array:3 [
   0 => {#3855
    +"post_id": "3386"
    +"post_title": "David, Riley"
    +"post_content": ""
    +"post_excerpt": ""
    +"post_status": "publish"
    +"country": ""
    +"company": "Anglian Water"
    +"firstname": "David"
    +"lastname": "Riley"
    +"image_url": "https://fmbilder.svenskamassan.se/personmassa/thumbnail/104553_20230821113309.png"
    +"land_of_origin": null
    +"first_extra_image": null
    +"second_extra_image": null
    +"reference": "5914"
    +"participation_title": "Head of Carbon Neutrality"
    +"participation_role": "18"
    +"participation_program": "3385"
    +"post_url": "https://motesplatsvatten.se/participants/david-riley/"
    +"post_content_extended": ""
   }
   1 => {#3861
    +"post_id": "6024"
    +"post_title": "Stefan, Uppenberg"
    +"post_content": "Stefan arbetar som Expert i Carbon Management inom infrastruktur/anläggning på WSP i Sverige sedan 12 år tillbaka. Han har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med branschens klimat- och hållbarhetsfrågor ur ett livscykelperspektiv, både i stora och små infrastrukturprojekt och i nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt. T.ex. framtagande av upphandlingskrav för Upphandlingsmyndigheten och utveckling av klimatberäkningsverktyg och upphandlingskrav för Trafikverket.\r\r"
    +"post_excerpt": ""
    +"post_status": "publish"
    +"country": ""
    +"company": "WSP"
    +"firstname": "Stefan"
    +"lastname": "Uppenberg"
    +"image_url": "https://fmbilder.svenskamassan.se/personmassa/thumbnail/104554_20230821113505.jpg"
    +"land_of_origin": null
    +"first_extra_image": null
    +"second_extra_image": null
    +"reference": "5915"
    +"participation_title": "Hållbarhetskonsult"
    +"participation_role": "18"
    +"participation_program": "3385"
    +"post_url": "https://motesplatsvatten.se/participants/stefan-uppenberg/"
    +"post_content_extended": ""
   }
   2 => {#3852
    +"post_id": "5946"
    +"post_title": "Kristina, Närman"
    +"post_content": ""
    +"post_excerpt": ""
    +"post_status": "publish"
    +"country": ""
    +"company": ""
    +"firstname": "Kristina"
    +"lastname": "Närman"
    +"image_url": "https://fmbilder.svenskamassan.se/personmassa/thumbnail/104689_20231002103604.jpg"
    +"land_of_origin": null
    +"first_extra_image": null
    +"second_extra_image": null
    +"reference": "5717"
    +"participation_title": ""
    +"participation_role": "19"
    +"participation_program": "3385"
    +"post_url": "https://motesplatsvatten.se/participants/kristina-narman/"
    +"post_content_extended": ""
   }
  ]
  
 • David Riley Head of Carbon Neutrality Anglian Water
 • array:3 [
   0 => {#3855
    +"post_id": "3386"
    +"post_title": "David, Riley"
    +"post_content": ""
    +"post_excerpt": ""
    +"post_status": "publish"
    +"country": ""
    +"company": "Anglian Water"
    +"firstname": "David"
    +"lastname": "Riley"
    +"image_url": "https://fmbilder.svenskamassan.se/personmassa/thumbnail/104553_20230821113309.png"
    +"land_of_origin": null
    +"first_extra_image": null
    +"second_extra_image": null
    +"reference": "5914"
    +"participation_title": "Head of Carbon Neutrality"
    +"participation_role": "18"
    +"participation_program": "3385"
    +"post_url": "https://motesplatsvatten.se/participants/david-riley/"
    +"post_content_extended": ""
   }
   1 => {#3861
    +"post_id": "6024"
    +"post_title": "Stefan, Uppenberg"
    +"post_content": "Stefan arbetar som Expert i Carbon Management inom infrastruktur/anläggning på WSP i Sverige sedan 12 år tillbaka. Han har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med branschens klimat- och hållbarhetsfrågor ur ett livscykelperspektiv, både i stora och små infrastrukturprojekt och i nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt. T.ex. framtagande av upphandlingskrav för Upphandlingsmyndigheten och utveckling av klimatberäkningsverktyg och upphandlingskrav för Trafikverket.\r\r"
    +"post_excerpt": ""
    +"post_status": "publish"
    +"country": ""
    +"company": "WSP"
    +"firstname": "Stefan"
    +"lastname": "Uppenberg"
    +"image_url": "https://fmbilder.svenskamassan.se/personmassa/thumbnail/104554_20230821113505.jpg"
    +"land_of_origin": null
    +"first_extra_image": null
    +"second_extra_image": null
    +"reference": "5915"
    +"participation_title": "Hållbarhetskonsult"
    +"participation_role": "18"
    +"participation_program": "3385"
    +"post_url": "https://motesplatsvatten.se/participants/stefan-uppenberg/"
    +"post_content_extended": ""
   }
   2 => {#3852
    +"post_id": "5946"
    +"post_title": "Kristina, Närman"
    +"post_content": ""
    +"post_excerpt": ""
    +"post_status": "publish"
    +"country": ""
    +"company": ""
    +"firstname": "Kristina"
    +"lastname": "Närman"
    +"image_url": "https://fmbilder.svenskamassan.se/personmassa/thumbnail/104689_20231002103604.jpg"
    +"land_of_origin": null
    +"first_extra_image": null
    +"second_extra_image": null
    +"reference": "5717"
    +"participation_title": ""
    +"participation_role": "19"
    +"participation_program": "3385"
    +"post_url": "https://motesplatsvatten.se/participants/kristina-narman/"
    +"post_content_extended": ""
   }
  ]
  
 • Stefan Uppenberg Hållbarhetskonsult WSP
 • array:3 [
   0 => {#3855
    +"post_id": "3386"
    +"post_title": "David, Riley"
    +"post_content": ""
    +"post_excerpt": ""
    +"post_status": "publish"
    +"country": ""
    +"company": "Anglian Water"
    +"firstname": "David"
    +"lastname": "Riley"
    +"image_url": "https://fmbilder.svenskamassan.se/personmassa/thumbnail/104553_20230821113309.png"
    +"land_of_origin": null
    +"first_extra_image": null
    +"second_extra_image": null
    +"reference": "5914"
    +"participation_title": "Head of Carbon Neutrality"
    +"participation_role": "18"
    +"participation_program": "3385"
    +"post_url": "https://motesplatsvatten.se/participants/david-riley/"
    +"post_content_extended": ""
   }
   1 => {#3861
    +"post_id": "6024"
    +"post_title": "Stefan, Uppenberg"
    +"post_content": "Stefan arbetar som Expert i Carbon Management inom infrastruktur/anläggning på WSP i Sverige sedan 12 år tillbaka. Han har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med branschens klimat- och hållbarhetsfrågor ur ett livscykelperspektiv, både i stora och små infrastrukturprojekt och i nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt. T.ex. framtagande av upphandlingskrav för Upphandlingsmyndigheten och utveckling av klimatberäkningsverktyg och upphandlingskrav för Trafikverket.\r\r"
    +"post_excerpt": ""
    +"post_status": "publish"
    +"country": ""
    +"company": "WSP"
    +"firstname": "Stefan"
    +"lastname": "Uppenberg"
    +"image_url": "https://fmbilder.svenskamassan.se/personmassa/thumbnail/104554_20230821113505.jpg"
    +"land_of_origin": null
    +"first_extra_image": null
    +"second_extra_image": null
    +"reference": "5915"
    +"participation_title": "Hållbarhetskonsult"
    +"participation_role": "18"
    +"participation_program": "3385"
    +"post_url": "https://motesplatsvatten.se/participants/stefan-uppenberg/"
    +"post_content_extended": ""
   }
   2 => {#3852
    +"post_id": "5946"
    +"post_title": "Kristina, Närman"
    +"post_content": ""
    +"post_excerpt": ""
    +"post_status": "publish"
    +"country": ""
    +"company": ""
    +"firstname": "Kristina"
    +"lastname": "Närman"
    +"image_url": "https://fmbilder.svenskamassan.se/personmassa/thumbnail/104689_20231002103604.jpg"
    +"land_of_origin": null
    +"first_extra_image": null
    +"second_extra_image": null
    +"reference": "5717"
    +"participation_title": ""
    +"participation_role": "19"
    +"participation_program": "3385"
    +"post_url": "https://motesplatsvatten.se/participants/kristina-narman/"
    +"post_content_extended": ""
   }
  ]
  
 • Kristina Närman

Anglian Water low carbon journey

 • onsdag / 25 oktober / 2023
 • 15:00-15:45

Bygg- och anläggningssektorn har tillsammans med 21 andra branscher och Fossilfritt Sverige tagit fram färdplaner för hur man ska nå klimatneutralitet till 2045. VA-sektorn i Sverige har ganska nyligen börjat arbeta aktivt och målmedvetet för att minska sina växthusgasutsläpp ur ett livscykelperspektiv och hittills har fokus legat på utsläpp från energianvändning och processer vid drift. Vad gör och hur har VA-sektorn internationellt hanterat frågan?  I det här seminariet får vi höra hur den ledande aktören i VA-branschen i UK, Anglian Water, sedan 2010 arbetat med utmaningen att nå Net Zero ur ett livscykelperspektiv. I efterföljande samtal ges möjlighet till reflektion och replik på perspektiven.

Talare
David Riley Head of Carbon Neutrality Anglian Water
Stefan Uppenberg Hållbarhetskonsult WSP
Moderator
Lokal
A1
Språk
Engelska
Programtyp
Konferens

Missa inte denna programpunkt!

Besök Vatten2023 den 24-26 oktober på Svenska Mässan i Göteborg