Utställare

Xylem Water Solutions Sweden AB

Plats: B05:02
Xylem Water Solutions Sweden AB
Representerat företag visas med en bock
Laddar ...
Inget resultat

Beskrivning

Vi är ett globalt vattenteknikföretag som samlats kring ett gemensamt syfte: att skapa innovativa lösningar för världens vattenutmaningar. Tyngdpunkten i vårt arbete ligger på att utveckla nya tekniker som kan förbättra hur vatten används, bevaras, och återanvänds i framtiden. Genom att hjälpa våra kunder i över 150 länder att optimera sin vatten- och resurshantering och på så sätt säkra sin vattenförsörjning hjälper vi till att skapa en hållbar värld.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig på www.xylem.com/se

Let´s solve water!