Stefan Uppenberg

WSP

Stefan arbetar som Expert i Carbon Management inom infrastruktur/anläggning på WSP i Sverige sedan 12 år tillbaka. Han har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med branschens klimat- och hållbarhetsfrågor ur ett livscykelperspektiv, både i stora och små infrastrukturprojekt och i nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt. T.ex. framtagande av upphandlingskrav för Upphandlingsmyndigheten och utveckling av klimatberäkningsverktyg och upphandlingskrav för Trafikverket.

onsdag
Anglian Water low carbon journey