommer att uppstå. AI och människor jobbar tillsammans, och ju tidigare man börjar förhålla sig till AI som en ledarhund och en hjälp, desto bättre, avslutar Victoria.

 

Välkommen till Vatten2023
I samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin introducerar Svenska Mässan Vatten2023. En viktig mässa och mötesplats som tydliggör vad som behövs idag, imorgon och i framtiden.

 

Läs mer om Vatten2023