Utställare

Skandinavisk Kommunalteknik AB

Plats: B05:70
Skandinavisk Kommunalteknik AB
Representerat företag visas med en bock
Laddar ...
Inget resultat

Beskrivning

Vi kan vatten och avlopp

Vi kan vatten och avlopp och var först i Sverige att leverera skräddarsydda tryckavloppslösningar till kommuner, samfälligheter och enskilda anläggningar. 

Om du bor nära strandkanten, områden med bergig, flack eller kuperad terräng med stora höjdvariationer är valet lätt – LPS® tryckavlopp från SKT. Det som hade blivit en svårgenomförd och dyr affär med ett konventionellt självfallssystem är med vår originalprodukt istället en kostnadssänkande åtgärd. 

  • Kostnadseffektiv lösning
  • Miljövänligt – mindre klimatavtryck
  • Går att anlägga i svår terräng
  • Underhållsfri konstruktion
  • Hållbar lösning – inte temporär

Tryckavlopp brukar vanligtvis benämnas som LPS-avlopp. Termen LPS står för ”Low Pressure Sewer” och betyder samma sak som LTA, ”lätt tryckavlopp” eller ”lätt trycksatt avlopp”, och är ett samlingsnamn för trycksatt avlopp för villor och fritidshus. 

Läs mer om oss
www.kommunalteknik.se