Mötesplatsen för vattnets framtida kretslopp

24-26 oktober 2023, Svenska Mässan, Göteborg

24-26 oktober 2023, Svenska Mässan, Göteborg

Välkommen till Vatten2023

I samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin introducerar Svenska Mässan Vatten2023. En viktig mässa och mötesplats som tydliggör vad som behövs idag, imorgon och i framtiden.

Vi lever i förändringens tid och omställningen till en cirkulär och hållbar ekonomi pågår för fullt. I den omställningen är vatten- och VA- branschen central och behöver större satsningar och fler investeringar. Det kräver i sin tur en arena och ett ekosystem där avgörande idéer kan växa. En plats där goda krafter och nya lärdomar kan inspirera och driva den förändring som är nödvändig för en hållbar framtid.

Just nu kan vi kan erbjuda dig som medverkande utställare, organisation eller universitet/lärosäte möjligheten att bidra till ett starkt program och kunskapsinnehåll på Vatten2023 den 24–26 oktober 2023.

Förslag till scenpresentationer

Fokusområden Vatten2023

Olika sätt att medverka

Vatten2023 är en ny mötesplats som välkomnar ett stort antal besökare och utställare inom vattenindustrin och VA-branschen till Svenska Mässan i oktober. Det är en arena för innovation, påverkan, inspiration och nya affärer. Mötesplatsen erbjuder en utställning - med över 170 utställare. Det finns även möjlighet att inspireras och ta del av branschens samlade innovationsförmåga och visioner för framtiden på öppna scenprogram och i aktivitetsområdet Vattenverkstan. På Vatten2023 arrangeras även en 3-dagars konferens. Här sammanförs forskare och politiker med vattenindustrin och VA-branschens beslutsfattare och kunder.

Utställning

Öppna scenprogram
& aktiviteter

Konferens

Intresserad av att ställa ut på Vatten2023?

Läs mer om varför ni ska ställa ut
30 maj / 2023

“Det ska pratas schaktfritt i alla lägen”

Sverige har ett åldrande nät som på sikt behöver omfattande renovering - en reinvestering som enligt Svenskt Vattens beräkningar kan kosta 42 miljarder årligen. SSTT, Scandinavian Society for Trenchless Technolgy menar att det är möjligt att halvera den kostnaden genom att använda schaktfria metoder...
24 maj / 2023

Schneider Electric leder vägen mot framtidens intelligenta VA-anläggning

Genom att dra nytta av digitalisering och ett innovativt VA-system är Roslagsvatten på väg att möta omvärldens utmaningar på ett intelligent sätt. Målet är att bli Roslagsvatten 2.0 och för att uppnå detta har de inlett ett samarbete med Schneider Electric, AVEVA Select Scandinavia och AFRY. &nbs...
24 maj / 2023

Strategiskt underhåll: en av VA-branschens stora utmaningar

Att försumma ett förebyggande underhåll kan resultera i betydande kostnader och omfattande åtgärder, oavsett vilken bransch det gäller. Det kan även leda till onödiga läckor och avbrott, såsom inom vatten- och avloppsbranschen (VA). Vi bad fyra branschrepresentanter att dela med sig av de utmaningar...

Arrangeras av

Samarbetspartners

Mediepartners