Mötesplatsen för vattnets framtida kretslopp

24-26 oktober 2023, Svenska Mässan, Göteborg

24-26 oktober 2023, Svenska Mässan, Göteborg

Välkommen till Vatten2023

I samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin introducerar Svenska Mässan Vatten2023. En viktig mässa och mötesplats som tydliggör vad som behövs idag, imorgon och i framtiden.

Vi lever i förändringens tid och omställningen till en cirkulär och hållbar ekonomi pågår för fullt. I den omställningen är vatten- och VA- branschen central och behöver större satsningar och fler investeringar. Det kräver i sin tur en arena och ett ekosystem där avgörande idéer kan växa. En plats där goda krafter och nya lärdomar kan inspirera och driva den förändring som är nödvändig för en hållbar framtid.

Just nu kan vi kan erbjuda dig som medverkande utställare, organisation eller universitet/lärosäte möjligheten att bidra till ett starkt program och kunskapsinnehåll på Vatten2023 den 24–26 oktober 2023.

Lämna förslag till scenpresentationer

Fokusområden Vatten2023

Olika sätt att medverka

Vatten2023 är en ny mötesplats som välkomnar ett stort antal besökare och utställare till Svenska Mässan i oktober. Det är en arena för innovation, påverkan, inspiration och nya affärer. Här kan du medverka på olika sätt. Mötesplatsen erbjuder en utställning - med över 170 utställare. Det finns även möjlighet att inspireras och visa upp branschens samlade innovationsförmåga och visioner för framtiden på öppna scenprogram och mötesplatsens aktivitetsområde. På Vatten2023 arrangeras även en konferens. Här sammanförs forskare och politiker med vatten- och VA-branschens beslutsfattare och kunder.

Utställning

Öppna scenprogram
& aktiviteter

Konferens

Intresserad av att ställa ut på Vatten2023?

Läs mer om varför ni ska ställa ut

VA Tour Sweden gör stopp på Vatten 2023

Caroline Harrå är branschutvecklare hos VVS-Fabrikanterna, branschorganisationen för VVS- och VA-industrin. VVS-Fabrikanternas står bakom VA Tour Sweden, en turnerande mötesplats för branschen som kommit att bli den viktigaste inom markförlagd VA. Under nästa turné med VA Tour Sw...

Föreningen Vatten kastar ljus på vattenbranschens utmaningar

Vattenindustrin är en av de absolut mest nödvändiga industrier i vårt samhälle. Men likt många andra industrier, präglas nu branschen av stora utmaningar. Föreningen Vatten verkar för att belysa och bevaka vattenfrågor och kommer på Vatten2023 att hålla i seminarieprogram. “...

Vatten2023 kastar ljus på vattenbranschens utmaningar

Vatten2023 är mötesplatsen där hela vattenbranschen samlas för att diskutera de utmaningar branschen står inför - och vilka lösningar som finns för att hantera dem. Och en av utställarna på Vatten2023 är Airwatergreen som erbjuder energieffektiva produkter för luftavfuktning o...

Arrangeras av

Samarbetspartners

Mediepartners