Kristina Närman

tisdag
Infrastrukturens underhållsskuld
Pang för pengarna? – ett seminarium om samhällsekonomiska värden av investeringar i avloppsreningsverk
Har du koll på investeringsbehoven i din VA-verksamhet?
onsdag
Reco Lab – plan blir verklighet
Vad kan VA-branschen lära av industrin för ett underhåll i världsklass?
Anglian Water low carbon journey
Inspirationsseminarium- Klimatpanik!
torsdag
Stöd och samverkan för en trygg och säker dricksvattenförsörjning - Konkreta resultat och effekter för en robust dricksvattenförsörjning från källa till fastighet.
Samverkan är vägen för kompetensförsörjning.
Vem ska ta ansvar för vattnet?