Den självklara vägen framåt för branschen, och för att uppnå rätt strategi och effektiv omställning, är dialog. Här sammanförs forskare och politiker med vatten- och VA-branschens beslutsfattare och kunder.

Områden som kommer lyftas under konferensen är upphandling, kompetensförsörjning, klimatneutral VA 2030, hållbara lösningar, nya lagkrav och investeringar. Konferensen arrangeras i anslutning till utställningen.

Du som deltar på konferensen får ta del av framtidsdiskussioner och visioner, strategier, affärsmodeller, keynote speakers och nätverkande med branschens beslutsfattare.

Framtids-utblick

Strategier

Affärsmodeller

Keynotes Speakers

Beslutsfattare

Nätverkande

Programrådet kvalitetssäkrar innehållet på konferensen

För att klara anpassningen till ett klimatsmart samhälle, där Vatten och VA-branschen har en nyckelroll, måste kompetensen öka. Konferensen på Vatten2023 syftar till att förmedla ny kunskap, inspirerar och delge erfarenhetsutbyten inom branschens olika delar. Ett råd bestående av tongivande aktörer kvalitetssäkrar konferensprogrammet.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyhetsbrev