Pressinbjudan: Den underjordiska utmaningen kan bli vår nästa elkris – bred uppslutning när den kritiska vattenfrågan ska diskuteras

När elpriset sköt i höjden blev svenskarna varse att elen man alltid tagit för given var en begränsad resurs. Samtidigt har företrädare för VA-branschen under en längre tid varnat för att tillgången till vatten kan bli nästa stora uppvaknande. På den nya mötesplatsen för vatten- och VA-branschen möts politiker, tjänstemän, driftsansvariga, företag och forskare för att diskutera hur man gemensamt kan möta de omfattande utmaningar som spänner över flera sektorer.

 

– Vatten har hamnat i skuggan av andra utmaningar i samhället, men till slut går det inte längre att ducka för det faktum att frågan behöver adresseras gränsöverskridande för att den svenska vattenförsörjningen och därmed den svenska välfärden ska kunna garanteras även i framtiden, Annika Persson, affärsansvarig för den nya mötesplatsen Vatten2023.

 

Det är första året som Vatten2023 arrangeras och på mötesplatsen får de stora och breda frågorna utrymme i programmet såväl som de tekniska lösningarna och goda exemplen.

 

 

Vattenförsörjningen i kris?

 

Om problemformuleringen är någorlunda enkel, är lösningarna desto mer utmanande. Under tre dagar diskuteras de stora utmaningarna såsom investeringsmöjligheter, kommunernas underhållsskuld och säkerhetshot av politiker, tjänstemän, näringsliv och forskare som deltar på plats.

 

Den svenska vatteninfrastrukturen är ålderstigen, underhållsskulden accelererar för varje år och investeringsbehovet är enormt eftersatt. I snitt läcker 17 procent av Sveriges rör och ledningar enligt Svenskt Vatten, i Göteborg är motsvarande siffra 25 procent (Kretslopp och vatten, Göteborgs stad).

 

Som vårt viktigaste livsmedel behöver tillgången säkras för såväl kommuninvånare som industrin, där den senare står för två tredjedelar av den kommunala vattenförbrukningen. Företagens omställning mot en cirkulär vattenanvändning behöver accelereras och på mötesplatsen kommer flera goda exempel att lyftas. Dessutom innebär klimatförändringar, nya lagkrav och ett allvarligare säkerhetspolitiskt omvärldsläge att en robust vattenförsörjning är en avgörande faktor för landets totalförsvarsförmåga, i kris och krig.

 

 

Ovan perspektiv lyfts bland annat i nedan programpunkter i konferensen:

 

Infrastrukturens underhållsskuld
Tisdag 24 oktober, kl: 10:05-11.30. Läs mer »

 

Renat avloppsvatten i produktion
Onsdag 25 oktober, kl: 12.45-13.30. Läs mer »

 

Hur säkerställer vi vatten som en resurs i totalförsvaret
Onsdag 25 oktober, kl: 13:45-14.30. Läs mer »

 

Nya lagkrav
Tisdag 24 oktober, kl: 13:45-14.30. Läs mer »

 

Vem ska ta ansvar för vattnet?
Torsdag 26 oktober, kl: 15:00-15.30. Läs mer »

 

Ta del av det fullständiga konferensprogrammet och deltagare här »

 

 

Aktiviteter i utställningen

 

Stora Scenen och Innovationsområden

Stora scenen
Här är fokus på kunskapshöjande seminarier och kundcase med goda exempel från branschen och från berörda industrier, exempelvis:
– Cybersäkerhet inom VA med fokus på bl.a. NIS2 »
– Cirkulärt – nu börjar det gå runt »

 

Innovationsscenen
Föreläsningar med fokus på innovationer, nya lösningar, forskning & utveckling, såsom:
– Tillskottsvattenanalys med AI i Mölndal »
– Läcksökning med hund på det kommunala ledningsnätet »

I anslutning till Innovationscenen ligger också WIN Water Innovationsarena, samlingsplatsen för innovationer och nya idéer inom vattenområdet. Här samlas innovationsbolag och start-ups på ett och samma ställe. Läs mer om innovationsarenan här »

 

Utställning

Här presenterar 230 leverantörer nya tekniska lösningar. Se vilka företag som är på plats här »

 

Vattenverkstan

Här kan besökarna känna, klämma och ta del av interaktiva presentationer av den nya teknik som kan bidra till att lösa vår framtida vattenförsörjning. Bland annat presenteras AI-lösningar och en drönarbur.

 

Studentdag

Utan kompetent arbetskraft kan inga idéer förverkligas. Den 26 oktober är lärare och studenter särskilt välkomna och erbjuds bland annat introduktionsföreläsningar och specialgjorda rundvandringar.

 

 

Pressackreditering

 

Representanter från media är varmt välkomna att delta under samtliga dagar. Ansökan om pressackreditering görs via detta webbformulär »

 

 

Vid mediafrågor, vänligen kontakta:

 

Veronica Nyblom
PR & Communication Manager
[email protected]
0701 – 69 71 42