Föreningen Vatten kastar ljus på vattenbranschens utmaningar

Vattenindustrin är en av de absolut mest nödvändiga industrier i vårt samhälle. Men likt många andra industrier, präglas nu branschen av stora utmaningar. Föreningen Vatten verkar för att belysa och bevaka vattenfrågor och kommer på Vatten2023 att hålla i seminarieprogram. “Jag hoppas att vi kan bidra med ökad förståelse”, säger Thor Wahlberg på Föreningen Vatten.

 

Thor

Föreningen Vatten är en ideell och politiskt obunden förening som grundades 1944. Föreningen Vatten är rikstäckande och verkar för rätt hushållning och vård av vattentillgångarna samt en god vattenmiljö.

 

– Vi jobbar med flera olika sektioner, exempelvis kust- och havsfrågor och hydrologi. Genom aktiviteter uppmuntrar vi andra inom branschen att bli medlemmar och stärka våra lokala nätverk. En stor sak vi gör är att vi varje år delar ut fem vattenpriser. Det största av dem är Vattenpriset som tilldelas en person som haft en lång och tjänstfull karriär inom vattenbranschen. Men vi delar också ut New Generation som prisar en ung person som gjort en betydande insats för vattenmiljön, berättar Thor Wahlberg på Föreningen Vatten.

 

“Stora investeringar måste göras”
Stora delar av industrin står just nu inför utmaningar, och VA-branschen är inget undantag. På Vatten2023 kommer Föreningen Vatten att hålla i seminarier där aktuella frågor inom VA-branschen lyfts.
– Det finns nya krav på dricksvatten, så det är en stor fråga. Sen är PFAS-ämnen väldigt aktuellt och frågan kring hur man ska möta de nya kraven. Säkerhetsfrågor har också kommit att bli mer angelägna. Vattenförsörjningen är vital för samhällsinfrastrukturen och måste skyddas.
Frågorna är helt vitala att belysa för att säkerställa högkvalitativt vatten såväl som säkerheten kring systemen. Och även avloppssegmenetet präglas av utmaningar.

 

– Stora investeringar måste göras. Det finns flera projekt där man ska bygga nya avloppsverk och vattenverk och frågan är hur branschen egentligen ska organisera och finansiera projekten. Även dagvattenfrågor är väldigt heta. Ansvarsfördelningen är viktig att reda ut. Klimatomställningen är starkt kopplad till dagvattnet och vi måste kunna hantera de vattenmängder som kommer.

Vattenbranschen står inför flera högaktuella frågor, och att det finns en obunden förening som belyser just de frågorna är minst sagt viktigt.

 

Ökad kompetens när industrin möts
I ett osäkert ekonomiskt läge ställs de aktuella frågorna inom vattenindustrin än mer på sin spets. Att tillämpa ny teknik i praktiken är en av nycklarna till morgondagens hållbara vattenindustri.

 

– Det finns ett stort investeringsbehov. Tekniskt sett finns det många lösningar som branschen måste ta till sig och jobba med, men en stor utmaning är att få investeringarna att återspeglas i VA-taxan. Vi står inför en ansträngd ekonomisk situation och det är många saker som kommer att kosta mer. Många kommuner måste höja sin finansiering till VA, men det nya ekonomiska läget slår mot hur mycket man kan satsa. Det är denna ekvation som måste gå ihop.

 

I det seminarieprogram Föreningen Vatten håller i står VA-branschens viktigaste frågor i centrum. Men seminarierna är också ett tillfälle för medlemmar, och annat branschfolk, att mötas.

 

– Förhoppningen är att våra medlemmar direkt ska känna igen sig i de frågor vi tar upp. Det är viktigt för hela branschen att få kombinationen av seminarier och utställare. Det gör Vatten2023 till en stark mässa där man får träffa branschfolk som vill åt samma håll. Att besöka Vatten2023 är ett sätt att öka sin kompetens och sitt medvetande kring vad som händer i omvärlden. Jag hoppas att man lämnar våra seminarier med större förståelse och att man utökat sitt nätverk, avslutar Thor.

 

Vatten2023 utgör en samlad mötesplats för hela vattenindustrin. Medarbetare på alla nivåer, institutioner och organisationer samlas under samma tak för att effektivt möta de utmaningar branschen står inför.