array:3 [
   0 => {#3854
    +"post_id": "2579"
    +"post_title": "Johanna, Söderasp"
    +"post_content": ""
    +"post_excerpt": ""
    +"post_status": "publish"
    +"country": ""
    +"company": "Lindahl"
    +"firstname": "Johanna"
    +"lastname": "Lindqvist"
    +"image_url": "https://fmbilder.svenskamassan.se/personmassa/thumbnail/104418_20230515092252.jpg"
    +"land_of_origin": null
    +"first_extra_image": null
    +"second_extra_image": null
    +"reference": "5808"
    +"participation_title": "Advokat med inrikting mot Miljörätt och VA"
    +"participation_role": "18"
    +"participation_program": "2578"
    +"post_url": "https://motesplatsvatten.se/participants/johanna-soderasp/"
    +"post_content_extended": ""
   }
   1 => {#3853
    +"post_id": "5089"
    +"post_title": "Magnus, Berglund"
    +"post_content": ""
    +"post_excerpt": ""
    +"post_status": "publish"
    +"country": ""
    +"company": "Föreningen Vatten"
    +"firstname": "Magnus"
    +"lastname": "Berglund"
    +"image_url": "https://fmbilder.svenskamassan.se/personmassa/thumbnail/104576_20230831092010.jpg"
    +"land_of_origin": null
    +"first_extra_image": null
    +"second_extra_image": null
    +"reference": "5934"
    +"participation_title": "Ordförande Föreningen Vatten"
    +"participation_role": "18"
    +"participation_program": "2578"
    +"post_url": "https://motesplatsvatten.se/participants/magnus-berglund/"
    +"post_content_extended": ""
   }
   2 => {#3852
    +"post_id": "2585"
    +"post_title": "Irina, Persson"
    +"post_content": ""
    +"post_excerpt": ""
    +"post_status": "publish"
    +"country": ""
    +"company": "Uppsala Vatten/Föreningen Vatten"
    +"firstname": "Irina"
    +"lastname": "Persson"
    +"image_url": "https://fmbilder.svenskamassan.se/personmassa/thumbnail/104420_20230515105923.jpg"
    +"land_of_origin": null
    +"first_extra_image": null
    +"second_extra_image": null
    +"reference": "5810"
    +"participation_title": "Utredningsingenjör"
    +"participation_role": "19"
    +"participation_program": "2578"
    +"post_url": "https://motesplatsvatten.se/participants/irina-persson/"
    +"post_content_extended": ""
   }
  ]
  
 • Johanna Lindqvist Advokat med inrikting mot Miljörätt och VA Lindahl
 • array:3 [
   0 => {#3854
    +"post_id": "2579"
    +"post_title": "Johanna, Söderasp"
    +"post_content": ""
    +"post_excerpt": ""
    +"post_status": "publish"
    +"country": ""
    +"company": "Lindahl"
    +"firstname": "Johanna"
    +"lastname": "Lindqvist"
    +"image_url": "https://fmbilder.svenskamassan.se/personmassa/thumbnail/104418_20230515092252.jpg"
    +"land_of_origin": null
    +"first_extra_image": null
    +"second_extra_image": null
    +"reference": "5808"
    +"participation_title": "Advokat med inrikting mot Miljörätt och VA"
    +"participation_role": "18"
    +"participation_program": "2578"
    +"post_url": "https://motesplatsvatten.se/participants/johanna-soderasp/"
    +"post_content_extended": ""
   }
   1 => {#3853
    +"post_id": "5089"
    +"post_title": "Magnus, Berglund"
    +"post_content": ""
    +"post_excerpt": ""
    +"post_status": "publish"
    +"country": ""
    +"company": "Föreningen Vatten"
    +"firstname": "Magnus"
    +"lastname": "Berglund"
    +"image_url": "https://fmbilder.svenskamassan.se/personmassa/thumbnail/104576_20230831092010.jpg"
    +"land_of_origin": null
    +"first_extra_image": null
    +"second_extra_image": null
    +"reference": "5934"
    +"participation_title": "Ordförande Föreningen Vatten"
    +"participation_role": "18"
    +"participation_program": "2578"
    +"post_url": "https://motesplatsvatten.se/participants/magnus-berglund/"
    +"post_content_extended": ""
   }
   2 => {#3852
    +"post_id": "2585"
    +"post_title": "Irina, Persson"
    +"post_content": ""
    +"post_excerpt": ""
    +"post_status": "publish"
    +"country": ""
    +"company": "Uppsala Vatten/Föreningen Vatten"
    +"firstname": "Irina"
    +"lastname": "Persson"
    +"image_url": "https://fmbilder.svenskamassan.se/personmassa/thumbnail/104420_20230515105923.jpg"
    +"land_of_origin": null
    +"first_extra_image": null
    +"second_extra_image": null
    +"reference": "5810"
    +"participation_title": "Utredningsingenjör"
    +"participation_role": "19"
    +"participation_program": "2578"
    +"post_url": "https://motesplatsvatten.se/participants/irina-persson/"
    +"post_content_extended": ""
   }
  ]
  
 • Magnus Berglund Ordförande Föreningen Vatten Föreningen Vatten
 • array:3 [
   0 => {#3854
    +"post_id": "2579"
    +"post_title": "Johanna, Söderasp"
    +"post_content": ""
    +"post_excerpt": ""
    +"post_status": "publish"
    +"country": ""
    +"company": "Lindahl"
    +"firstname": "Johanna"
    +"lastname": "Lindqvist"
    +"image_url": "https://fmbilder.svenskamassan.se/personmassa/thumbnail/104418_20230515092252.jpg"
    +"land_of_origin": null
    +"first_extra_image": null
    +"second_extra_image": null
    +"reference": "5808"
    +"participation_title": "Advokat med inrikting mot Miljörätt och VA"
    +"participation_role": "18"
    +"participation_program": "2578"
    +"post_url": "https://motesplatsvatten.se/participants/johanna-soderasp/"
    +"post_content_extended": ""
   }
   1 => {#3853
    +"post_id": "5089"
    +"post_title": "Magnus, Berglund"
    +"post_content": ""
    +"post_excerpt": ""
    +"post_status": "publish"
    +"country": ""
    +"company": "Föreningen Vatten"
    +"firstname": "Magnus"
    +"lastname": "Berglund"
    +"image_url": "https://fmbilder.svenskamassan.se/personmassa/thumbnail/104576_20230831092010.jpg"
    +"land_of_origin": null
    +"first_extra_image": null
    +"second_extra_image": null
    +"reference": "5934"
    +"participation_title": "Ordförande Föreningen Vatten"
    +"participation_role": "18"
    +"participation_program": "2578"
    +"post_url": "https://motesplatsvatten.se/participants/magnus-berglund/"
    +"post_content_extended": ""
   }
   2 => {#3852
    +"post_id": "2585"
    +"post_title": "Irina, Persson"
    +"post_content": ""
    +"post_excerpt": ""
    +"post_status": "publish"
    +"country": ""
    +"company": "Uppsala Vatten/Föreningen Vatten"
    +"firstname": "Irina"
    +"lastname": "Persson"
    +"image_url": "https://fmbilder.svenskamassan.se/personmassa/thumbnail/104420_20230515105923.jpg"
    +"land_of_origin": null
    +"first_extra_image": null
    +"second_extra_image": null
    +"reference": "5810"
    +"participation_title": "Utredningsingenjör"
    +"participation_role": "19"
    +"participation_program": "2578"
    +"post_url": "https://motesplatsvatten.se/participants/irina-persson/"
    +"post_content_extended": ""
   }
  ]
  
 • Irina Persson Utredningsingenjör Uppsala Vatten/Föreningen Vatten

Nya Lagkrav

 • tisdag / 24 oktober / 2023
 • 13:45-14:30

Johanna Lindqvist kommer att prata om VA-juridik. VA-juridik är inte ett eget rättsområde och frågorna som hanteras inom området spänner därför över flera olika rättsområden, såsom miljörätt, plan- och bygglagstiftningen och offentlig rätt. På detta pass kommer Johanna prata om nyheter inom VA-juridik. Under passet kommer hon gå igenom de nya bestämmelserna i lagen om allmänna vattentjänster om en mer flexibel behovsbedömning och vattentjänstplaner. Särskilt fokus kommer att ligga på vad en vattentjänstplan ska innehålla och hur arbetet med att ta fram en vattentjänstplan inklusive den strategiska miljöbedömningen ska gå till.
Johanna kommer också lyfta fram ny och aktuell praxis från Mark- och miljööverdomstolen med relevans för VA. Eftersom implementeringen av EU:s nya dricksvattendirektiv är i full gång kommer hon även att uppdatera åhörarna på den nya lagstiftningen och tillhörande föreskrifter. Övrig utveckling inom EU-rätten med påverkan på kommunernas VA-verksamhet kommer också att tas upp såsom exempelvis förslaget till revidering av avloppsdirektivet.

På Magnus föredrag får ni höra om praktiska erfarenheter kring dricksvattenföreskrifterna.

Talare
Johanna Lindqvist Advokat med inrikting mot Miljörätt och VA Lindahl
Magnus Berglund Ordförande Föreningen Vatten Föreningen Vatten
Moderator
Irina Persson Utredningsingenjör Uppsala Vatten/Föreningen Vatten
Lokal
A3
Programtyp
Konferens

Missa inte denna programpunkt!

Besök Vatten2023 den 24-26 oktober på Svenska Mässan i Göteborg