Underhållsskulden ökar i takt med VA-nätets åldrande infrastruktur

Underhållsskulden inom vatten och avlopp utgör en växande utmaning för kommuner och regioner. När skulden accelererar är det inte enbart ett hot mot infrastrukturens hållbarhet utan också mot samhällets välfärd. Enligt Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, krävs beslutsamma åtgärder för att återställa och förbättra VA-systemet.

– Vi har ett VA-nät i Sverige som börjar bli ålderstiget. I och med det och det ständigt föränderliga klimatet med höjda vattennivåer, översvämningar och liknande krävs stora insatser. Infrastrukturen kring vatten och avlopp ska funka, det får inte läcka och det får inte heller komma in farliga ämnen i dricksvattnet. Det betyder att både ingående vatten och avlopp behöver underhållas, säger Annika Wallenskog.

Skulden i många kommuner är enligt Annika till stor del ett resultat av bristande ekonomi.

– Man har kanske skapat ett VA-nät som bygger på att man har många invånare och långa avstånd. När kommunen sedan avfolkas ska nätet underhållas trots att det är färre som betalar VA-taxan. Andra kommuner växer och då behöver man lägga mer VA-pengar på att bygga ut istället för att underhålla det gamla nätet. Oavsett blir det ett svårt ekonomiskt läge.

Annika är i sin roll som chefsekonom väl medveten om de utmaningar som kommuner och regioner står inför. Hon menar dock att det finns vissa saker man inte kan värja sig mot.

– Om vi tar Gävle som exempel. Översvämningen som skedde där 2021 beräknas ha kostat kommunen över en kvarts miljard. Det är inte säkert att man hade kunnat undvika de kostnaderna, men fenomen som översvämningar kommer att ske allt oftare på grund av det föränderliga klimatet. Det kräver beredskap och det kräver enormt mycket av hela VA-verksamheten.

På frågan om vilka åtgärder som behövs för att hantera utmaningarna framåt är Annika tydlig.

– Det viktiga är att man undersöker och har koll på hur ens VA-nät ser ut. Att man har en långsiktig underhållsplan. Rör håller ett visst antal år, och vilken typ av rör man har påverkar också. Det viktigaste är att man är beslutsam och har en långsiktig plan för hur underhållet ska se ut. Jag ser det som en jätteviktig del i välfärden. Vi ska kunna utgå ifrån att VA fungerar, avslutar Annika.

 

Välkommen till Vatten2023
I samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin introducerar Svenska Mässan Vatten2023. En viktig mässa och mötesplats som tydliggör vad som behövs idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om Vatten2023