Fokusområden på Vatten2023

På Vatten2023 kommer fyra fokusområden att lyftas. Teman som sammanfattar och belyser helt och hållet nödvändiga faktorer, för att bygga en hållbar framtid för vatten- och VA-branschen.

Det cirkulära samhället

Samhället är beroende av vattnets kretslopp, alltifrån livgivande och hälsosamt dricksvatten till hantering av regnvatten och avloppsvatten. Vårt framtida samhälle präglas av hållbara flöden av resurser och vår samlade förmåga att nyttja dessa resurser effektivt.

Genom hållbara produktionskedjor och produkter skapar vi förutsättningar till återanvändning, återföring och cirkulation.

Det smarta samhället

Framtidens infrastruktur är uppkopplad och präglas av kundnytta, innovation, digitalisering och automation. Tillgång och efterfrågan på vattentjänster är mer jämnt fördelade över tid där automatisering skapar möjligheter till effektivt kapacitetsutnyttjande.

Genom uppkopplade system och maskiner utvecklar vi kundnära tjänster, där kunden själv kan kontrollera och styra sina flöden och utveckla hållbara och resurseffektiva kundbeteenden.

Det stabila samhället

Genom en robust infrastruktur och starka VA-organisationer levereras samhällstjänster dygnet runt, året om. Strategisk kontinuitetsplanering utgör ryggraden för andra samhällsinstitutioner som sjukhus, skolor, myndigheter och näringsliv.

Cirkulära lösningar bidrar till att Sveriges vatten är av yppersta kvalitet vilket borgar för effektiv vattenproduktion.

Det innovativa samhället

Idag ställer såväl konsumenter som producenter höga krav på industriella lösningar. Övergången till en hållbar vatten- och VA-framtid kräver innovation och transformation.

Innovation i sin tur möjliggörs av nya idéer, en hel del mod och investeringar.