Läcksökning med hund på det kommunala ledningsnätet

  • onsdag / 25 oktober / 2023
  • 15:30-15:50

Läcksökning med hund – Problem att hitta vattenläckorna?

Då kan hunden vara ett bra hjälpmedel som ett komplement till all annan teknik som används idag.
I denna programpunkt kommer du få reda på hur läcksökning med hund går till med fokus på sökuppdrag och återkopplingar kring träffsäkerheten, vilket innebär hur många sök som utförts hittills och hur nära läckan hundarna varit på de återkopplingar vi fått.

Det är tidseffektivt, kostnadseffektivt och miljövänligt att använda hunden i läcksökning på dricksvatten och fjärrvärme/fjärrkyla.

Talare
Susanne Kihl Läcksökning med hund Hundägarservice Specialsök
Språk
Svenska